Tapk Studijos.info draugu Facebook socialiniame tinkle.

REGISTRUOTIS Pamiršai?

VADYBA, RINKODORA, EKONOMIKA

APSKAITA


 

ĮSISKOLINIMŲ APSKAITA

2012-05-29
Įvadas3 1. Prekybos įmonės įsipareigojimų apskaita4 1.1. Pardavimų ir pardavimo diskontų apskaita5 1.2. Įmonės skolų apskaitos kortelė ir skolų suderinimo aktas6 1.3. Įmonės kreditorių inventorizacijos aprašas8 1.4...
 

UAB „GINTARO BALDAI“ FINANSINĖS VEIKLOS ANALIZĖ

2012-05-29
UAB „GINTARO BALDAI“ FINANSINĖS VEIKLOS ANALIZĖ
UAB „GINTARO BALDAI“ FINANSINĖS VEIKLOS ANALIZĖ 2002m. Spalio mėn. buvo įregistruota...
 

MODERNI ORGANIZACIJA IR JOS VALDYMAS

2012-05-29
Šiuo metu žinomos ir taikomos strateginio valdymo teorijos ir koncepcijos nepajėgia paaiškinti, kaip sukurti tokia organizaciją, kuri žinių visuomenėje galėtų būti laikoma modernia. Tai lemia pati strateginio valdymo esmė, organizacijoje...
 

SITUACIJOS ANALIZE

2012-05-29
TURINYS 1.ĮVADAS..............................................................................................3 psl. 2.SITUACIJA…………………………………………………………4...
 

PARDAVIMO PAJAMŲ AUDITAS

2012-05-29
ĮVADAS 3 1. pardavimo PAJAMOS 5 1.1. Pajamų samprata ir reglamentavimas 5 1.2. pardavimo pajamų ciklas 9 2. pardavimo PAJAMŲ AUDITAS 13 2.1. Pardavimų vidaus kontrolės sistemos įvertinimas 13 2.2. pardavimo pajamų audito testai ir...
 

BUHALTERINĖ APSKAITA 2008 M.

2012-05-29
Turinys Įvadas........................................................................................................................... 3 1.Įstaigos aprašymas ir apskaitos...
 

APSKAITOS FIFO MEDOTAS

2012-05-29
Viskas apie fifo metoda apskaitoje.
 

9 PROCENTŲ PVM

2012-05-29
LENGVATINIS 9 PROCENTŲ PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS
 

BUHALTERINE APSKAITA-ATSARGU METODAS FIFO

2012-05-29
FINASINĖJE APSKAITOJE NAUDOJAMO ATSARGŲ ĮKAINOJIMO METODO TAIKYMO PELNO MOKESČIUI APSKAIČIUOTI TVARKABuhalterineapskaita-atsargu metodas...
 

ATSARGŲ APSKAITOS BŪDAI

2012-05-29
TURINYS ĮVADAS 1. Atsargų apibūdinimas. Klasifikacija. Įkainojimas..........................................4 1.1. Atsargų apibūdinimas........................................................................................4 1.2. Atsargų...
 

LR AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS

2012-05-29
LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VIII-1835 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis 1. Šis Įstatymas reglamentuoja įmonių, kurių teisinės formos yra...
 

AUDITO APIBŪDINIMAS, REIKŠMĖ IR TIKSLAI

2012-05-29
Turinys Įvadas..................................................................................................................................3 I. Vidaus audito apibūdinimas, reikšmė ir...
 

DARBO VIETŲ APTARNAVIMO SISTEMŲ GERINIMAS

2012-05-29
UTENOS KOLEGIJA VERSLO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS EKONOMIKOS KATEDRA BUHALTERINĖS APSKAITOS INDIVIDUALIOSIOS STUDIJOS DARBO VIETŲ APTARNAVIMO SISTEMŲ GERINIMAS UAB „AJONDA“ ĮMONĖJE DARBO ORGANIZAVIMO, NORMAVIMO IR...
 

UAB ,,LANGVIJA'' APSKAITOS ORGANIZAVIMAS

2012-05-29
UAB ,, LANGVIJA” Uždaroji akcinė bendrovė ,, Langvija “ (toliau tekste vadinama - ,,benrovė”) yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis ir kurie savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais...
 

DARBO APMOKEJIMAS

2012-05-29
TURINYS Įvadas.................................................................................................................................................3 1. Darbo apmokėjimo organizavimas ir...
 

DUJINIS SUVIRINIMAS

2012-05-29
DEGUONINIS PJOVIMAS, DUJINIS SUVIRINIMAS IR AUKŠTATEMPERATŪRINIS LITAVIMAS 1. Deguoninis metalų pjovimas Deguoninis metalų pjovimas pagrįstas tuo, kad metalas dega deguonies čiurkšlėje. Pjovimo pradžioje metalas įkaitinamas degiųjų...
 

VALDYMO APSKAITOS POLITIKA

2012-05-29
VALDYMO APSKAITOS POLITIKA N įmonėje N įmonės gamybinė įmonė kuri įsikūrusi jau 3 metai. Ji parduoda savos gamybos prekes. Įmonė dirba savaitgaliais. N įmonė siuva sportines prekes. N įmonės valdymo apskaita organizuojama vadovo...
 

AUDITORIAUS NEPRIKLAUSOMYBĖ

2012-05-29
TURINYS ĮVADAS2 1. AUDITORIAUS NEPRIKLAUSOMYBĖS SĄVOKA IR PAGRINDINIAI JOS ASPEKTAI3 2. NEPRIKLAUSOMUMO GRĖSMĖS IR RIZIKA8 3. NEPRIKLAUSOMUMO APSAUGOS PRIEMONIŲ SISTEMOS10 3.1 Audituojamų įmonių apsaugos priemonės10 3.2...
 

UAB "SAULĖ", MOKESČIŲ KURSINIS DARBAS

2012-05-29
VILNIAUS KOLEGIJA EKONOMIKOS FAKULTETAS BUHALTERINĖS APSKAITOS KATEDRA Suaugusiųjų studijų skyriaus 3 kurso UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ SAULĖ “ 2007 METŲ MOKESTINĖ ATSKAITOMYBĖ Mokesčių kursinis...
 

APSKAITA BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE

2012-05-29
TURINYS 1. UŽDUOTIS2 2. UŽDUOTIS3 2.1. KAUPIAMASIS ŽINIARAŠTIS4 3. UŽDUOTIS 5 3.1. ŽINIARAŠTIS PLANINIAM...
 

APSKAITA BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE

2012-05-29
1. BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO BUHALTERINĖS APSKAITOS DARBO ORGANIZAVIMAS 1.1 BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS IR JŲ STEIGIMO TVARKA Biudžetinė įstaiga yra savo pavadinimą turintis viešasis juridinis asmuo, visiškai arba iš...
 

ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBO UŽMOKESČIO APMOKĖJIMAS

2012-05-29
TURINYS ĮVADAS..................................................................................................................................3-4 1.DARBO LAIKO...
 

LIETUVOS MOKESCIU SISTEMA

2012-05-29
TURINYS ĮVADAS3 1. MOKESČIŲ REIKŠMĖ ŠIUOLAIKINĖJE LIETUVOJE4 2. MOKESČIŲ TURINYS IR APMOKESTINIMO PRINCIPAI7 3. MOKESČIŲ RŪŠYS15 3.1 Gyventojų pajamų mokestis18 3.2 Pelno mokestis23 3.3.Pridėtinės vertės mokestis27 4...
 

IĮ „ MINKŠTUTIS“ VERSLO PLANAS

2012-05-29
TURINYS SANTRAUKA2 TURINYS3 ĮVADAS4 1.PARDUOTUVĖS „ MINKŠTUTIS“ VERSLO APRAŠYMAS5 1.1.ĮMONĖS REKVIZITAI5 1.2.VERSLO IDĖJA5 1.3. VERSLO SĄLYGŲ APRAŠYMAS5 1.4.ĮMONĖS ISTORIJA5 1.5.ĮMONĖS IR VERSLO...
 

KELIŲ TRANSPORTO ĮMONĖ:ŪKINĖS BENDRIJOS

2012-05-29
TURINYS TURINYS2 I. ĮSTATYMO PASKIRTIS3 II. TIKRŲJŲ ŪKINIŲ BENDRIJŲ IR KOMANDITINIŲ3 ŪKINIŲ BENDRIJŲ SAMPRATA3 III. BENDRIJOS STEIGIMAS3 IV. BENDRIJOS JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIS3 V. JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO DUOMENYS4 VI...
 

UAB „VERPETAS - 2“ FINANSINĖ ANALIZĖ

2012-05-29
TURINYS METINIS BALANSAS3 METINĖ PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA5 VERTIKALI BALANSO ANALIZĖ6 HORIZONTALI BALANSO ANALIZĖ9 METINĖ PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA12 ĮMONĖS VEIKLOS PELNINGUMO RODIKLIŲ APSKAIČIAVIMAS13 ĮMONĖS MOKUMO,...
 

VALIUTŲ KURSŲ PASIKEITIMAS

2012-05-29
TURINYS ĮVADAS6 VALIUTŲ KURSŲ PASIKEITIMO METODOLOGINIAI PAGRINDAI8 I. Reglamentavimas8 II. Pagrindinės sąvokos9 III.Valiutų kursų pasikeitimo įtaka pardavimams10 IV.Valiutų kursų pasikeitimo įtaka pirkimams12 V. Valiutinių...
 

VIDAUS KONTROLĖS SISTEMOS REIKŠMĖ IR ELEMENTAI

2012-05-29
Turinys VIDAUS KONROLĖS SISTEMOS REIKŠMĖ Pirmą kartą vidinės kontrolės apibrėžimą 1949 m. pateikė Amerikos auditorių institutas. Vidaus kontrolė – tai įmonės sudarytas planas bei visos kitos koordinuotos priemonės ir būdai,...
 

APSKAITOS TEORIJA. DOKUMENTAI, FORMULES

2012-05-29
Įžanga Sis paskaitų konspektas skiriamas verslo vadybos ir turizmo vadybos specialybių studentams. Buhalterinės apskaitos mokėjimas nulemia veiklos sėkmę. Norint sėkmingai valdyti, reikia mokėti vesti apskaitą, žinoti jos pagrindus,...
 

BUHALTERINES APSKAITOS KURSINIS DARBAS

2012-05-29
Įvadas Pastaruoju metu šalies įmonėms, norint sėkmingai konkuruoti arba bendradarbiauti su užsienio kompanijomis, bųtina sugebėti tiksliai ir teisingai įvertinti užsienio šalių įmonių rezultatus ir potencialą, o taip pat geriau suvokti...
 

FINANCINES APSKAITOS KONSPEKTAS

2012-05-29
I.APSKAITOS REGLAMENTAI 3 II.FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS (FA) SUDĖTIS 7 III.BUHALTERINĖS APSKAITOS PRINCIPAI 8 IV.BALANSAS10 V.FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ELEMENTAI IR JŲ ...
 

APSKAITOS PROCESAS IR JOS ORGANIZAVIMAS

2012-05-29
Apskaitos procesas ir jo organizavimas Pirminiai dokumentai Dokumentas – ant materialaus informacijos nešiklio užfiksuota informacija, turinti rekvizitus, pagal kuriuos ją galima identifikuoti (vienareikšmiškai suprasti ar interpretuoti)...
 

ILGALAIKIO TYRTO APSKAITA

2012-05-29
Turinys Įvadas3 1. Ilgalaikio turto skirstymas4 2. Ilgalaikis materialusis turtas5 2.1. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas6 2.2. Ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimas8 3. Ilgalaikis...
 

APSKAITOS PAGRINDAI

2012-05-29
APSKAITOS PAGRINDŲ DALYKO ĮSKAITOS/ EGZAMINO KLAUSIMAI 1.Kas yra apskaita? Buhalterinė apskaita( toliau apskaita)- ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, išreikštų pinigais, registravimo, grupavimo ir apibendrinimo sistema, skirta gauti...
 

VERSLO PLANAS

2012-05-29
IĮ „Arginta“ Įmonės vadovas: Ana Armakavičiūtė Respublikos g. 37, Rokiškis Tel. 845 76 66 91 ...
 

PRAKTIKOS ATASKAITA BIUDŽETINĖJE ĮMONĖJE

2012-05-29
ĮVADAS. Finansinė atskaitomybė – finansinių duomenų apie įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus, pinigų srautus periodinis rengimas nustatyta forma. Šiame savarankiškame praktikos darbe nagrinėsiu koks yra finansų apskaitos...
 

APSKAITOS PRINCIPAI

2012-05-29
Turinys Įvadas 3 Bendrieji apskaitos principai: Įmonės principas 4 Veiklos tęstinumo principas 5 Periodiškumo principas 6 Pastovumo principas 7 Piniginio mato principas 8 Kaupimo principas 9 Palyginimo...
 

PAJAMU IR SANAUDU APSKAITA UAB "ZALIOJI GRYCIA"

2012-05-29
Turinys ĮVADAS3 1. PAJAMŲ APSKAITA4 1.1. Pajamų grupavimas6 1.2. Pripažinimo kriterijai6 1.3. Prekybos pajamų pripažinimas7 1.4. Paslaugų pajamų pripažinimas8 1.5. Palūkanų, autorinių atlyginimų, dividendų pajamų...
 

VALDYMO APSKAITOS NAMŲ DARBAS

2012-05-29
TURINYS 1. UŽDAVINYS………………………………………………………………………… 3 2. UŽDAVINYS………………………………………………………………………… 11 3...
 

ILGALAIKIO TURTO APSKAITA IMONEJE

2012-05-29
TURINYS 1.ĮVADAS 2.UAB „ŽIEMGALOS AUTOMOBILIAI“ 3.ILGALAIKIO TURTO RŪŠYS BEI JO PRIPAŽINIMAS 4.ILGALAIKIO TURTO GRUPAVIMAS IR JO APSKAITAI NAUDOJAMOS SĄSKAITO 5.Materialiojo ilgalaikio...
 

APSKAITOS OBJEKTAI, VERSLO ORGANIZAVIMO FORMOS

2012-05-29
Įvadas3 1.Apskaitos...
 

BUHALTERINĖS PRAKTIKOS ATASKAITA

2012-05-29
Turinys Turinys1 Įmonės pristatymas2 Apskaitos proceso organizavimas3 Pirminių dokumentų apdorojimas5 Apskaitinės informacijos formavimas ir kaupimas9 Darbo užmokesčio apskaičiavimo apskaičiavimas ir apskaitymas.11 Literatūros...
 

MOKESCIU SISTEMA, GYVENTOJU PAJAMU MOKESTIS

2012-05-29
TURINYS ĮVADAS................................................................................................................................3 1.BENDRA MOKESČIŲ SISTEMOS CHARAKTERISTIKA..................................4 1.1. FISKALINĖ...