Tapk Studijos.info draugu Facebook socialiniame tinkle.

REGISTRUOTIS Pamiršai?

HUMANITARINIAI MOKSLAI

ETIKA


 

GYVENIMO PRASME

2012-08-13
 

GYVENIMO PRASMĖ

2012-08-13
 

ETIKA 2

2012-08-13
 

ETIKA

2012-08-13
 

ELGESIO ETIKA

2012-08-13
 

ITALIJA

2012-05-29
visai normalus ..Visad laukite, kol būsite su nepažįstamais žmonėmis supažindintas. Pirmiausia būsite pristatytas vyresniems žmonėms ir vyrams, o paskui moterims (šitokios tvarkos laikykites ir pats prisistatydamas). Tačiau jei po geros...
 

ADVOKATU PROFESINE ETIKA

2012-05-29
5. ADVOKATŲ ETIKOS KODEKSAS 5.1 Advokatų profesijos ypatybės Esminis vaidmuo teisinių paslaugų srityje Europos šalyse tenka tam tikros teisininkų kategorijos atstovams - advokatams (advocaat, advocati, asianajaja, barrister ir kt.). Advokatų...
 

TEILES IR LAISVES

2012-05-29
bas: darbininkų teises. Tai teisė į darbą ir su juo susijusias garantijas, teisė į išsilavinimą, teisė į gydymą, teisė į kultūros vertybes. Tai antrasis žmogaus teisių ir laisvių raidos etapas. Trečiąjį etapą lėmė XX a. antroje...
 

ORGANIZAVIMAS

2012-05-29
ŽEMAITIJOS KOLEGIJA ...
 

ORGANIZAVIMAS

2012-05-29
ŽEMAITIJOS KOLEGIJA ...
 

,,VIENATVĖ – TAI KELIAS, KURIUO LIKIMAS VEDA ŽMOGŲ Į JĮ PATĮ’’

2012-05-29
Kalvarijos suaugusiųjų mokyklos
Kalvarijos suaugusiųjų mokyklos 10 klasės mokinio Algio...
 

PANKAI

2012-05-29
Istorija Punk kultūra pradėjo formuotis JAV apie 1970 m. kaip atsvara tuo metu bepopuliarėjančiam glam rokui (rokui su pop muzikos elementais). Pagreitį judėjimas įgavo persikėlęs į Didžiąją Britaniją. Išskiriamos dvi punk judėjimo...
 

ETISKUMAS

2012-05-29
Įvadas…………………………………………………...2 Etiškumas dalykiniuose santykiuose……………………3 Etiško sprendimo supratimas…………………………...4 Sprendimo teisėtumas ir...
 

MORALUMO VERTINIMAS PAGAL ĮVADINES ETINES TEORIJAS

2012-05-29
Etika apima žinias apie moralę ir dorovę bei jų filosofinę refleksija. Kartais etika vadinama mokymu apie teisingą ir gerą gyvenimą, ypač jos klasikinis, normatyvinis variantas. Šiuolaikinė etika yra daug platesnė už normatyvinį mokymą kaip...
 

ETINĖS PROBLEMOS REKREACIJOJE IR TURIZME

2012-05-29
Problemų klasifikacija ( mikro, makro ) ir apibūdinimas;
 

ETIKA

2012-05-29
Fn3-2 Fn3-2 Silvos Petrauskienės
 

TARPTAUTINIS PROTOKOLAS IR JO SVARBA KARJERAI BEI PAJAMOMS.

2012-05-29
Tos manieros prigyja ne vien dėl to, kad jas atrenka, jų plitimą skatina visuomenės vadovai. Ekonominiai interesai - dar viena svarbi elgesio normų plitimo priežastis. Dauguma mandagumo taisyklių, išskyrus keletą standartizuotų pagrindinių,...
 

PROFESINIS ĮVAIZDIS IR JO FORMAVIMAS

2012-05-29
TURINYS: 1.ĮVADAS2 2.PREKINIS ŽENKLAS3 3. ĮVAIZDŽIO FORMAVIMO YPATYBES4 4.IŠVADOS8 5.LITERATŪRA10 ĮVADAS. Šiuolaikinėmis rinkos sąlygomis organizacijos tampa lyderėmis suprasdamos klientų poreikius ir...
 

SIELA ANTIKOS FILOSOFIJOJE

2012-05-29
KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS SOCIOLOGIJOS KATEDRA Siela Antikos filosofijoje Klaipėda, 2004 Įvadas Siela, kaip apibrėžimas, galėtų būti tai, kas yra nematerialus, nemirtingas...
 

IŠTRAUKOS IŠ M. BUBER KNYGOS DIALGO PRINCIPAS II

2012-05-29
KLAIPĖDOS UNIVERSITEAS PEDAGOGIKOS FAKULTETAS IŠTRAUKOS IŠ M. BUBER KNYGOS DIALGO PRINCIPAS II VIENINTELIS (DER EINZIGE) IR PAVIENIS (DER EINZELNE) (103-121 psl. ) ANALIZĖ IR INTERPRETACIJA ...
 

ETIKOS OBJEKTAS. MORALĖ. MORALĖS SĄVOKOS IR FUNKCIJOS

2012-05-29
1.1. Etikos objektas Prieš pradedant kalbėti apie specialiąją socialinio darbo etiką mes turime susipažinti su bendrąja - klasikine etika, jos objektu bei tikslais. Etika - mokslinė disciplina, kuri pagrindžia moralinius klausimus, kylančius...
 

MOKSLAS IR TIKĖJIMAS

2012-05-29
Evoliucijos pinklės „Dievas žino, ką žmonės pagalvos“, – rašė Ch. Darwinas, mąstydamas apie savo knygos „Rūšių kilmė“ poveikį žmonėms. Viena vertus, paprastų žmonių nuomonė mokslininkui ne itin rūpėjo, nes jis pirmiausia...
 

BIČIULYSTĖ IR MEILĖ

2012-05-29
Bendravimo etika Bendravimas – tai savotiškas menas. Jis turi teikti malonumą, poilsį ir naudą. Tai nėra tuščias laiko leidimas. Be žmonių bendravimo neįmanoma jokia žmogiškoji veikla. Bendravimas yra laukas, kuriame bręsta asmenybė,...
 

ABORTAS

2012-05-29
NĖŠTUMO NUTRAUKIMO OPERACIJA Vakuumaspiracija (dažniau vadinama atsiurbimu) yra plačiausiai naudojama technika. Iki 6 savaičių ši procedūra atliekama rankiniu vakuuminiu švirkštu nuskausminus vietiškai be gimdos kaklelio praplėtimo...
 

MEDICINOS ETIKA

2012-05-29
ETIKA Etika - tai filosofijos mokslas apie dorovę. T. y. elgesio normų teorija ir pagrindimas. Dorovė - tai principai, vertybės ir normos, kuriais žmonės grindžia savo elgesį ir kurių laikosi gyvenime. Etosas - t. y. nusistovėjęs,...
 

ŠIUOLAIKINĖS MORALĖS PRINCIPAI.

2012-05-29
ĮVADAS Kas yra moralė? Išvertus iš lotyniško žodžio "moralis" - tai dorovė, žmonių elgesi reguliuojančios normos,principai, viena visuomeninės sąmonės formų. Jei bandyčiau parašyti jos apibrėžimą, jis skambėtų maždaug taip:...
 

LAISVE

2012-05-29
Laisvė yra subjekto galimybė nevaržomai, savo nuožiūra elgtis bei veikti. Laisvės esmė Bendru požiūriu laisvę galima priskirti gamtos dėsniui, kuris persmelkia visas gyvenimo puses. Mes matome, kad gyvūnai nelaisvėje kenčia. Ir tai...
 

KAS YRA TOLERANCIJA

2012-05-29
Tolerancija mano akimis ”KAS yra tolerancija? Tai – žmoniškumo išdava. Mes visi pilni silpnybių ir paklydimų, todėl atleiskime vieni kitiems visas kvailystes – tai pirmasis gamtos dėsnis”. Taip apie toleranciją rašė Volteras savo...
 

VELYKOS

2012-05-29
UTENOS “SAULĖS” GIMNAZIJA Šventos Velykos Silvijos Miškinytės Utena 2007 Turinys Darbo...
 

GYVENIMO SAMPRAT BIBLIJOJE

2012-05-29
Gyvenimo samprata Biblijoje Pakartoto Įstatymo knygoje pasakyta: „Rinkis gyvenimą, kad tu ir tavo palikuonys būtumėte gyvi, mylėdami VIEŠPATĮ, savo Dievą, jo balso klausydami ir jam atsiduodami. Tai reiškia tau gyvenimą – ilgą...
 

PSICHIATRIJA

2012-05-29
Psichiatrija yra medicinos sritis, kurioje ypač daug etinių dilemų. Jos iškyla tiek diagnozės nustatymo, tiek gydymo lygmenyje, jau nekalbant apie tai, kad kiekvienas gydytojo sprendimas psichiatrijoje iš esmės turi svarbų etinį...
 

SEKSAS

2012-05-29
Seksas . Seksas (arba lytiniai santykiai) – psichinių ir fiziologinių reakcijų, išgyvenimų ir poelgių, susijusių su lytinio potraukio pasireiškimu ir patenkinimu, visuma. Tai yra neatskiriama lytinio gyvenimo dalis. Siaurąja prasme –...
 

MEDIKO ASMENYBĖ,KURIA AŠ ŽAVIUOSI

2012-05-29
Asmenybė... Žmogus... Kas tai? Tai sunku suvokti. O tuo labiau išskirti iš žmonių asmenybę, kuria aš žaviuosi. Visi esame žmonės, tačiau anaiptol ne visi žmonės yra asmenybės. Mes, žmonės, esame tarsi pilkoji masė kuri gaubiame pasaulį...
 

ANTIKOS ISMINCIAI

2012-05-29
Aristotelis Aristotelis (Αριστοτέλης/Aristotelēs, 384 m. pr. m. e. – 322 pr. m. e.) – graikų filosofas, tyrinėtojas. artu su Sokratu ir Platonu yra laikomas įtakingiausiu mąstytoju Vakarų filosofijos...