Tapk Studijos.info draugu Facebook socialiniame tinkle.

REGISTRUOTIS Pamiršai?

VADYBA, RINKODORA, EKONOMIKA

ADMINISTRAVIMAS


 

VIEŠBUČIO „VAIDILA“ INFORMACINĖS SISTEMOS IR VEIKLOS ANALIZĖ

2012-05-29
TURINYS Įvadas4 1. Bendra „Vaidila“ viešbučio charakteristika.....................................................................................5 2. Informacinių sistemų naudojimas „Vaidila“...
 

PROFESINĖS KARJEROS PASIRINKIMAS

2012-05-29
TURINYS ĮVADAS3 1.KARJEROS PASIRINKIMĄ LEMIANTYS VEIKSNIAI4 2. PROFESINĖS KARJEROS PROCESAS4 3. PSICHOLOGINIAI PROFESINĖS KARJEROS PASIRINKIMO VEIKSNIAI5 4. PROFESIJOS PASIRINKIMAS PAGAL LYTĮ7 5. PAGRINDINIAI PASIRENGIMO KARJEROS...
 

VIESOJO ADMINISTRAVIMO KOSPEKTAS

2012-05-29
TRADICINIS VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO MODELIS
1. TRADICINIS VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO MODELIS M. WEBERIO BIUROKRATIJA POWEBERINĖS BIUROKRATIJOS TEORIJOS: Max Weber teigė, kad...
 

M. WĖBERIO BIUROKRATIJA

2012-05-29
Turinys ĮVADAS...................................................................................................................................3 1.AB „TEO...
 

OLAF

2012-05-29
TURINYS ĮVADAS .....................................................................................................................................2 1. OLAF...
 

VIENO LANGELIO PRINCIPAS

2012-05-29
I. ĮVADAS Vieno langelio aptarnavimo tarnyba- pakankamai naujas reiškinys Lietuvos visuomenėje. Šis institutas įsteigtas daugelyje valstybės valdymo institucijų, siekiant pagerinti piliečių padėtį (aptarnavimą), nagrinėjant bei...
 

ANTIKINĖS VALSTYBĖS TEORIJOS

2012-05-29
TURINYS ĮVADAS ...........................................................................................................................................2 1. ANTIKINĖS...
 

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIS PLANAS

2012-05-29
TURINYS 1. JURBARKO RAJONAS4 2. PEST ANALIZĖ6 3. SUINTERESUOTŲJŲ ASMENŲ ANALIZĖ16 4. SSGG ANALIZĖ17 5. VIZIJA, MISIJA19 6...
 

AUTORITARINIO PREZIDENTAVIMO YPATYBĖS

2012-05-29
ĮVADAS Lietuva, kaip ir kiekviena pasaulio valstybė turi savo istoriją. Mūsų šalies susikūrimo kelias buvo sunkus ir ilgas. Lietuvos gyvavimo pradžia – XIII a., taigi valstybės pamatai padėti jau senokai. Kiekvienam lietuviui svarbūs...
 

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS MODULIO KAITA LIETUVOS RESPUBLIKOJE

2012-05-29
TURINYS ĮVADAS...............................................................................................................................................3 I. SAVIVALDYBĖS ATKŪRUS...
 

GEORGIJUS ZUKOVAS- LYDERIO ASMENYBES ANALIZE

2012-05-29
Turinys Įvadas3 1. G. Žukovo asmenybės apibūdinimo problematika4 2. Žukovas „atsiminimuose ir apmąstymuose“5 2.1. Vadovavimo stilius ir įgūdžiai5 2.2. Asmeninės savybės ir vertybės7 2.Žukovo „pergalės...
 

VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO SAMPRATA

2012-05-29
TURINYS Įvadas........................................................................................................................................2 1.Viešojo administravimo apibūdinimas: viešojo administravimo, biurokratijos, viešojo...
 

APLINKOSAUGOS ADMINISTRAVIMAS

2012-05-29
APLINKOSAUGOS ADMINISTRAVIMO (Klausimai įskaitai) 1. GLOBALINĖS APLINKOSAUGOS PROBLEMOS, JŲ KILMĖ IR KAIP JAS SPRĘSTI. Dėl gamybinių jėgų plėtotės, nekontroliuojamo gamtos išteklių naudojimo blogėja aplinkos kokybė, pažeidžiama...
 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS INTERNETINĖS SVETAINĖS INFORMACIJOS PATEIKIMO IR KOMUNIKACIJOS EFEKTYVUMO TYRIMAS

2012-05-29
Turinys Turinys2 Įvadas3 I. Situacijos analizė5 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos specifika5 Istorija5 Struktūra5 Veikla, tikslai ir uždaviniai6 Svarbiausios VMI funkcijos7 VMI prie...
 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAREIGYBĖ

2012-05-29
Įvadas Vis labiau darosi įprasta specifikuoti darbo vietas ir į jas atsirinkti tik tam tikros kategorijos asmenis, ir visai nesvarbu ar tai būtų vieša ar privati organizacija. Galbūt tik viešajame sektoriuje toks darbuotojų rangavimas ir...
 

POLITINĖ KORUPCIJA LIETUVOJE: KOVOS IR PREVENCIJOS SANTYKIS

2012-05-29
Turinys Įvadas........................................................................................................................................3 Korupcijos...
 

VIESOJO ADMINISTRAVIMO IR POLITIKOS SANTYKIS

2012-05-29
TURINYS Įvadas3 1. Politikos samprata4 1.1Bendroji politikos samprata4 1.2 Viešoji politika5 2. Viešojo administravimo samprata7 3. Santykis tarp politikos ir administravimo9 Išvados12 Įvadas Politikos terminas...
 

SOCIALINĖS - EKONOMINĖS APLINKOS POVEIKIS VIEŠAJAM SEKTORIUI

2012-05-29
TURINYS ĮVADAS3 SOCIALINĖS APLINKOS POVEIKIS VIEŠAJAM SEKTORIUI4 EKONOMINĖS APLINKOS POVEIKIS VIEŠAJAM SEKTORIUI6 VIEŠOJO SEKTORIAUS KEITIMOSI, INTEGRACIJOS PROBLEMATIŠKUMAS8 IŠVADOS10 LITERATŪROS SĄRAŠAS11 ...
 

M. WĖBERIO BIUROKRATIJA

2012-05-29
1. ĮVADAS2 2. BIUROKRATIJA3 3. WĖBERIO POŽIŪRIS Į BIUROKRATIJĄ3 4. IDEALIOS BIUROKRATIJOS TIPAS4 5. M. WĖBERIO TEORIJOS REIKŠMĖ5 6. BIUROKRATIJA IR DEMOKRATIJA6 7. BIUROKRATIJA ŠIUOLAIKINĖJE VISUOMENĖJE6 8...
 

VALSTYBES VALDYMO STRUKTUROS

2012-05-29
Turinys Įvadas……………………………………………………………………..…………..3 1.Organizacijos valdymo struktūros…………...………………………………..5 1.1.Valdymo struktūrizavimo...
 

DEMOKRATINES VERTYBES IR VO

2012-05-29
TURINYS ĮVADAS/ 2 DEMOKRATINIS PLĖTOJIMAS/ 3 ADMINISTRACINĖ TEORIJA IR DEMOKRATINIS VALDYMO BŪDAS / 4 VIEŠŲJŲ ORGANIZACIJŲ VAIDMUO DEMOKRATIJOJE/ 5 POLITIKA IR ADMINISTRAVIMAS/ 7 „DEMOKRATINIO ADMINISTRAVIMO“ TEORIJA/ 9 IŠVADA/...
 

LR VALSTYBĖS KONTROLĖS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

2012-05-29
Turinys Įvadas3 Organizacinio valdymo struktūrų rūšys4 1.Funkcinė organizacinė valdymo struktūra.4 2.Linijinė organizacijos struktūra.5 3.Linijinė – funkcinė valdymo struktūra.6 4.Projektinė valdymo struktūra.7 5. ...