Tapk Studijos.info draugu Facebook socialiniame tinkle.

REGISTRUOTIS Pamiršai?

HUMANITARINIAI MOKSLAI

FILOLOGIJA


 

MEIL4S SAMPRATA FILOSOFIJOJE

2012-05-29

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS Skaityti daugiau  
 

J. IVANAUSKAITĖ " REGĖJIMAI GELTONOJE ŠVIESOJE"

2012-05-29
Jurga Ivanauskaitė (1961 – 2007) ryški, staiga užgesusi kūrėja, visgi palikusi nemenką kūrybinį palikimą (20 įvairių žanrų knygų – esė, eilėraščiai, novelės, romanai, pasakos, interviu); pasižymėjusi ne tik literatūros, bet ir...
 

ROLAN BARTES \"TEKSTO MALONUMAS\"

2012-05-29
ROLAN BARTHES TEKSTO MALONUMAS KŪRINIO ANALIZĖ Turinys Įvadas2 „Teksto malonumo“ analizė ir interpretacija3 Išvados8 Literatūra9 Įvadas Rolan Barthes - garsus prancūzų struktūralistas ir vienas žymiausių mąstytojų...
 

SIBABOTONINE EILEDARA

2012-05-29
Eilėdara yra atskira poetikos, o platesne prasme – ir literatūros mokslo šaka. Lyrikos samprata gali apsiriboti bendresniu eiliavimo supratimu, eiliavimo ontologija. Priklausomai nuo metrinių principų susidaro įvairios eilėdaros sistemos...
 

FORMULINIAI KEIKSMAI IR BLOGO LINKĖJIMAI SU MITOLOGINIŲ PERSONAŽŲ PAVADINIMAIS

2012-05-29
Turinys Įvadas....................................................................................................................................................3 1. Mitinės būtybės (dievai ir...
 

"SKRUZDES, VORAI IR BITES- TRECIASIS KELIAS? "

2012-05-29
Turinys 1. Įvadas…....................................................................................................................2 2. Mokslas kaip spėjimai ir...
 

“ŽMOGUS YRA BŪTYBĖ, KURIS VISADA NORI DAUGIAU NEGU GALI, BET GALI DAUGIAU NEGU PRIVALO“

2012-05-29
“Žmogus yra būtybė, kuris visada nori daugiau negu gali, bet gali daugiau negu privalo“ ...Kas yra žmogus.. ir ko jis nori ar ką jis gali?!. Ir ar kas nors yra nurodęs, ką jis privalo, ar ko neprivalo..?!. Tai labai įvairiapusiški...
 

ESE-KELEIVIS BE BILIETO

2012-05-29
Pirmasis atmerktų, bet dar užsimiegojusių akių žvilgsnis užfiksuoja naują dieną ir „išmuša bilietą“ į šiandieną. Jau rytas. Metas prasibudinti, kilti ir eiti, bet nesinori. Nors žadintuvas jau skamba nebepirmą kartą pranešdamas man...
 

FILOSOFIJOS KILMĖS PRIELAIDOS, ATSIRADIMAS, ŠALTINIAI.

2012-05-29
LIETUVOS KŪNO KULTŪROS AKADEMIJA KINANTROPOLOGIJOS IR SPORTO RAIDOS KATEDRA Referatas Filosofijos kilmės prielaidos, atsiradimas, šaltiniai. Darbą rengė: Darbą priėmė: Kaunas 2006 Turinys ĮŽANGA2 1. FLOSOFIJOS...
 

DŽ. SVIFTO „GULIVERIO KELIONĖS“ KAIP ANALITINĖ SATYRA

2012-05-29
Turinys I. Džonatanas Sviftas – vienas žymiausių pasaulinės literatūros satyrikų . . . . . . . . . . . . . . . 3 II. „Guliverio kelionės“ – didžiausias Dž. Svifto satyrinis veikalas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
 

KĄ REIŠKIA ŽMOGUI MIRTI?

2012-05-29
ĮVADAS Žmogaus dorovinis santykis su mirties faktu – viena iš svarbiausių jo būties problemų, turinti didelę pasaulėžiūrinę prasmę. Religijoje mirtis apgaubta mistika ir aiškinama kaip žmogaus išsivadavimas iš sunkaus vargų ir...
 

KAS YRA FILOSOFIJA

2012-05-29
KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS FILOSOFIJOS KATEDRA KAS YRA FILOSOFIJA? Atliko: FMM 7/2 gr. stud. ...
 

HUMORAS M. VALANČIAUS APSAKYMUOSE VAIKAMS

2012-05-29
HUMORAS M. VALANČIAUS APSAKYMUOSE VAIKAMS Turinys I.Įvadas...............................................................................................................................3 1. Išskirtinė M. Valančiaus asmenybė ir jo...
 

LITERATŪROS TEORIJA

2012-05-29
Literatūros teorija Literatūros teorijai priklauso visos literatūros rūšys kaip lyrika ir jos žanrai, proza ir jos žanrai, taip pat literatūros srovės. Literatūros rūšys yra 3 ir jos turi savo žanrus. Pirmoji literatūros rūšis yra...
 

ŽMOGAUS SAMPRATA ANTIKOS FILOSOFIJOJ

2012-05-29
Turinys Žmogaus samprata Antikos filosofijoj.........................1 Žmogaus samprata Antikos filosofijoj. Žmogus buvo laikomas kosmoso dalimi. Manyta, kad pažinus kosmosą, bus pažinta ir žmogaus...
 

ORATORINIU KALBU ANTIKOJE LITERATURISKUMAS

2012-05-29
Turinys Anotacija2 Įvadas2 Oratorinio meno raida3 Oratorinės kalbos reikalavimai5 Geriausi antikos oratoriai9 Demostenas9 Isokratas10 Lisijas11 Ciceronas11 Kvintilianas14 Graikų ir romėnų oratorių kalbų skirtumai ir...
 

GĖRIO IR GROŽIO IDĖJŲ SAMPRATA PLATONO „VALSTYBĖJE“

2012-05-29
Turinys 1.Įžanga 2.Grožio ir gėrio idėjos 10 – joje „Valstybės“ knygoje 3.Grožio ir gėrio idėjos „Olos alegorijoje“ 4.Grožio ir gėrio idėjų Platono „Valstybėje“ sampratos...
 

JURGOS IVANAUSKAITĖS ROMANŲ „RAGANA IR LIETUS“ IR „MIEGANČIŲ DRUGELIŲ TVIRTOVĖ“ PAGRINDINIŲ MOTYVŲ PANAŠUMAI BEI SKIRTUMAI

2012-05-29
Jurga Ivanauskaitė rašo jau dvidešimt metų. Pirmąją knygą – novelių rinkinį „Pakalnučių metai“ išleido 1985 m. Naujausią romaną „Miegančių drugelių tvirtovė“ – 2005. Lyginimui pasirinktus romanus „Ragana ir lietus“ ir...
 

J. GRUŠO NOVELĖ KELIONĖ SU KLIŪTIMIS

2012-05-29
Juozo Grušo noveles galima skirti į dvi pagrindines grupes: vienos yra lyrinio-intelektinio pobūdžio ("Mergaitė ir vienišas žmogus", "Karalaitė nebuvo protinga", "Baimė ir nebaimė" ir kt.), kitos - paradoksinės, atvirai sąlygiškos,...
 

E.LIEGUTĖS KNYGOS BALTOJI MOTERIS RECENZIJA

2012-05-29
Emilija Liegutė yra prozininkė ir dramaturgė. Ji yra paršiusi apsakymų rinkinius, apysakas, pasakas bei pjeses: „Dramblienė“, „ Šuo Džimas – geras“, „Pranciškus Skorina“, „Emilija Pliaterytė“. Šios autorės kuriama literatūra...
 

KALBOTYROS DARBAS BENDRINĖS KALBOS SANTYKIS SU TARMĖMIS

2012-05-29
Tikslai Referato „Bendrinės kalbos santykis su tarmėmis“ tikslai yra: •aprašyti ir apibūdinti bendrinės lietuvių kalbos santykį su tarmėmis, •aprašyti tų tarmių įtaką ir reikšmę bendrinei kalbai, •įvardyti problemas,...
 

ŠIUOLAIKINĖS VESTUVIŲ APEIGOS

2012-05-29
Turinys Įvadas …………………………………………………………………………..2 Šiuolaikinių vestuvių aprašymas ………………………………………………3 Šiuolaikinių vestuvių tradicijų palyginimas su...
 

STILISTINĖ SKYRYBA

2012-05-29
Turinys I. Skyrybos stilistika .................................................................... 3 a) Objektas. Jo turinys...
 

LAISVĖS IR ATSAKOMYBĖS SAMPRATOS KITIMAS

2012-05-29
Laisvės ir atsakomybės sampratos kitimas Laisvė ir būtinumas Laisvė ir būtinumas-filosofinės kategorijos, reiškiančios santyki tarpžmonių veiklos ir objektyvių gamtos bei visuomenės...
 

JAUNIMO ŽARGONINĖ LEKSIKA

2012-05-29
Turinys Įžanga3 Moksleivių ir studentų žargonas4 Kompiuterinė leksika5 Žmonių apibūdinimai6 Švenčių ir vakarėlių žargonas7 Kiti žargoniniai žodžiai ir frazės8 Išvados9 ...
 

MOTERŲ PAVEIKSLAI ŠEINIAUS "KUPRELIS"

2012-05-29
Moterų paveikslai I.Šeiniaus romane „Kuprelis“ Romane,( pats Šeinius tai vadina „vienos pavasario dienos pasaka“) vaizduojama Olesio, fiziškai gamtos nuskriausto , bet užtat emociškai gausiai apdovanoto žmogaus, meilės istorija.Kuprelis...
 

KANTAS

2012-05-29
Mintis buvo iškeliama virš materijos jau senovės filosofijoje ir viduriniaisiais amžiais. Pažinimo problemų laikymas pagrindiniais filosofijos klausimais yra būdingas naujųjų laikų filosofijos reiškinys. I.Kantas kelia klausimą, kaip...
 

MENAS KAIP LIKIMAS: JANE URQUHART "DAILININKAS"

2012-05-29
Jane Urquhart Viduriniosios kartos kanadiečių rašytoja, intelektualiosios prozos meistrė, kūrybos kelią pradėjo poezija, išleido tris rinkinius, vėliau – apsakymų knygą „Bangos katedra“ ir tris romanus „Sūkurys“ („The...
 

VISAS LEKSIKOGRAFIJOS EGZAMINO KONSPEKTAS (MAGISTRO STUDIJOMS VPU)

2012-05-29
1.LEKSIKOGRAFIJA.Jos apibrėžimų yra daugybė.tai žodynų leidimo procesas.Parašyti gerą gramatiką,žodyną-pranc.mintis ir tikslas.Yra preskriptyviniai(norminamieji) ir deskriptyviniai(aprašomieji) žod.Tai,kas yra...
 

K.BINKIO GYVENIMO IR KŪRYBOS ŽAIDIMAS

2012-05-29
Kazys Binkis buvo vienas talentingiausių pomaironinės kartos poetų, kurie lietuvių literatūroje pradėjo reikštis dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą. Poeto kūrybos kelias, kaip ir jo paties gyvenimas, buvo vingiuotas ir šakotas...
 

THE IMAGE OF LOVE AND DEATH IN E.HEMINGWAY'S "FOR WHOM THE BELL TOLLS"

2012-05-29
CONTENTS INTRODUCTION4 1. Biographical facts: Hemingway and Spanish Civil War6 2. Love and death of “code hero”Jordan7 2.1 Maria’s and Jordan’s love9 2.2 Emphasis on the running out time11 3. Killing as a part of guerrillas’...
 

JURGINĖS IR ONINĖS

2012-05-29
Įvadas Jurginės Pirmąjį arimą mūsų senoliai pradėdavo su ypatingomis apeigomis, burtais, aukomis, skirtomis žemei ir jos deivei. Arti lietuviai žemdirbiai pradėdavo tam tikru laiku, pagal nusistovėjusius papročius. Arimui rengdavosi...
 

SAVIŽUDYBĖS PROBLEMA. FILOSOFINIS ASPEKTAS

2012-05-29
Savižudybės problema.Filosofinis aspektas TURINYS Savižudybės problema, filosofinis aspektas ................................................................................... 3. Žmogaus būtis ir egzistencija...
 

RAŠYTOJAS IR FANTAZAVIMAS

2012-05-29
ZIGMUNDAS FROIDAS Zigmundas Froidas (Siegmund Freud) gimė 1856 m. gegužės 6 d. Pršybore (buvęs Fraibergas), Moravijoje. Studijavo ir didesnę gyvenimo dalį praleido Vienoje. 1902-1938 m. Vienos universiteto neuropatologijos profesorius, tačiau...
 

KAS YRA LITERATŪRA?

2012-05-29
Yra įvairiausių mėginimų apibrėžti literatūrą. Pavyzdžiui, galima ją apibūdinti kaip ,,vaizdingą“ aprašymą išmonės prasme – aprašymą, kuris nėra tikroviškas. Tačiau reikalingas kitas požiūris, literatūrą reikėtų...
 

"TIKROVE VIRTES SAPNAS"

2012-05-29
- Nežinau, ką tau papasakoti,- šypteli senelis, kai imu klausinėti apie jo gyvenimą,- girtis neturiu kuo, dirbau kaip visi… Išgirdusi tokį atsakymą taip pat šypteliu. Puikiai suprantu, kad gyvenime galbūt niekada nesutiksiu tokio...
 

RENESANSAS LDK

2012-05-29
TURINYSĮVADAS 3I. BENDRIEJI RENESANSO POŽYMIAI LDK 4II.. HUMANISTŲ SUSIDOMĖJIMAS LIETUVA 5III. POLITINIŲ SĄJŪDŽIŲ ĮTAKA KULTŪRAI 5IV. PERMAINOS SANTVARKOJE IR POSŪKIAI KULTŪROJE 6V...
 

FRAZEOLOGIZMAI

2012-05-29
Turinys Įvadas..........................................................................................................1 Kuo skiriasi laisvieji žodžių junginiai nuo frazeologizmų?........................2 Frazeologizmų...
 

MIRTIS

2012-05-29
TURINYS ĮVADAS................................................................................................................................3 I. BŪTIES ATVIRUMAS MIRČIAI:...
 

BAUMANAS: ETIKA IR MORALUMAS BAUMANO FILOSOFIJOJE

2012-05-29
ĮVADAS Zygmuntas Baumanas (g.1925) yra vienas žymiausių šiuolaikinės britų sociologijos atstovų, Lydso (Leeds, Anglija) universiteto profesorius. Kaip vienas iškiliausių postmodernybės teoretikų savo darbuose jis domisi įvairiais...
 

MODERNIZMAS

2012-05-29
Menas ir būtis Heidegerio meno filosofijoje Heidegeris (1889-1976) meno filosofijoje atspindi 20a. Rytų ir Vakarų mąstymo principų susiliejimą. Jis išskiria ne tik intelektualinį mąstymą, mįslingumą, teorinių konstrukcijų sudėtingumą, bet...
 

SVENTASIS MEDIS

2012-05-29
Turinys PASAULIO MITINIS MEDIS2 ŠVENTIEJI MIŠKAI2 ŠVENTASIS ĄŽUOLAS3 ŠVENTOLI LIEPA3 UOSIS – TEISYBĖS MEDIS4 PASAULIO MITINIS MEDIS Lietuvis neatskiriamai susijęs su mišku ir medžiais nuo pat savo gentinės egzistencijos...
 

FUNKCINĖ INTONACIJOS ANALIZĖ

2012-05-29
Содержание Введениe …………………………………………………………………………..2 Глава I Современные проблемы изучения русской и литовской...
 

D.HUME`O IR I.KANTO PRIEŽASTINGUMO SAMPRATA: LYGINAMOJI ANALIZĖ

2012-05-29
ĮVADAS Penki metai po D.Humo mirties pasaulį pasiekia pirmoji I.Kanto kritika: „ Kritik der reinen Vernuft “. Penki metai nėra ilgas laiko tarpas, tačiau Kantas gali tyliai prisipažinti: aš nugalėjau tai, ko nesugebėjo įveikti, amžiną...
 

ŽMOGAUS LAISVĖS PROBLEMA

2012-05-29
TURINYS I. Įvadas 3 psl. II. Laisvės sąvokos kilmė 3 III. Laisvės samprata 4 IV. Laisvės...
 

ISTORIJA KAIP ABSOLIUČIOS DVASIOS SAVIRAIŠKOS ARENA

2012-05-29
Turinys ĮVADAS3 1. IDEALIZMAS, DIALEKTIKA IR ABSOLIUTAS3 2. ISTORIJA KAIP ABSOLIUČIOS DVASIOS SAVIRAIŠKOS ARENA6 3. LAISVĖ8 IŠVADOS9 NAUDOTOS LITERATŪROS SĄRAŠAS10 Įvadas Istorijos samprata yra dalis...
 

FILOSOFIJOS MOKSLO ESMĖ

2012-05-29
Kas yra filosofija ir ką reiškia filosofuoti – vienas autentiškiausių ir sunkiausiai atsakomų klausimų, kuris neturi vieningo apibrėžimo. Tai ne įvadinis, o svarbiausias filosofijos klausimas, kuris ir yra šio mokslo esmė. Žmogus nuo pat...
 

INDOEUROPIEČIŲ KALBŲ ŠEIMA

2012-05-29
Indoeuropiečių kalbų šeima Kiek yra pasaulyje kalbų šeimų, sunku tiksliau pasakyti dėl tos pačios priežasties, kaip ir atsakyti į klausimą, kiek yra iš viso žemės rutulyje kalbų. Lenkų kalbininko T. Milevskio „Bendrosios kalbotyros...
 

KASTANEDA – TOLTEKŲ PASIUNTINYS

2012-05-29
Jau kelis dešimtmečius nenutyla kalbos ir ginčai, plūsta kritikos srautai dėl Kastanedos parašytų knygų, kuriose jis iš esmės pateikia Toltekų mokymo pradmenis – žmonijos evoliucijos gaires. Be abejo, Kastaneda minėtą mokymą pateikė...
 

KAS IR KUR MUS VEDA

2012-05-29
Literatūros sąrašas: 1.Žmonijos Dvasinio Tobulėjimo fondo ataskaitiniai pranešimai 1999 2002 metų. 2.Принципы света и цвета. Эдвин Бэббит. Киев, 1996. 3.Вечные хранители здоровья...