Tapk Studijos.info draugu Facebook socialiniame tinkle.

REGISTRUOTIS Pamiršai?

HUMANITARINIAI MOKSLAI

TEOLOGIJA


 

ISLAMAS

2012-08-13
 

BUDIZMAS

2012-08-13
 

KONTRACEPTINĖS PRIEMONĖS

2012-05-29

Kontraceptinės priemonės Referato struktūra: Diafragma Gimdos...
 

SKORINA

2012-05-29
Medicinos fak. 3 Grupė Referatas Pranciškus Skorina Pirmasis Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės spaustuvininkas 2003 Pranciškus Skorina žmonijos atmintyje Kaip ir garsaus...
 

DIDZIOSIOS PASAULIO RELIGIJOS

2012-05-29
PASAULIO RELIGIJOS TUO METU, kada Jėzus, Gonodas, ir Ganidas gyveno Aleksandrijoje, šis jaunuolis didelę dalį savo laiko ir nemažą sumą savo tėvo pinigų paskyrė tam, jog sukauptų pasaulio religijų mokymų apie Dievą ir jo...
 

KAS YRA DIEVAS

2012-05-29
Kas yra Dievas? „...kas artinasi prie Dievo, tam būtina tikėti, kad Jis yra ir kad Jo ieškantiems atsilygina.“ (Žyd 11:6). Biblija pateikia mums gausybę įrodymų, kad Dievas iš tikrųjų egzistuoja. Tikinčiųjų...
 

SOCIALINIAI VAIDMENYS

2012-05-29
Socialiniai vaidmenys visuomenėje ir bažnyčioje Tikybos Savarankiškas darbas 2006 ...
 

GERMANAI

2012-05-29
Germanai (lot. germani), indoeuropiečių genčių grupė. Pavadinimo etimologija neaiški, jis greičiausiai keltiškos kilmės. I a. pr. m. e. gyveno teritorijoje tarp Reino ir Vyslos, Dunojaus ir Baltijos bei Šiaurės jūros, taip pat pietinėje...
 

ŽMOGUS IR KŪRĖJAS

2012-05-29
Žmogus ir Kūrėjas Sakoma, kad Kūrėjas apsivelka žmogumi. Žmogus, dar net nepradėjęs jausti aukštesniųjų jėgų, vidine rega neišvydęs šviesos gali įsivaizduoti: egzistuoja aukštesnysis pradas, ir nesvarbu, kaip jį bepavadinsime, šis...
 

RELIGIJOS

2012-05-29
SATANIZMAS 1. „Būsite, kaip dievai!“ Kas yra satanizmas? Daugeliui ši sąvoka siejasi, maždaug, su tokiu paveikslu: tamsiame kapinių fone keletas jaunuolių, murmančių makabriškus užkeikimus, aukoja šėtonui juodą katę arba nekaltą...
 

ŠV. RAPOLAS KALINAUSKAS

2012-05-29
Šv. Rapolas Kalinauskas patriotas, sukilėlis ir tremtinys Turinys Įvadas3 Gimtasis miestas4 Vaikystė ir jaunystė4 Kapitonas generaliniame štabe4 Išėjimas iš kariuomenės5 Sausio sukilimo...
 

STACIATIKYBE

2012-05-29
Turinys: Įvadas—2psl. Paplitimas, kalendorius—3psl. Ypatumas—4psl. Cerkves, pavyzdžiai—5psl. Žmonės gali pasaulį aiškintis patys. Gali kuo nors remtis, pavyzdžiui, religija. Religija pateikia žmonėms tam tikrą požiūrį į...
 

SEIMA

2012-05-29
"Kai kas sako, kad kunigystė - tai garbingas, daug aukos ir atsižadėjimo reikalaujantis pašaukimus. Tai tiesa, - sako kun. R.Jurkevičius.- Bet juk šeima - irgi yra garbingas, reikalaujantis aukos, atsidavimo ir atsižadėjimo pašaukimas. Jeigu...
 

JONAS PAULIUS II

2012-05-29
Popiežiaus Jono Pauliaus II mirtis milijonų milijonus europiečių lyg pakerėjo – staiga visi tarsi virtų "Unae Sanctae" nariais, katalikais. Garsusis žmogus iš Pietų Lenkijos Vadovicų miestelio pabaigė savo žemiškąją kelionę. Pasaulis...
 

DVASINGUMO SAMPRATA IVAIRIOSE RELIGIJOSE

2012-05-29
Dvasingumo samprata ivairiose religijose Pasaulyje žinomos penkios pagrindinės religinės tradicijos: krikščionybės, islamo, judaizmo, budizmo, induizmo. Hinduizmo ir budizmo tradicijos čia yra apjungtos patogumo dėlei, taip pat padaryta ir su...
 

TEMA: DIEVAS SUKURE VYRA IR MOTERI

2012-05-29
Darbas: „Dievas sukūrė vyrą ir moterį“ Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę. O žemė buvo padrika ir dyka, tamsa gaubė...
 

TIKYBA

2012-05-29
Regisi, jog šiandien tradicines religijos formas praktikuoja daugiau aukštųjų mokyklų studentų, nei kada anksčiau per mano trisdešimties metų dėstytojavimo laikotarpį. Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad religijos suvešėjimas universitetų...
 

ŠLOVINIMO MALDA

2012-05-29
TURINYS ĮVADAS 2 1. "Šlovinkit Viešpatį amžiais, kad jisai džiaugtųsi savo kūryba." (Ps 103, 31) 3 2. DIEVO ŠLOVINIMAS - GYVENIMAS MALDOJE DIEVUI 4 3. ŠVENTOSIOS DVASIOS VAIDMUO ŠLOVINIME 5 4. ŠLOVINIMAS SENAJAME TESTAMENTE. PSALMĖS...
 

ADVENTAS

2012-05-29
Adventas - ikikalėdinis laikotarpis, susikaupimo, pasiruošimo Kristaus atėjimo į šį pasaulį šventei - Kalėdoms (žodis adventus lotyniškai reiškia artėjimą, atėjimą). Pieš prasidedant Adventui, pasibaigdavo piemenėlių darbo sezonas. Jie...
 

APIE KALEDAS SKIRTINGOSE SALYSE

2012-05-29
Gruodžio 31-oji vadinama Blogų minčių atsikratymo diena, mat įžengiant į Naujuosius metus, visą blogį reikia palikti, kad jis nesektų iš paskos. Lietuvoje yra paprotys pririšus už virvės seną kelmą pertemti per visą kaimą (centrinę...
 

TIKĖJIMAS IR REALIGIJA

2012-05-29
Istorijos bėgyje įvairių visuomenių žmonėms religija vaidino svarbų vaidmenį. Ji padėdavo įprasminti kasdieninį gyvenimą, atsakyti į klausimus, į kuriuos žmogus neranda atsakymų jį supančiame pasaulyje (kasdienybėje): kodėl...
 

SĄŽINĖS LAISVĖ IR ATSAKOMYBĖ

2012-05-29
Sąžinės laisvė ir atsakomybė XVII a. empyristas J. St. Mill teigė, jog vidinė moralė – tai savęs, savo jausmų, savo valios tobulinimas. Jis manė, kad yra 3 dalykai, kurie kliudo žmogaus laimei: 1.žmogaus savimeilė; 2.proto stygius;...
 

PAGONYBĖ

2012-05-29
Ar grįšime į pagonybę? Neseniai kai kurių partijų Seimo nariai nusprendė atkreipti į save visuomenės dėmesį ir paskelbti pagonybę tradicine Lietuvoje religija. Šis gudrus sumanymas patiko ne tik primityviai politikuojantiems partiečiams,...
 

MEILĖ IR ATSAKOMYBĖ

2012-05-29
Meilės paslaptis įvairiais laikotarpiais jaudino vakarietišką protą. Tačiau kitose, tarkim, rytų kultūrose šis jausmas buvo ir yra visiškai neakcentuojamas. Todėl kyla klausimas: ar sugebėjimas mylėti slypi žmogaus prigimtyje, taigi yra...
 

SEKTOS, KULTAI, BAŽNYČIOS IR ŽMONIJOS POŽIŪRIS Į JUOS.

2012-05-29
TURINYS ĮVADAS............................................................................................................................... 3 ...
 

TARPTAUTINĖS SUTARTYS

2012-05-29
Paveikslų sąrašas 1.1 paveikslas. Lietuvos Respublikos sutartys, sudarytos 1990 – 2002 metais17 1.2 paveikslas. Tarptautinės sutartys, kurių dalyve yra Lietuvos Respublika 1990 – 2002 metais23 ĮVADAS Tarptautinės sutartys...
 

ROMĖNŲ RELIGIJA

2012-05-29
Romėnų religija politeistinė religija, išsivysčiusi greičiausiai iš indoeuropiečiams būdingų dangaus su jo atmosferiniais reiškiniais ir ugnies kultų. Svarbiausias pirmykštės romėnų religijos bruožas - tikėjimas beasmene dievybe -...
 

POPIEŽIUS JONAS PAULIUS II

2012-05-29
Turinys Įvadas……………………………………………………………………………………..3 1 Popiežiaus biografiniai faktai………………………………………………...…4 1.1Karolis Jozefas...
 

APIE JUDAIZMĄ

2012-05-29
1. Apibūdinimas Judaizmas atspindi žydų tautos religiją ir kultūrą, ypatingai, nuo Babilono nelaisvės laikų, 535 prieš K., iki šių dienų. Taip, kaip Kristaus laikais judaizme buvo įvairių sektų, tokių, kaip fariziejai, sadukėjai ir...
 

POPIEŽIUS, PAKEITĘS PASAULIO VEIDĄ

2012-05-29
Popiežius, pakeitęs pasaulio veidą (KAP) 1978 m. spalio 16 d. kardinolas Pericle Felici iš Šv. Petro bazilikos vidurinės lodžijos Šv. Petro aikštėje susirinkusiems nustebusiems tikintiesiems paskelbia: “Habemus...
 

JEZUITAI

2012-05-29
Kaišiadorių A. Brazausko vid. mokykla Atliko: Tautvydas Jakutis 10c 2005 Jėzaus Draugija (jėzuitai) Katalikų vienuolių ordinas, kurį 1540 m. įkūrė baskas...
 

KRITIKA

2012-05-29
„Pas mane, kaip pas jaunimo dvasininką vieną kartą atėjo jaunimo grupė, pasisodino mane ir pasakė: „mums reikia pasisnekėti“. Diskusijos tema buvo nuspėjama tačiau vistiek man buvo sunku. Kiekvieną savaitę praleisdavau valandų valandas...
 

POPULIARIOJI KULTŪRA VS. KRISTUS

2012-05-29
Kaip mes turėtume reaguoti į aplink mus esančią kultūra? Ar turėtume jos vengti, ją priimti o gal rasti trečia, vidurinį kelią? Džonatanas Brantas pristato 5 idėjas kartu su būdais jas įgyvendinti. „Grįžkime i 1988 metus, kai man...
 

PASIRINKTOS GRUPĖS KATECHEZĖS YPATUMAI.

2012-05-29
Pasirinktos grupės katechezės ypatumai. Katecheze pradėta vadinti Bažnyčios pastangas rasti sau mokinių, padėti žmonėms suprasti, kad Jėzus yra Dievo Sūnus. Katechezė – tai vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų tikėjimo ugdymas, tai...
 

KRETINGOS PRANCIŠKONŲ VIENUOLYNAS XX A

2012-05-29
-1- Kretingos pranciškonų vienuolynas XX a. pradžioje buvo vienas iš nedaugelio, patyrusių caro valdžios represijas. Mat pasinaudojant vienuolių dalyvavimo 1831 ir 1863 m. sukilimuose pretekstu, XIX a. Lietuvos katalikų vienuolynai buvo...
 

RYTŲ RELIGIJOS

2012-05-29
Prieš pusantro tūkstančio metų romėnai vadino Rytus “tekančios saulės” (sol oriens) šalimi.Vėliau buvo kalbama apie “Rytų žemę” kaip priešingybę “Vakarų žemei”.Nėra paprasta apibrėžti sritį, vadinamą Rytais.Rytų...
 

JĖZAUS GYVENIMAS

2012-05-29
Apie Kristų,kaip krikščionijos pradininką,yra rašę bent keli I-IIa.nekrikščionys rašytojai:žydas Juozapas Flavijus,romėnai Plinijus Jaunesnysis,Svetonijus ir Tacitas.Daug tikslesnes žinias apie Kristų pateikia Jo mokinių raštai,rašyti vos...
 

DIDIEJI FILOSOFAI

2012-05-29
PANEVĖŽIO „ŽEMYNOS“ VIDURINĖ MOKYKLA DIDIEJI FILOSOFAI Aristotelis, Sokratas, Platonas Darbą parengė: Ineta Mikeliūnaitė, 12e kl. Panevėžys, 2004 SOKRATAS Tuo pačiu...
 

DIDZIAUSIOS PASAULIO RELIGIJOS

2012-05-29
Budizmas VI a. pr. m. e. pasaulyje vyko galingas religinis sąjūdis. Atsirado įtakingos religijos: zoroastrizmas, judaizmas, budizmas, džainizmas, konfucionizmas, vedantinis induizmas, daosizmas. Šis judėjimas, matyt,...
 

TRIDENTO SUSIRINKIMAS

2012-05-29
Įvadas Sušauktas Tridento susirinkimas sieke pašalinti iš Bažnyčios jos konkrečias negales. Buvo vaisingas naujais įstatymais, ir reforma senųjų. Bet to neužteko kad Bažnyčioje būtų padarytą daug esminiu pakeitimu veikimo struktūrose...
 

KRISTAUS ISTORISKUMAS

2012-05-29
Planas I. Įvadas 1. Jėzus Kristus ir šiandiena 2. Jo santykis su istorija II. Jėzaus Kristaus pažinimo šaltiniai: 1. Pagonių pasisakymai 2. Žydų liudijimai: a) Juozapas Flavijus b) rabinų literatūra c) Negyvosios jūros...
 

POMIRTINIO GYVENIMO SAMPRATA SENOJOJE LIETUVIŲ PASAULĖŽIŪROJE

2012-05-29
Įvadas „Lietuvių pomirtinio gyvenimo sampratos problema svarbi tiek mėginant atkurti anuometinės religijos svarbiausius įvaizdžius, tiek siekiant pamatuotai prabilti apie senovės lietuvių pasaulio suvokimo lygtis ir būdus” . Didžioji...
 

NARKOTINĖS MEDŽIAGOS

2012-05-29
Narkotines medžiagos Narkotines medžiagos – chemines medžiagos, sukeliancios centrines nervu sistemos intoksikacija ar panašu psichiniu funkciju pokyti. Narkotines medžiagos apima placia preparatu skale, iskaitant narkotikus,...