Tapk Studijos.info draugu Facebook socialiniame tinkle.

REGISTRUOTIS Pamiršai?

KITA

ERGONOMIKA


 

DARBO IR POILSIO PLANAVIMAS

2005-08-20
DARBO TIKSLAS Susipažinti su nuovargio, monotoniško darbo, darbo ir poilsio režimo sąvokomis; Susipažinti su darbo aplinkos veiksniais, turinčiais įtakos žmogaus sveikatai, papildomų pertrauku poilsiui būtinybe ir tikslais; Suprasti skausmo atsiradimo dėl ilgalaikio fizinio įtempimo darbe priežastis; Išmokti parinkti fizinius pratimus mankštai, jų seka ir trukmes; Susipažinti su darbo ir poilsio režimo normomis dirbant su videoterminalais.
 

FIZINIO KRŪVIO TYRIMAS

2005-08-20
Darbo tikslas: susipažinti su pulso dažnio matavimo metodais ir įranga, būdingomis pulso dažnio reikšmėmis; išsiaiškinti fizinio krūvio, emocinės ir darbo įtampos, aplinkos sąlygų įtaką pulso dažnio dydžiui; nustatyti pulso dažnio priklausomybę nuo sunaudotos energijos kiekio.
 

VALDYMO PULTŲ ĮVERTINIMAS

2005-08-20
Darbo tikslas: susipažinti su veikiančių sistemų valdymo pultų ir prietaisų ergonominio įvertinimo metodika bei tvarka. Naudojant optimalių matmenų parinkimo, pultų projektavimo, informacijos atvaizdavimo priemonių ir valdymo elementų išdėstymo metodikas, praktiškai įvertinti sistemą, pultą ar prietaisą.
 

APŠVIETIMO TYRIMAS

2005-08-17
Darbo tikslas: Susipažinti su svarbiausiais šviesos technikos dydžiais ir vienetais, apšvietimo klasifikacija ir normavimo pagrindais; Nustatyti patalpos darbo paviršių natūralaus apšviestumo koeficientą; Apskaičiuoti patalpos dirbtinį apšvietimą šviesos srauto panaudojimo koeficiento metodu.
 

DULKIŲ KONCENTRACIJOS ORE NUSTATYMAS SVĖRIMO METODU

2005-08-17
Darbo tikslas: •Susipažinti su dulkių klasifikacija, kenksmingumu žmogaus organizmui, koncentracijos darbo zonos ore normavimu, apsaugos nuo dulkių ir dulkių koncentracijos ore nustatymo metodais; Nustatyti dulkių koncentraciją ore svėrimo metodu.
 

ERGONOMIKA

2005-08-17
Tai mokslas apie darbą, viskas kas susiję su žmogaus darbu. Ergonominės problemos sprendžiamos pritaikant įrankius arba daiktus žmogui. Ergonomika – tai mokslo šaka kuri surenka ir pritaiko informaciją apie žmogaus elgesį, galimybes, sugebėjimus ir kitus jos charakteristikas, įrankių, mašinų, sistemą darbo proceso ir darbo aplinkos projektavimo tam, kad pasiekti maksimalų jų panaudojimo produktyvumą, saugumą, komfortabilumą ir efektyvumą.
 

ERGONOMIKA 2

2005-08-17
Šviesos srautas fi - šviesos spinduliavimo galia, kuri nustatoma pagal jos sukeliamą šviesos pojūtį. Šviesos srauto vienetas lm - šviesos srautas, kurį išspinduliuoja 1 tarptautinė žvakė į erdvinį radianą;
 

GAMYBINĖS APLINKOS ORO UŽTERŠTUMO MAŽINIMAS

2005-08-17
Darbo tikslas: Susipažinti su ventiliacijos sistemų klasifikacija, paskirtimi, parametrais ir jų nustatymu; Susipažinti su aerodinaminiais reikalavimais traukos spintoms; Paruošti traukos spintą darbui su kenksminga medžiaga; Nustatyti ventiliacijos sistemos aerodinamines charakteristikas.
 

ĮNULINIMO EFEKTYVUMO TYRIMAS

2005-08-17
Darbo tikslas: Susipažinti su įnulinimo paskirtimi, taikymo sąlygomis, įnulinimo įrenginio sudėtinėmis dalimis ir svarbiausiais reikalavimais įnulinimo elementams; Susipažinti su žmogui leidžiamomis lietimo įtampomis ir srovėmis; Nustatyti apsaugos aparato laiko – srovės charakteristiką; Nustayti lietimo įtampas kai žmogus liečia neįnulintas ir įnulintas metalines nesrovines dalis.
 

RAŠYTINĖS INFORMACIJOS ERGONOMIŠKUMO TYRIMAS

2005-08-17
Darbo tikslas: susipažinti su žmogaus regos galimybėmis ir jas įvertinančiomis charakteristikomis; susipažinti su tekstinės informacijos įvertinimo ergonominiu požiūriu aspektais, svarbiausiomis ženklų charakteristikomis, ženklų formavimo videoterminalo ekrane ir popieriuje metodais; išmokti parinkti tinkamus teksto raidinius ir skaitinius ženklus konkrečiais atvejais.
 

STATINIAI ANTROPOMETRINIAI MATAVIMAI

2005-08-17
Darbo tikslas: susipažinti su antropometrijos sąvokomis; susipažinti su statinių ir dinaminių žmogaus matmenų nustatymo metodais, pagrindiniais statiniais matmenimis, naudojamais darbo vietos projektavime; išmokti nustatyti pagrindinius statinius žmogaus matmenis jam stovint ir sėdint.
 

ŠILUMINĖS APLINKOS PARAMETRŲ NUSTATYMAS

2005-08-17
Darbo tikslas: susipažinti su svarbiausiomis sąvokomis, apibūdinančiomis darbo zonos šiluminę aplinką (mikroklimatą), žmogaus kūno termoreguliacijos pagrindais, šiluminės aplinkos parametrais ir normomis; įvertinti darbo zonos šiluminę aplinką.
 

TRIUKŠMO TYRIMAS

2005-08-17
Darbo tikslas: Susipažinti su triukšmo apibrėžimu, šaltiniais, pavojingumu žmogui, įvertinimo charakteristikomis, jų vienetais ir normavimu. Susipažinti su apsaugos nuo triukšmo priemonėmis. Išmatuoti pastovaus triukšmo garso slėgio lygius ir garso lygį. Sudaryti orinio triukšmo izoliacijos plonoje pertvaroje dažninę charakteristiką.
 

ŽMOGAUS DARBINĖS ATMINTIES GALIMYBIŲ TYRIMAS

2005-08-17
Darbo tikslas: susipažinti su suvokimo, mąstymo, atminties, dėmesio sąvokomis, atminties struktūra; susipažinti su informacijos pateikimo būdais; išsiaiškinti ir praktiškai panaudoti žmogaus darbinės atminties galimybių įvertinimo metodiką.