REGISTRUOTIS Pamiršai?

AUKŠTOJO MOKSLO UNIVERSITETINIŲ STUDIJŲ

Vientisųjų studijų

Rasta: 15

Valst. kodas Naujasis valst. kodas Studijų programos pavadinimas Institucija Suteikiama kvalifikacija Studijų programos apimtis ECTS kreditais Studijų formos Studijų formos ir trukmė metais (studentams, priimtiems iki 2009 m.) Studentų skaičius
D V N
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Farmacija
60109B101 601B20001 Farmacija Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Farmacijos magistras, Vaistininkas 300 NL - - - 444
Medicina
60107B101 601A30002 Medicina Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Medicinos magistras, Gydytojas 360 NL - - - 1244
60107B102 601A30001 Medicina Vilniaus universitetas Medicinos magistras, Gydytojas 360 NL 6 - - 622
Odontologija
60108B101 601A40002 Odontologija Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Odontologijos magistras, Gydytojas odontologas 300 NL - - - 410
60108B102 601A40001 Odontologija Vilniaus universitetas Odontologijos magistras, Gydytojas odontologas 300 NL 5 - - 84
Veterinarinė medicina
60112B101 601D20001 Veterinarinė medicina Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Veterinarinės medicinos magistras, Veterinarijos gydytojas 336 NL - - - 515
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Religijos mokslai
60102H202 601V80001 Religijos mokslai Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija Religijos mokslų magistras 240 NL 6 - - -
60102H201 601V80002 Religijos mokslai* Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija Religijos mokslų magistras 240 NL 6 - - -
Socialinių mokslų studijų sritis
Teisė
60101S101 601M90002 Teisė Vilniaus universitetas Teisės magistras 240 NL, I - - 4 166
60101S102 601M90003 Teisė "KAZIMIERO SIMONAVIČIAUS UNIVERSITETAS", UAB Teisės magistras 300 NL, I 5 - 6 -
60101S103 601M90004 Teisė Vytauto Didžiojo universitetas Teisės magistras, Teisininkas 345 NL 5 6 6 385
Technologijos mokslų studijų sritis
Kryptis nenurodyta
601H50001 601H50001 Laivų energetinių įrenginių eksploatacija Klaipėdos universitetas Jūrų inžinerijos magistras 200 NL - - - -
Transporto inžinerija
60103T103 601J60001 Laivavedyba Klaipėdos universitetas Inžinierius, Laivavedys, Jūrų technologijų bakalauras 300 NL 5 - - 22
60103T101 601H41001 Orlaivių pilotavimas Vilniaus Gedimino technikos universitetas Transporto inžinerijos magistras, Inžinierius, Aeronautikos inžinerijos magistras 300 NL 5 - - 55
60103T102 601H41002 Skrydžių valdymas Vilniaus Gedimino technikos universitetas Transporto inžinerijos magistras, Inžinierius, Aeronautikos inžinerijos magistras 300 NL 5 - - 34