Tapk Studijos.info draugu Facebook socialiniame tinkle.

REGISTRUOTIS Pamiršai?

PRASIDEDA STOJANČIŲJŲ Į AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS REGISTRACIJA

2012-06-05 1

Norintieji studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose nuo birželio 1 d. gali teikti prašymus. Bendrojo priėmimo prašymai priimami tik internetu Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) informacinėje sistemoje iki liepos 23 d. 17 val.

Prasideda stojančiųjų į aukštąsias mokyklas registracija

Šiais metais prašymų registracijos įmokos nėra. Nemokamas ir prašyme nurodytų pageidavimų koregavimas. Visą informaciją apie bendrąjį priėmimą teikia LAMA BPO centrinė būstinė Kaune ir LAMA BPO punktai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Marijampolėje, Alytuje ir Utenoje, kuriuose registruojami užsienyje baigusiųjų dokumentai ir įvedami anksčiau negu 2010 metais Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklas baigusiųjų brandos atestatų pažymiai. Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklas 2010, 2011 ir 2012 m. baigusiems stojantiesiems atestatų duomenų pateikti nereikia – jie gaunami tiesiai iš valstybinių duomenų bazių.

Bendrajame priėmime šiemet dalyvauja 45 valstybinės ir privačios aukštosios mokyklos: 21 universitetas ir 24 kolegijos. Priėmimas vienu metu vyksta ir į universitetus, ir į kolegijas. Prašyme galima nurodyti iki 12 pageidavimų į visas aukštųjų mokyklų studijų programas.

Numatoma, kad šiais metais į valstybės finansuojamas studijų vietas bus priimta ne mažiau kaip 17,2 tūkst. pirmakursių: 9 tūkst. – į universitetus ir 8,2 tūkst. – į kolegijas. Pasirinkusieji mokamas studijas gali gauti studijų stipendiją. Valstybės finansavimas stojantiesiems skiriamas pagal mokyklos baigimo rezultatus, brandos egzaminų įvertinimus, stojamuosius egzaminus, pasiekimus olimpiadose ir sporte.

Bendrąjį priėmimą sudaro pagrindinis ir papildomas priėmimas. Pagrindinis priėmimas skiriamas į du etapus. Pirmajame etape stojančiajam pasiūloma valstybės finansuojama ir mokama vieta, jei tokią nurodė prašyme. Studijų stipendija bus skiriama studentams, kurie pagal Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo tvarką bus surinkę aukščiausius konkursinius balus, t. y. geriausiems, įstojusiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas.

Stojantysis, gavęs kvietimą, gali jį priimti arba atmesti ir dalyvauti kitame etape. Antrajame galima koreguoti prašyme įrašytų pageidavimų eiliškumą. Naujų studijų programų arba jų finansavimo pobūdžio pakeisti negalima. Po pagrindinio priėmimo etapo likus laisvoms studijų vietoms organizuojamas papildomas priėmimas. Jame gali dalyvauti tik prašymą pagrindiniame priėmime teikę stojantieji.

Pildydami prašymą stojantieji į menų studijų srities ir pedagogikos kvalifikaciją suteikiančias studijas, dar turės išlaikyti stojamąjį egzaminą arba praeiti motyvacijos įvertinimą. Stojantieji, neišlaikę stojamojo egzamino, negali dalyvauti konkurse į valstybės finansuojamą vietą arba gauti studijų stipendiją. Stojantiesiems į pedagogikos kvalifikaciją suteikiančias studijų programas motyvacijos įvertinimas yra privalomas. Už teigiamą motyvacijos įvertinimą pridedami 1 arba 2 papildomi balai. Motyvaciją įvertinus nuliu, stojantieji gali toliau dalyvauti konkurse į nurodytas studijų programas, tačiau papildomų balų jiems nebus pridėta.

Pagrindinė stojamųjų egzaminų ir motyvacijos vertinimo sesija vyks birželio 19 – liepos 4 d. Į menų studijų srities arba pedagogo kvalifikaciją suteikiančias studijų programas registruotis ir užpildyti prašymą reikia ne vėliau kaip 24 val. iki jiems reikiamo laikyti stojamojo egzamino arba motyvacijos įvertinimo pradžios. Stojamojo egzamino rezultatai stojantiesiems bus skelbiami LAMA BPO informacinėje sistemoje stojančiojo užpildytame prašyme.

Bendrojo priėmimo pirmojo etapo rezultatai paaiškės liepos 27 d. iki 11 val., o antrojo – rugpjūčio 3 d. iki 17 val. Rugpjūčio 11–13 d. bus pasirašytos paskutinės sutartys tarp pakviestųjų studijuoti ir aukštųjų mokyklų.

Bendrąjį priėmimą Lietuvos švietimo ir mokslo ministro įgaliojimu vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO). Išsamios informacijos apie bendrąjį priėmimą, studijų programų sąrašą, stojamųjų egzaminų ir motyvacijos vertinimo laikymo datas ieškokite LAMA BPO tinklalapyje www.lamabpo.lt

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija

Dalintis:

Komentarai(1)

* Jarka 2012-06-05
Pildom dokus ir laikom shpygas