REGISTRUOTIS Pamiršai?

AUKŠTOJO MOKSLO UNIVERSITETINIŲ STUDIJŲ

Magistrantūros

Rasta: 610

Valst. kodas Naujasis valst. kodas Studijų programos pavadinimas Institucija Suteikiama kvalifikacija Studijų programos apimtis ECTS kreditais Studijų formos Studijų formos ir trukmė metais (studentams, priimtiems iki 2009 m.) Studentų skaičius
D V N
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Kryptis nenurodyta
621D65001 621D65001 Augalinių maisto žaliavų kokybė ir sauga Aleksandro Stulginskio universitetas Maisto žaliavų kokybės ir saugos magistras 120 NL, I - - - -
621B30002 621B30002 Fizinė medicina ir reabilitacija Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Reabilitacijos magistras 120 NL, I - - - 44
621D91001 621D91001 Gyvūninių išteklių valdymas Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Gyvūnų mokslo magistras 120 NL - - - 14
621C10004 621C10004 Ichtiologija ir žuvininkystė Klaipėdos universitetas Biologijos magistras 120 NL - - - 8
621B93001 621B93001 Medicinos genetika Vilniaus universitetas Medicinos genetikos magistras 120 NL - - - 1
621C71002 621C71002 Molekulinė biologija Vilniaus universitetas Molekulinės biologijos magistras 60 NL - - - 5
621B30003 621B30003 Sveikatinimas ir reabilitacija fiziniais pratimais Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Reabilitacijos magistras 90 NL - - - 12
621B33002 621B33002 Taikomoji fizinė veikla Vilniaus universitetas Taikomosios fizinės veiklos magistras 100 NL - - - -
Agronomija
62406B103 621C18003 Agroekosistemos Aleksandro Stulginskio universitetas Agronomijos magistras, Ekologijos magistras 120 NL, I 2 2 2 -
62406B101 621D72001 Agronomija Aleksandro Stulginskio universitetas Agronomijos magistras 120 NL, I 2 - 2 2
62406B102 621D72002 Sodininkystė ir daržininkystė Aleksandro Stulginskio universitetas Agronomijos magistras 120 NL, I 2 - 2 -
Biofizika
62402B102 621B92002 Medicinos fizika Kauno technologijos universitetas Biofizikos magistras, Medicinos fizikos magistras 120 NL, I 2 2 - 1
62602B101 621B92001 Medicinos fizika Vilniaus universitetas Biofizikos magistras, Medicinos fizikos magistras 120 NL 2 - - -
Biologija
62401B101 621C10003 Biologija Lietuvos edukologijos universitetas Biologijos magistras, Mokytojas 120 NL, I 2 2 2 -
62401B107 621C71001 Molekulinė biologija ir biotechnologija Vytauto Didžiojo universitetas Biologijos magistras, Molekulinės biologijos magistras 120 NL, I 2 - 2 -
Chemija
62603P105 621C77001 Biocheminė analizė Vytauto Didžiojo universitetas Chemijos magistras, Taikomosios biochemijos magistras 120 NL 2 - 2 -
Ekologija ir aplinkotyra
62603B101 621C90001 Ekologija ir aplinkotyra Klaipėdos universitetas Ekologijos ir aplinkotyros magistras, Gyvybės mokslų magistras 120 NL 2 - - -
62403B105 621C10002 Jūrų ekologija ir aplinkotyra Klaipėdos universitetas Biologijos magistras, Ekologijos ir aplinkotyros magistras - 2 - - -
62603B102 621C21001 Taikomoji botanika Klaipėdos universitetas Ekologijos ir aplinkotyros magistras, Taikomosios botanikos magistras - 2 2 - -
62403B101 621C18002 Taikomoji ekologija Aleksandro Stulginskio universitetas Ekologijos ir aplinkotyros magistras, Ekologijos magistras 120 NL, I 2 - 2 7
Gyvulininkystės technologija
62413B101 621D73001 Gyvulininkystės technologija Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Gyvulininkystės technologijos magistras, Žemės ūkio mokslų magistras 105 NL, I - - - 3
Miškininkystė
62414B101 621D50001 Miškininkystė Aleksandro Stulginskio universitetas Miškininkystės magistras 120 NL, I 2 - 2 9
Reabilitacija
62411B203 621B32001 Ergoterapija Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Reabilitacijos magistras, Ergoterapeutas, Ergoterapijos magistras 120 NL - - - -
62411B204 621B31001 Kineziterapija Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Reabilitacijos magistras, Kineziterapeutas, Kineziterapijos magistras 120 NL - - - -
62411B205 621B30001 Reabilitacija Vilniaus universitetas Reabilitacijos magistras, Kineziterapeutas arba ergoterapeutas 120 NL 2 - - 2
Slauga
62411B103 621B70002 Klinikinė slauga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Bendrosios praktikos slaugytojas, Slaugos magistras 120 NL, I - - - 3
62411B101 621B70003 Slauga Klaipėdos universitetas Slaugos magistras 120 NL 2 - 2,5 -
Sportas
62408S103 621C60001 Kūno kultūra ir sportas Lietuvos edukologijos universitetas Sporto magistras, Mokytojas 120 NL, I 2 2 2 -
62408S101 621C61001 Treniravimo sistemos Lietuvos kūno kultūros akademija Sporto magistras 120 NL, I 2 - 2 -
Visuomenės sveikata
62610B103 628A60001 Darnios regioninės sveikatos sistemos Vilniaus universitetas Visuomenės sveikatos magistras 120 NL 2 - - 1
62610B102 621A64001 Veterinarinė maisto sauga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Visuomenės sveikatos magistras 120 NL, I - - - 9
62410B103 621A60003 Visuomenės sveikata Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Visuomenės sveikatos magistras 120 NL - - - 4
62610B101 621A60004 Visuomenės sveikatos vadyba Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Visuomenės sveikatos magistras 120 NL, I - - - 42
Fizinių mokslų studijų sritis
Kryptis nenurodyta
621F74001 621F74001 Geoinformatika Klaipėdos universitetas Geoinformatikos magistras 120 NL - - - 7
621F10005 621F10005 Nanomedžiagų chemija Vilniaus universitetas Chemijos magistras 120 NL - - - 10
621I13005 621I13005 Verslo informatika Mykolo Romerio universitetas Taikomosios informatikos magistras 90 NL, I - - - -
Chemija
62403P104 621F10002 Chemija Kauno technologijos universitetas Chemijos magistras 120 NL, I 2 2 - -
62403P105 621F10003 Taikomoji chemija Kauno technologijos universitetas Chemijos magistras 120 NL, I 2 - - -
Ekologija ir aplinkotyra
62403B103 621F70002 Aplinkosaugos organizavimas Vytauto Didžiojo universitetas Ekologijos ir aplinkotyros magistras, Aplinkotyros magistras 120 NL, I 2 - 2 3
Fizika
62602P102 621F35001 Energija ir aplinka Vytauto Didžiojo universitetas Fizikos magistras, Energetikos fizikos magistras 90 NL 1,5 - 1,5 -
62402P101 621F30006 Fizika Lietuvos edukologijos universitetas Fizikos magistras, Mokytojas 120 NL, I 2 2 2 -
62402P106 621F30007 Fizika Vytauto Didžiojo universitetas Fizikos magistras 120 NL 2 - 2 -
62402P107 621F30005 Taikomoji fizika Kauno technologijos universitetas Fizikos magistras 120 NL, I 2 2 - -
62402P105 621F30004 Teorinė fizika ir astrofizika Vilniaus universitetas Fizikos magistras 120 NL 2 - - 1
Geografija
62406P101 621F80002 Geografija Lietuvos edukologijos universitetas Geografijos magistras, Mokytojas, Gamtinės geografijos magistras 120 NL, I 2 2 2 2
62406P103 621F80001 Jūrų hidrologija Klaipėdos universitetas Geografijos magistras, Gamtinės geografijos magistras 120 NL 2 - - -
Geologija
62405P101 621F60001 Geologija Vilniaus universitetas Geologijos magistras 120 NL 2 - - 1
Informatika
62409P108 621I10008 E. mokymosi technologijos Šiaulių universitetas Informatikos magistras, Mokytojas 120 NL, I 2 - 2 1
62409P103 621I20002 Informacijos sistemos Klaipėdos universitetas Informatikos magistras, Informacijos sistemų magistras 120 NL 2 2 - -
62609P103 621I13001 Informacinių technologijų valdymas Vilniaus Gedimino technikos universitetas Informatikos magistras 90 NL, I - - - -
62409P102 621I10004 Informatika Lietuvos edukologijos universitetas Informatikos magistras, Mokytojas 120 NL, I 2 2 2 -
62409P107 621I10007 Informatika Šiaulių universitetas Informatikos magistras 120 NL, I 2 - 2 -
62409P110 621I10003 Informatika Kauno technologijos universitetas Informatikos magistras 120 NL, I 2 2 - -
62409P111 621I13002 Inžinerinė informatika Vilniaus Gedimino technikos universitetas Informatikos magistras 120 NL, I 2 2 - -
62409P106 621I10002 Kompiuterinis modeliavimas Vilniaus universitetas Informatikos magistras 120 NL 2 - - 3
62409P101 621I30001 Programų sistemos Vilniaus universitetas Informatikos magistras, Programų sistemų magistras 120 NL 2 - - 3
62409P109 621I13003 Taikomoji informatika Vytauto Didžiojo universitetas Informatikos magistras, Taikomosios informatikos magistras 120 NL 2 - 2 -
62609P102 621I13004 Verslo informatika Vytauto Didžiojo universitetas Informatikos magistras, Taikomosios informatikos magistras 120 NL, I 2 - 2 -
Matematika
62401P108 621G17001 Finansų ir draudimo matematika Vilniaus universitetas Matematikos magistras, Finansų ir draudimo matematikos magistras 90 NL 1,5 - - -
62401P101 621G10004 Matematika Lietuvos edukologijos universitetas Matematikos magistras, Mokytojas 120 NL, I 2 2 2 -
62401P105 621G10006 Matematika Šiaulių universitetas Matematikos magistras, Mokytojas 120 NL, I 2 - 2 -
62401P106 621G12001 Taikomoji matematika Vytauto Didžiojo universitetas Matematikos magistras, Taikomosios matematikos magistras 120 NL 2 - 2 -
62401P107 621G10003 Taikomoji matematika Kauno technologijos universitetas Matematikos magistras 120 NL, I 2 2 - 3
62401P109 621G16001 Technomatematika Vilniaus Gedimino technikos universitetas Matematikos magistras 120 NL 2 - - -
Statistika
62401P204 621G30002 Ekonometrija Vilniaus universitetas Statistikos magistras 90 NL 1,5 - - -
62401P201 621G30003 Statistika ir operacijų tyrimas Klaipėdos universitetas Statistikos magistras 120 NL 2 2 - -
62401P203 621G31001 Taikomoji statistika Vilniaus Gedimino technikos universitetas Statistikos magistras 120 NL, I 2 2 - -
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Kryptis nenurodyta
621Q13001 621Q13001 Bendroji kalbotyra Vilniaus universitetas Bendrosios kalbotyros magistras 120 NL - - - 9
621V80005 621V80005 Dvasinis konsultavimas Klaipėdos universitetas Religijos studijų magistras 120 NL - - - 22
621V70002 621V70002 Istorijos ir kultūros paveldas Viešoji įstaiga "Europos Humanitarinis Universitetas" Paveldo studijų magistras 90 NL, I - - - -
621V40002 621V40002 Kraštovaizdžio archeologija Klaipėdos universitetas Archeologijos magistras 120 NL - - - 18
621U33001 621U33001 Rusistika Vilniaus universitetas Rusistikos magistras 120 NL - - - 16
621R61001 621R61001 Skandinavistika Vilniaus universitetas Skandinavistikos magistras 120 NL - - - -
621R61002 621R61002 Skandinavistika ir Europos studijos Vilniaus universitetas Skandinavistikos magistras 120 NL - - - -
Architektūra
62605M101 621U95001 Architektūros istorija ir teorija Vilniaus Gedimino technikos universitetas Architektūros magistras, Menotyros magistras 120 NL 2 - 2,5 -
Etnologija
62607H102 621V91001 Kultūros studijos Šiaulių universitetas Etnologijos magistras, Kultūrologijos magistras 120 NL 2 - - 4
62407H101 621U80001 Lyginamosios kultūrų studijos Vytauto Didžiojo universitetas Etnologijos magistras, Etnologijos ir folkloristikos magistras 120 NL 2 - 2 -
62607H101 621U71001 Šiuolaikinės Azijos studijos Vilniaus universitetas Etnologijos magistras, Azijos studijų magistras 120 NL 2 2 - -
Filologija
62604H110 621Q34001 Anglistika Vilniaus universitetas Filologijos magistras, Anglistikos magistras 120 NL 2 - - 2
62404H103 621Q30001 Anglų filologija Lietuvos edukologijos universitetas Filologijos magistras, Mokytojas, Anglų filologijos magistras 120 NL, I 2 2 2 -
62604H106 621Q30003 Anglų kultūra ir literatūra Vytauto Didžiojo universitetas Filologijos magistras, Anglų filologijos magistras - 2 - 2 -
62404H127 628U04001 Baltų regioninės studijos Vilniaus universitetas Filologijos magistras, Baltistikos magistras 120 NL - - - -
62404H101 621T93001 Dalykinė (teisės) kalba Vilniaus universitetas Filologijos magistras, Dalykinės kalbos magistras 120 NL - 2 - -
62604H109 621U60003 Dalykinis vertimas (rusų kalba) Šiaulių universitetas Filologijos magistras, Vertimo magistras, Vertėjas 120 NL, I 2 - - 1
62604H104 621Q10008 Gretinamoji kalbotyra Šiaulių universitetas Filologijos magistras, Lingvistikos magistras 120 NL 2 - 2 -
62604H112 621Q20004 Intermedialios literatūros studijos Vilniaus universitetas Filologijos magistras, Literatūrologijos magistras 120 NL 2 - - 2
62404H109 621U01001 Kalbotyra Klaipėdos universitetas Filologijos magistras, Baltų filologijos magistras 120 NL 2 - - -
62404H104 621U20001 Lenkų filologija Lietuvos edukologijos universitetas Filologijos magistras, Mokytojas, Lenkų filologijos magistras 120 NL, I 2 2 2 -
62404H105 621U10001 Lietuvių filologija Lietuvos edukologijos universitetas Filologijos magistras, Mokytojas, Lietuvių filologijos magistras 120 NL, I 2 2 2 -
62404H121 621T90001 Lietuvių kalbotyra Šiaulių universitetas Filologijos magistras 120 NL 2 - 2 1
62604H105 621Q20006 Literatūra ir spauda Vytauto Didžiojo universitetas Filologijos magistras, Literatūrologijos magistras 120 NL 2 - 2 -
62404H110 621Q20005 Literatūrologija Klaipėdos universitetas Filologijos magistras, Literatūrologijos magistras 120 NL 2 - - -
62404H122 621Q20007 Literatūrologija Šiaulių universitetas Filologijos magistras, Literatūrologijos magistras 120 NL 2 - 2 1
62404H126 621Q20003 Literatūros antropologija ir kultūra Vilniaus universitetas Filologijos magistras, Literatūrologijos magistras 120 NL 2 - - 3
62404H106 621R10001 Prancūzų filologija Lietuvos edukologijos universitetas Filologijos magistras, Mokytojas, Prancūzų filologijos magistras 120 NL, I 2 2 2 -
62404H107 621U30001 Rusų filologija Lietuvos edukologijos universitetas Filologijos magistras, Mokytojas, Rusų filologijos magistras 120 NL, I 2 2 2 -
62604H107 621Q10006 Skaitmeninė lingvistika Vytauto Didžiojo universitetas Filologijos magistras, Lingvistikos magistras 120 NL 2 - 2 -
62404H123 621Q30002 Taikomoji anglų kalbotyra Vytauto Didžiojo universitetas Filologijos magistras, Anglų filologijos magistras 120 NL 2 - 2 -
62404H125 621R20003 Taikomoji germanistika ir lituanistika Vytauto Didžiojo universitetas Filologijos magistras, Vokiečių filologijos magistras 120 NL 2 - 2 -
62404H124 621Q10005 Taikomoji lietuvių kalbotyra Vytauto Didžiojo universitetas Filologijos magistras, Lingvistikos magistras 120 NL 2 - 2 -
62404H128 621Q10007 Taikomoji lingvistika ir tarpkultūrinė komunikacija Lietuvos edukologijos universitetas Filologijos magistras, Lingvistikos magistras 120 NL, I - - - -
62604H108 621U60002 Technikos kalbos vertimas ir lokalizacija Kauno technologijos universitetas Filologijos magistras, Vertimo magistras, Vertėjas 120 NL, I 2 - - -
62604H111 621Q31001 Užsienio kalbos mokymas: anglų kalba (TESOL) Viešoji įstaiga LCC TARPTAUTINIS UNIVERSITETAS Filologijos magistras, Anglų filologijos magistras 90 NL, I - - 2 -
62404H102 621R20002 Verslo komunikacija vokiečių kalba Vytauto Didžiojo universitetas Filologijos magistras, Vokiečių filologijos magistras 120 NL 2 - - -
62404H108 621R20001 Vokiečių filologija Lietuvos edukologijos universitetas Filologijos magistras, Mokytojas, Vokiečių filologijos magistras 120 NL, I 2 2 2 -
Filosofija
62601H101 621V50002 Medijų filosofija Kauno technologijos universitetas Filosofijos magistras 120 NL, I 2 2 - -
62401H103 621V53001 Praktinė filosofija Vytauto Didžiojo universitetas Filosofijos magistras 120 NL 2 - 2 -
62401H101 621V50003 Šiuolaikinė filosofinė antropologija Lietuvos edukologijos universitetas Filosofijos magistras, Mokytojas 120 NL, I 2 2 2 -
62401H104 621V54001 Socialinė teorija ir politinė filosofija Viešoji įstaiga "Europos Humanitarinis Universitetas" Filosofijos magistras 120 NL, I 2 - 2 -
Istorija
62405H101 621V22001 Baltijos šalių istorija Klaipėdos universitetas Istorijos magistras, Europos istorijos magistras 120 NL 2 - - -
62405H107 621V70001 Kultūros paveldo apsauga ir interpretacija Viešoji įstaiga "Europos Humanitarinis Universitetas" Istorijos magistras, Paveldosaugininkas, Paveldo studijų magistras 120 NL 2 - 2 -
62405H105 621V21002 Lietuvos istorija Vytauto Didžiojo universitetas Istorijos magistras, Lietuvos istorijos magistras 120 NL 2 - 2 -
62405H102 621V21001 Lietuvos lokalioji istorija Lietuvos edukologijos universitetas Istorijos magistras, Lietuvos istorijos magistras 108 NL, I 2 2 2 1
62605H102 621V27001 Migracijos politikos ir lietuvių diasporos istorija Vytauto Didžiojo universitetas Istorijos magistras, Pasaulio istorijos magistras 120 NL 2 - - -
62405H106 621V10002 Šiaurės Rytų Europos šalių lyginamoji istorija Viešoji įstaiga "Europos Humanitarinis Universitetas" Istorijos magistras 120 NL, I 2 - 2 -
Menotyra
62603H102 621V72002 Kultūros paveldas ir turizmas Vytauto Didžiojo universitetas Menotyros magistras, Paveldosaugos magistras 120 NL 2 - 2 -
62403H101 621U90002 Meno istorija ir kritika Vytauto Didžiojo universitetas Menotyros magistras 120 NL 2 - 2 -
62603H101 621U94001 Teatrologija Klaipėdos universitetas Menotyros magistras, Teatrologijos magistras 120 NL 2 - 2 -
62403H102 621U94002 Teatrologija ir scenos menų vadyba Vytauto Didžiojo universitetas Menotyros magistras 120 NL 2 - 2 -
Religijos mokslai
62402H201 621V80003 Krikščioniškoji antropologinė pedagogika Lietuvos edukologijos universitetas Religijos mokslų magistras, Religijos studijų magistras 120 NL, I 2 2 2,5 1
62602H203 621V80004 Religinis švietimas Vytauto Didžiojo universitetas Religijos mokslų magistras, Religijos studijų magistras 95 NL 1,5 - 1,5 -
62602H201 621V80002 Religinis ugdymas Klaipėdos universitetas Religijos mokslų magistras 120 NL 2 2 2 -
Teologija
62402H101 621V60001 Bažnytinė teisė Vytauto Didžiojo universitetas Teologijos licenciatas 120 NL 2 - - -
62402H103 621V64001 Pastoracinė teologija Vytauto Didžiojo universitetas Teologijos licenciatas 120 NL 2 - 2 -
Meno studijų sritis
Kryptis nenurodyta
621W31006 621W31006 Atlikimo menas Vytauto Didžiojo universitetas Muzikos magistras 120 NL - - - 13
Architektūra
62405M101 621K10001 Architektūra Kauno technologijos universitetas Architektūros magistras 120 NL, I 2 2 - 2
62405M102 621K11001 Architektūra Vilniaus Gedimino technikos universitetas Architektūros magistras 120 NL 2 2 - -
Audiovizualinis menas
62404M105 621W37001 Garso režisūra Lietuvos muzikos ir teatro akademija Audiovizualinio meno magistras, Režisierius, Muzikos technologijų ir industrijos magistras - 2 - - -
62404M101 621W90001 Meno vadyba Lietuvos muzikos ir teatro akademija Audiovizualinio meno magistras, Meno studijų magistras 120 NL 2 - 2 -
62404M102 621W43001 Vaizdo operatorius Lietuvos muzikos ir teatro akademija Audiovizualinio meno magistras, Operatorius, Kino magistras 120 NL 2 - - -
62404M103 621W43002 Vaizdo režisūra Lietuvos muzikos ir teatro akademija Audiovizualinio meno magistras, Režisierius, Kino magistras 120 NL 2 - - -
Dailė
62402M101 621W10012 Dailė Šiaulių universitetas Dailės magistras 90 NL 1,5 - - 1
62402M116 621W91001 Dailės ir interjero restauravimas Vilniaus dailės akademija Dailės magistras, Meno studijų magistras, Restauratorius 120 NL 2 - - 1
62602M101 621W10011 Šiuolaikinio meno praktika ir sklaida Vilniaus dailės akademija Dailės magistras 120 NL 2 2 - -
Kraštotvarka
62404T201 621K13001 Kraštotvarka Kauno technologijos universitetas Kraštotvarkos magistras, Kraštovaizdžio architektūros magistras 120 NL, I 2 2 - 1
62604T202 621K13002 Kraštovaizdžio architektūra Klaipėdos universitetas Kraštotvarkos magistras, Kraštovaizdžio architektūros magistras, Kraštovaizdžio architektas 120 NL, I 2 2 - -
Muzika
62401M108 621W31001 Atlikimo menas Lietuvos muzikos ir teatro akademija Atlikėjas arba dirigentas, Muzikos magistras 120 NL - - - -
62401M101 621W31002 Choro dirigavimas Klaipėdos universitetas Muzikos magistras 90 NL 1,5 - - -
62401M102 621W31003 Dainavimas Klaipėdos universitetas Muzikos magistras 120 NL 2 - - -
62401M110 621W32001 Kompozicija Lietuvos muzikos ir teatro akademija Muzikos magistras, Kompozitorius 120 NL 2 - - 4
62401M104 621W31004 Liaudies muzika Klaipėdos universitetas Muzikos magistras 120 NL 2 - - -
62401M111 621W30001 Muzikinis folkloras Lietuvos muzikos ir teatro akademija Muzikos magistras 120 NL 2 - - 1
62401M112 621W30002 Muzikos teorija ir kritika Lietuvos muzikos ir teatro akademija Muzikos magistras 120 NL 2 - - -
62401M106 621W31005 Pučiamųjų ir styginių muzika Klaipėdos universitetas Muzikos magistras 120 NL 2 2 - -
Teatras
62403M102 621W54001 Choreografija Klaipėdos universitetas Teatro magistras, Šokio magistras 90 NL 1,5 - - -
62403M101 621W41003 Dramos režisūra Klaipėdos universitetas Teatro magistras 90 NL 1,5 - - -
62403M105 621W41002 Teatro režisūra Lietuvos muzikos ir teatro akademija Teatro magistras, Režisierius - 2 - - -
62403M104 621W41004 Teatro studijos Lietuvos muzikos ir teatro akademija Teatro magistras 120 NL 2 - - -
62403M103 621W40001 Vaidyba Lietuvos muzikos ir teatro akademija Aktorius arba choreografas, Teatro magistras, Teatro ir kino magistras 120 NL 2 - - -
Socialinių mokslų studijų sritis
Kryptis nenurodyta
621M90026 621M90026 Aplinkosaugos teisė Mykolo Romerio universitetas Teisės magistras 60 NL, I - - - -
621N40002 621N40002 Apskaita ir auditas Kauno technologijos universitetas Apskaitos magistras 120 NL, I - - - 53
621X13002 621X13002 Atlikimo meno pedagogika Vytauto Didžiojo universitetas Mokytojas, Dalyko pedagogikos magistras 120 NL - - - 16
621S10005 621S10005 Egzistencinė psichologija Viešoji įstaiga "Europos Humanitarinis Universitetas" Psichologijos magistras 90 NL - - - -
621N70005 621N70005 Elektroninis viešasis administravimas Mykolo Romerio universitetas Viešojo administravimo magistras 90 NL, I - - - 21
621M90025 621M90025 Europos Sąjungos teisė ir valdymas Mykolo Romerio universitetas Teisės magistras 60 NL, I - - - 21
621M90027 621M90027 Europos Sąjungos verslo teisė Vilniaus universitetas Teisės magistras 60 NL - - - 8
621N30006 621N30006 Finansai Kauno technologijos universitetas Finansų magistras 120 NL, I - - - 14
621N30005 621N30005 Finansų valdymas Mykolo Romerio universitetas Finansų magistras 90 NL, I - - - 152
621N20024 621N20024 Inžinerinė ekonomika ir vadyba Vilniaus Gedimino technikos universitetas Vadybos magistras 90 NL, I - - - -
621L30006 621L30006 Kultūros studijos Viešoji įstaiga "Europos Humanitarinis Universitetas" Sociologijos magistras 90 NL, I - - - -
621P96001 621P96001 Kūrybinės industrijos Vytauto Didžiojo universitetas Kūrybinių industrijų magistras 120 NL, I - - - 18
621N10006 621N10006 Kūrybinis verslas Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla Verslo magistras 60 NL - - - -
621P90005 621P90005 Kūrybos visuomenės komunikacija Vilniaus Gedimino technikos universitetas Komunikacijos magistras 60 NL, I - - - 10
621M90001 621M90001 LL.M. Tarptautinė ir Europos Sąjungos teisė Vilniaus universitetas Teisės magistras 90 NL - - - 5
621N50004 621N50004 Marketingas ir integruota komunikacija Vilniaus universitetas Rinkodaros magistras 90 NL - - - 47
621N50006 621N50006 Marketingas ir pardavimai Vytauto Didžiojo universitetas Rinkodaros magistras 90 NL, I - - - -
621N50007 621N50007 Marketingo valdymas Kauno technologijos universitetas Rinkodaros magistras 120 NL, I - - - 20
621M90024 621M90024 Mediacija Mykolo Romerio universitetas Teisės magistras 60 NL, I - - - 21
621S33001 621S33001 Miestų ir regionų vystymas Kauno technologijos universitetas Regionų ir miestų planavimo magistras 90 NL, I - - - -
621X14006 621X14006 Muzikos pedagogika Vytauto Didžiojo universitetas Mokytojas, Meno pedagogikos magistras 120 NL - - - 3
621N20023 621N20023 Nepaprastųjų situacijų valdymas Mykolo Romerio universitetas Vadybos magistras 90 NL, I - - - -
621N22001 621N22001 Organizacijų vadyba Kauno technologijos universitetas Organizacijų vadybos magistras 90 NL, I - - - 58
621N50005 621N50005 Reklamos vadyba Vytauto Didžiojo universitetas Rinkodaros magistras 120 NL - - - 9
621L40002 621L40002 Socialinė politika Kauno technologijos universitetas Socialinės politikos magistras 90 NL, I - - - -
621L54002 621L54002 Socialinio darbo organizavimas Vytauto Didžiojo universitetas Socialinio darbo magistras 120 NL, I - - - -
621X17003 621X17003 Specialioji pedagogika Lietuvos edukologijos universitetas Specialiosios pedagogikos magistras 120 NL, I - - - -
621N60004 621N60004 Strateginė lyderystė Kauno technologijos universitetas Žmonių išteklių vadybos magistras 90 NL, I - - - 48
621N27001 621N27001 Sveikatos priežiūros vadyba Klaipėdos universitetas Vadybos magistras 120 NL - - - 33
621N20021 621N20021 Švietimo lyderystė "ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB Vadybos magistras 60 NL - - - -
621X20032 621X20032 Švietimo vadyba ir lyderystė Lietuvos edukologijos universitetas Edukologijos magistras 120 NL, I - - - 20
621L16001 621L16001 Tarptautinė ekonomika ir prekyba Kauno technologijos universitetas Tarptautinės ekonomikos magistras 120 NL - - - -
621N90006 621N90006 Tarptautinė projektų vadyba Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla Verslo ir vadybos magistras 60 NL, I - - - 27
621N12005 621N12005 Tarptautinis paslaugų verslas Kauno technologijos universitetas Tarptautinio verslo magistras 90 NL, I - - - -
621N20020 621N20020 Veiklos auditas Mykolo Romerio universitetas Vadybos magistras 60 NL, I - - - 92
621L10014 621L10014 Verslo ekonomika Klaipėdos universitetas Ekonomikos magistras 90 NL - - - -
621L17001 621L17001 Verslo ekonomika Kauno technologijos universitetas Verslo ekonomikos magistras 90 NL, I - - - 103
621L17002 621L17002 Verslo sistemų ekonomika Mykolo Romerio universitetas Ekonomikos magistras 90 NL, I - - - -
621N70006 621N70006 Viešasis valdymas Šiaulių universitetas Viešojo administravimo magistras 90 NL, I - - - -
621L22008 621L22008 Viešoji politika Kauno technologijos universitetas Viešosios politikos ir administravimo magistras 90 NL, I - - - -
621N60005 621N60005 Žmonių išteklių vadyba Kauno technologijos universitetas Žmonių išteklių vadybos magistras 120 NL, I - - - 14
Edukologija
62607S130 621X30001 Andragogika Klaipėdos universitetas Edukologijos magistras, Andragogikos magistras 120 NL, I - 2 2 -
62407S103 621X20010 Dailės edukologija Lietuvos edukologijos universitetas Edukologijos magistras, Mokytojas 120 NL, I 2 2 2 -
62407S115 621X20003 Edukacinės technologijos Kauno technologijos universitetas Edukologijos magistras 120 NL, I 2 2 2,5 -
62407S104 621X20011 Edukologija Lietuvos edukologijos universitetas Edukologijos magistras 120 NL, I 2 2 2 -
62407S116 621X20004 Edukologija Kauno technologijos universitetas Edukologijos magistras 120 NL, I 2 2 - 1
62607S110 621X20009 Edukologija Klaipėdos universitetas Edukologijos magistras 120 NL, I 2 2 2 -
62607S121 621X20026 Edukologija Šiaulių universitetas Edukologijos magistras 120 NL, I 2 - 2 9
62407S106 621X20013 Ikimokyklinė edukologija Lietuvos edukologijos universitetas Edukologijos magistras, Auklėtojas 120 NL, I 2 2 2 -
62607S123 621X20028 Karjeros edukologija Šiaulių universitetas Edukologijos magistras 90 NL, I 1,5 - 1,5 -
62607S106 621X91002 Karjeros projektavimas Lietuvos edukologijos universitetas Edukologijos magistras, Karjeros ugdymo magistras 90 NL, I 1,5 - 1,5 -
62607S116 621N60003 Karjeros projektavimas Šiaulių universitetas Edukologijos magistras, Žmonių išteklių vadybos magistras - 1,5 - 1,5 -
62607S117 621X20022 Karjeros projektavimas Vytauto Didžiojo universitetas Edukologijos magistras 90 NL 1,5 - 1,5 -
62607S118 621X91001 Karjeros projektavimas Klaipėdos universitetas Edukologijos magistras, Karjeros ugdymo magistras 90 I 1,5 - 1,5 -
62607S122 621X20027 Kūno kultūros ir sporto edukologija Šiaulių universitetas Edukologijos magistras 120 NL, I 2 - 2 1
62407S107 621X20014 Muzikos edukologija Lietuvos edukologijos universitetas Edukologijos magistras, Mokytojas 120 NL, I 2 2 2 -
62607S111 621X12001 Pradinio ugdymo pedagogika Klaipėdos universitetas Edukologijos magistras, Mokytojas, Pradinio ugdymo pedagogikos magistras - 2 2 2 -
62407S108 621X20015 Pradinis ugdymas Lietuvos edukologijos universitetas Edukologijos magistras, Mokytojas 120 NL, I 2 2 2 -
62607S107 621X20006 Profesijos edukologija Aleksandro Stulginskio universitetas Edukologijos magistras 120 NL, I 2 - 2 4
62407S102 621X20007 Šeimos edukologija ir vaiko teisių apsauga Klaipėdos universitetas Edukologijos magistras 120 NL, I 2 - 2 -
62607S125 621X20023 Šeimotyra Vytauto Didžiojo universitetas Edukologijos magistras 96 NL 1,5 - 2 -
62407S113 621X16002 Socialinė pedagogika Šiaulių universitetas Edukologijos magistras, Socialinis pedagogas, Socialinės pedagogikos magistras 120 NL, I 2 - 2 5
62607S112 621X16001 Socialinė pedagogika Klaipėdos universitetas Edukologijos magistras, Socialinės pedagogikos magistras 120 NL, I 2 2 2,5 -
62407S117 621X20016 Šokio edukologija Lietuvos edukologijos universitetas Edukologijos magistras 120 NL, I - - - -
62407S112 621X17002 Specialioji pedagogika Šiaulių universitetas Edukologijos magistras, Specialiosios pedagogikos magistras 90 NL, I 1,5 - 1,5 3
62607S101 621X20025 Švietimo kokybės vadyba Šiaulių universitetas Edukologijos magistras 90 NL, I 1,5 - 1,5 8
62607S103 621X20017 Švietimo kokybės vadyba Lietuvos edukologijos universitetas Edukologijos magistras 90 NL, I 1,5 - 1,5 21
62607S104 621X20008 Švietimo kokybės vadyba Klaipėdos universitetas Edukologijos magistras - 1,5 - - -
62607S126 621X20024 Švietimo kokybės vadyba Vytauto Didžiojo universitetas Edukologijos magistras, Mokytojas 90 NL, I 1,5 - 1,5 1
62607S113 621X20031 Švietimo vadyba Klaipėdos universitetas Edukologijos magistras 120 NL, I 2 - 2 -
62607S115 621X20021 Švietimo vadyba Vytauto Didžiojo universitetas Edukologijos magistras 120 NL, I 2 - - -
62407S105 621X20012 Taikomoji etika Lietuvos edukologijos universitetas Edukologijos magistras, Mokytojas 120 NL, I 2 2 2 -
62407S114 621X20030 Taikomoji kūno kultūra Šiaulių universitetas Edukologijos magistras 120 NL, I 2 - 2 3
62607S120 621X20029 Tarpkultūrinis ugdymas ir tarpininkavimas Šiaulių universitetas Edukologijos magistras 120 NL 2 - - 1
62607S109 621X20018 Technologijų edukologija Lietuvos edukologijos universitetas Edukologijos magistras, Mokytojas 120 NL, I 2 2 2 -
62407S101 621X20019 Teisės edukologija Mykolo Romerio universitetas Edukologijos magistras, Mokytojas 90 NL, I 1,5 - 1,5 25
62607S128 621X20020 Verslumo edukologija Mykolo Romerio universitetas Edukologijos magistras, Mokytojas 90 NL, I 1,5 - 1,5 -
Ekonomika
62404S107 621L10013 Ekonomika Šiaulių universitetas Ekonomikos magistras 120 NL, I 2 - 2 18
62404S111 621L10008 Ekonomika Kauno technologijos universitetas Ekonomikos magistras 120 NL, I 2 2 2,5 51
62404S106 621L10005 Ekonominė politika Vilniaus universitetas Ekonomikos magistras 90 NL 2 2 - -
62404S108 621N30004 Finansai ir bankininkystė Vytauto Didžiojo universitetas Ekonomikos magistras, Finansų magistras 120 NL 2 - 2 -
62404S113 621L10001 Finansų ekonomika "ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB Ekonomikos magistras 120 NL 2 - - -
62404S110 621L10009 Finansų rinkos Mykolo Romerio universitetas Ekonomikos magistras 90 NL, I 1,5 - 1,5 167
62604S103 621L10011 Lyčių ekonomika Mykolo Romerio universitetas Ekonomikos magistras 90 NL, I 1,5 - 1,5 -
62404S112 621L10012 Makroekonominė analizė ir politika Vytauto Didžiojo universitetas Ekonomikos magistras 120 NL 2 - 2 -
62404S109 621L10010 Viešojo sektoriaus ekonomika Mykolo Romerio universitetas Ekonomikos magistras 90 NL, I 1,5 - 1,5 52
62404S101 621L11001 Žemės ūkio ekonomika Aleksandro Stulginskio universitetas Ekonomikos magistras, Taikomosios ekonomikos magistras 120 NL, I 2 2 2 17
Fizika
62602P101 621X13035 Fizika Šiaulių universitetas Fizikos magistras, Mokytojas, Dalyko pedagogikos, fizikos magistras 120 NL 2 - - 1
Geografija
62606P101 621L70001 Geografija ir kraštotvarka Vilniaus universitetas Geografijos magistras, Visuomeninės geografijos magistras 120 NL 2 - - -
62406P102 621L70002 Visuomeninė geografija Klaipėdos universitetas Geografijos magistras, Visuomeninės geografijos magistras 90 NL 2 - - -
Komunikacija ir informacija
62609S106 621P90004 Darnaus vystymosi komunikacija Vilniaus universitetas Komunikacijos ir informacijos magistras, Komunikacijos magistras 90 NL, I - - - -
62609S101 621P20002 Integruota komunikacija Vytauto Didžiojo universitetas Komunikacijos ir informacijos magistras, Viešųjų ryšių magistras 90 NL, I 1,5 - - -
62409S108 621P90003 Paveldo informacija ir komunikacija Vilniaus universitetas Komunikacijos ir informacijos magistras, Komunikacijos magistras 120 NL, I - - - -
62609S105 621P50002 Žurnalistika ir medijų analizė Vytauto Didžiojo universitetas Komunikacijos ir informacijos magistras, Žurnalistikos magistras 120 NL 2 - 2 -
Muzika
62401M109 621X14001 Bendroji muzikos didaktika Lietuvos muzikos ir teatro akademija Muzikos magistras, Mokytojas, Meno pedagogikos magistras 120 NL - - - -
62401M103 621X14005 Fortepijono pedagogika Klaipėdos universitetas Muzikos magistras, Meno pedagogikos magistras 120 NL 2 - - -
62401M105 621X14003 Muzikos pedagogika Klaipėdos universitetas Muzikos magistras, Meno pedagogikos magistras 120 NL 2 2 - -
62401M107 621X14004 Muzikos pedagogika Šiaulių universitetas Muzikos magistras, Meno pedagogikos magistras 120 NL 2 - 2 -
62601M103 621X14002 Muzikos pedagogika Lietuvos muzikos ir teatro akademija Muzikos magistras, Mokytojas, Meno pedagogikos magistras 120 NL - - - 1
Politikos mokslai
62602S104 621L20006 Baltijos regiono studijos Vytauto Didžiojo universitetas Politikos mokslų magistras 120 NL 2 - 2 -
62402S106 621L20003 Demokratija ir pilietinė visuomenė Viešoji įstaiga "Europos Humanitarinis Universitetas" Politikos mokslų magistras - 2 - 2 -
62402S104 621L20004 Diplomatija ir tarptautiniai santykiai Vytauto Didžiojo universitetas Politikos mokslų magistras 120 NL 2 - 2 -
62602S107 621L23001 Europos kaimynystės politika Mykolo Romerio universitetas Politikos mokslų magistras 90 NL, I 2 - 2 8
62402S107 621L24003 Europos studijos Viešoji įstaiga "Europos Humanitarinis Universitetas" Politikos mokslų magistras 120 NL, I 2 - 2 -
62602S111 621L20002 Europos studijos Klaipėdos universitetas Politikos mokslų magistras 120 NL, I - - - -
62602S105 621L27001 Karo ir taikos studijos Vilniaus universitetas Politikos mokslų magistras, Karo ir taikos studijų magistras 90 NL 1,5 1,5 - -
62602S106 621L20007 Rytų Azijos regiono studijos Vytauto Didžiojo universitetas Politikos mokslų magistras 120 NL 2 - - -
62402S105 621L20005 Šiuolaikinė Europos politika Vytauto Didžiojo universitetas Politikos mokslų magistras 120 NL 2 - 2 -
62602S110 621L20008 Socialinė ir politinė kritika Vytauto Didžiojo universitetas Politikos mokslų magistras 120 NL - - - -
62602S112 621L22004 Sveikatos politika ir valdymas Mykolo Romerio universitetas Politikos mokslų magistras 90 NL, I - - - -
62602S108 621L22003 Viešoji politika Mykolo Romerio universitetas Politikos mokslų magistras 90 NL, I 1,5 - 1,5 11
62602S109 621L22007 Viešoji politika Viešoji įstaiga "Europos Humanitarinis Universitetas" Politikos mokslų magistras 90 NL 1,5 - 1,5 -
Psichologija
62406S107 621S18003 Mokyklinė psichologija Vytauto Didžiojo universitetas Psichologijos magistras 120 NL, I 2 - 2 2
62406S108 621S15002 Organizacinė psichologija Vytauto Didžiojo universitetas Psichologijos magistras 120 NL, I 2 - 2 7
62406S102 621S10004 Pedagoginė psichologija Klaipėdos universitetas Psichologijos magistras 120 NL, I 2 2 2 -
62406S103 621S10003 Psichologija Lietuvos edukologijos universitetas Psichologijos magistras, Mokytojas 120 NL, I 2 2 2 -
62406S112 621S10001 Psichologija Vilniaus universitetas Psichologijos magistras 120 NL 2 - 2 -
62406S111 621S14001 Socialinė psichologija Mykolo Romerio universitetas Psichologijos magistras 120 NL, I 2 - 2 24
62406S109 621S13001 Sveikatos psichologija Vytauto Didžiojo universitetas Psichologijos magistras 120 NL, I 2 - 2 -
62406S110 621S19001 Teisės psichologija Mykolo Romerio universitetas Psichologijos magistras 120 NL, I 2 - 2 15
62406S101 621S11001 Verslo psichologija Mykolo Romerio universitetas Psichologijos magistras 120 NL, I 2 - 2 37
Rekreacija ir turizmas
62603S301 621N80001 Rekreacijos ir turizmo vadyba Klaipėdos universitetas Rekreacijos ir turizmo magistras, Turizmo ir poilsio magistras 120 NL, I 2 2 2 -
Socialinis darbas
62405S205 621L51001 Socialinė gerontologija Mykolo Romerio universitetas Socialinio darbo magistras, Socialinis darbuotojas 90 NL, I 1,5 - 1,5 -
62605S203 621L40001 Socialinė politika Vilniaus universitetas Socialinio darbo magistras, Socialinė politikos magistras 90 NL 1,5 - - -
62405S202 621L50003 Socialinis darbas Lietuvos edukologijos universitetas Socialinio darbo magistras, Socialinis pedagogas 120 NL, I 2 2 2 2
62405S204 621L54001 Socialinis darbas Mykolo Romerio universitetas Socialinio darbo magistras, Socialinis darbuotojas 90 NL, I 1,5 - 1,5 119
62605S201 621L50002 Socialinis darbas Klaipėdos universitetas Socialinio darbo magistras 120 NL, I 2 - 2 -
62605S202 621L50004 Socialinis darbas Vytauto Didžiojo universitetas Socialinio darbo magistras 120 NL, I 2 - 2 -
62405S201 621L52001 Vaiko teisių apsauga Mykolo Romerio universitetas Socialinio darbo magistras, Socialinis pedagogas 90 NL, I 1,5 - 1,5 8
Sociologija
62405S103 621L31001 Gerovės sociologija Mykolo Romerio universitetas Sociologijos magistras 90 NL, I 1,5 - 1,5 10
62605S106 621L33001 Kultūrinių grupių studijos Vytauto Didžiojo universitetas Sociologijos magistras, Kultūrinių grupių studijų magistras 120 NL 2 - 2 -
62405S105 628L31001 Lyginamoji socialinė politika ir gerovė Mykolo Romerio universitetas Sociologijos magistras 90 NL, I 2 - - -
62605S103 621L60001 Socialinė antropologija Vytauto Didžiojo universitetas Sociologijos magistras, Antropologijos magistras 120 NL 2 - 2 -
62405S104 621L30003 Sociologija Kauno technologijos universitetas Sociologijos magistras 120 NL, I 2 2 - 1
62605S104 621L30005 Taikomoji sociologija Vytauto Didžiojo universitetas Sociologijos magistras 120 NL 2 - 2 -
62405S101 621L39001 Ugdymo sociologija Lietuvos edukologijos universitetas Sociologijos magistras, Mokytojas, Ugdymo sociologijos magistras 120 NL, I 2 2 2 -
Sportas
62408S104 621X10001 Kūno kultūra Lietuvos kūno kultūros akademija Sporto magistras, Pedagogikos magistras 120 NL, I 2 - 2 -
62608S101 621X10002 Kūno kultūros pedagogika Klaipėdos universitetas Sporto magistras, Mokytojas, Pedagogikos magistras 120 NL, I 2 2 2 -
Teisė
62401S109 621M90009 Administracinė teisė Mykolo Romerio universitetas Teisės magistras 90 NL, I 1,5 - 1,5 45
62401S116 621M90016 Bioteisė Mykolo Romerio universitetas Teisės magistras 90 NL, I 1,5 - 1,5 1
62401S106 621M90006 Darbo ir socialinio aprūpinimo teisė Mykolo Romerio universitetas Teisės magistras 90 NL, I 1,5 - 1,5 49
62401S107 621M90007 Ekspertiniai tyrimai Mykolo Romerio universitetas Teisės magistras 90 NL, I 1,5 - 1,5 13
62401S110 621M90010 Europos Sąjungos teisė Mykolo Romerio universitetas Teisės magistras 90 NL, I 1,5 - 1,5 51
62401S120 621M90020 Europos verslo teisė Mykolo Romerio universitetas Teisės magistras 90 NL, I 1,5 - 1,5 5
62401S102 621M90003 Finansų teisė Mykolo Romerio universitetas Teisės magistras 90 NL, I 1,5 - 1,5 39
62401S101 621M90002 Intelektinės nuosavybės teisė Mykolo Romerio universitetas Teisės magistras 90 NL, I 1,5 - 1,5 22
62401S108 621M90008 Naujų technologijų teisė Mykolo Romerio universitetas Teisės magistras 90 NL, I 1,5 - 1,5 24
62401S104 621M90004 Parlamento teisė ir valstybės valdžios institucijos Mykolo Romerio universitetas Teisės magistras 90 NL, I 1,5 - 1,5 59
62401S115 621M90015 Tarptautinė jūrų teisė Mykolo Romerio universitetas Teisės magistras 90 NL, I 1,5 - 1,5 92
62401S118 628M90018 Tarptautinė teisė Mykolo Romerio universitetas Teisės magistras 120 NL, I 2 - - 2
62401S103 621M90023 Tarptautinė teisė ir Europos teisė Viešoji įstaiga "Europos Humanitarinis Universitetas" Teisės magistras 120 NL 2 - 2 -
62401S114 621M90014 Tarptautinė žmogaus teisių apsauga Mykolo Romerio universitetas Teisės magistras 90 NL, I 1,5 - 1,5 15
62401S111 621M90011 Teisė Mykolo Romerio universitetas Teisės magistras 90 NL, I 1,5 - 1,5 265
62401S117 621M90017 Teisė ir muitinės bei mokesčių institucijų veikla Mykolo Romerio universitetas Teisės magistras 90 NL, I 1,5 - 1,5 52
62401S112 621M90012 Teisė ir penitencinė veikla Mykolo Romerio universitetas Teisės magistras 90 NL, I 1,5 - 1,5 9
62401S113 621M90013 Teisė ir policijos veikla Mykolo Romerio universitetas Teisės magistras 90 NL, I 1,5 - 1,5 108
62601S104 621M90022 Teisė ir valdymas Mykolo Romerio universitetas Teisės magistras 90 NL, I 1,5 1,5 1,5 370
62401S121 621M90021 Teisė ir valstybės sienos apsauga Mykolo Romerio universitetas Teisės magistras 90 NL, I 1,5 - 1,5 -
62401S119 621M90019 Transporto teisė Mykolo Romerio universitetas Teisės magistras 90 NL, I 1,5 - 1,5 29
62401S105 621M90005 Verslo teisė Mykolo Romerio universitetas Teisės magistras 90 NL, I 1,5 - 1,5 84
Vadyba ir verslo administravimas
62403S101 621N30003 Apskaita ir finansai Aleksandro Stulginskio universitetas Vadybos ir verslo administravimo magistras, Finansų magistras 120 NL, I 2 2 2 16
62603S125 621N11001 Bioverslo vadyba Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Vadybos ir verslo administravimo magistras, Verslo magistras 120 NL, I - - - -
62603S120 621N20017 Dizaino vadyba Vilniaus dailės akademija Vadybos ir verslo administravimo magistras, Vadybos magistras 120 NL 2 - - -
62403S124 621N20018 Elektroninio verslo vadyba Mykolo Romerio universitetas Vadybos ir verslo administravimo magistras, Verslo administravimo magistras 90 NL, I 1,5 - 1,5 65
62603S112 621N12003 Europos integracijos studijos Kauno technologijos universitetas Vadybos ir verslo administravimo magistras, Tarptautinio verslo magistras 120 NL, I 2 2 - 5
62603S111 621N90005 Firmų organizavimas ir vadyba Vytauto Didžiojo universitetas Vadybos ir verslo administravimo magistras, Verslo ir vadybos magistras 120 NL, I 2 - 2 -
62603S103 621N70002 Kaimo plėtros administravimas Aleksandro Stulginskio universitetas Vadybos ir verslo administravimo magistras, Viešojo administravimo magistras 120 NL, I 2 - 2 5
62403S108 621N20004 Kokybės vadyba Vilniaus universitetas Vadybos ir verslo administravimo magistras, Vadybos magistras 90 NL 2 2 - 4
62403S117 621N50003 Marketingas ir tarptautinė komercija Vytauto Didžiojo universitetas Vadybos ir verslo administravimo magistras, Rinkodaros magistras 120 NL, I 2 - 2 -
62603S114 621N20013 Nekilnojamojo turto valdymas Vilniaus Gedimino technikos universitetas Vadybos ir verslo administravimo magistras, Vadybos magistras 90 NL, I 1,5 - 2 -
62403S125 621N24001 Programų ir projektų vadyba Mykolo Romerio universitetas Vadybos ir verslo administravimo magistras, Projektų vadybos magistras 90 NL, I - - - -
62403S102 621N50002 Rinkodara Klaipėdos universitetas Vadybos ir verslo administravimo magistras, Rinkodaros magistras 120 NL 2 2 - -
62603S117 621N26001 Strateginis inovacijų valdymas Mykolo Romerio universitetas Vadybos ir verslo administravimo magistras, Vadybos magistras 90 NL, I 1,5 - 1,5 7
62603S118 621N90003 Strateginis organizacijų valdymas Mykolo Romerio universitetas Vadybos ir verslo administravimo magistras, Verslo ir vadybos magistras 90 NL, I 1,5 - 1,5 76
62603S122 621N90002 Švietimo įstaigų vadyba ir administravimas Lietuvos edukologijos universitetas Vadybos ir verslo administravimo magistras, Verslo ir vadybos magistras 120 NL, I - - - -
62603S123 621N10005 Tarptautinė prekyba Mykolo Romerio universitetas Vadybos ir verslo administravimo magistras, Verslo magistras 90 NL, I - - - 8
62403S122 621N55002 Tarptautinė rinkodara ir vadyba "ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB Vadybos ir verslo administravimo magistras, Tarptautinės rinkodaros magistras 120 NL 2 - - -
62603S101 621N90004 Tarptautinė verslo vadybos programa vadovams Vytauto Didžiojo universitetas Vadybos ir verslo administravimo magistras, Verslo ir vadybos magistras 120 I 1,5 1,5 - -
62603S119 621N20009 Tarptautinio turizmo vadyba Vilniaus universitetas Vadybos ir verslo administravimo magistras, Vadybos magistras 120 NL 1,5 1,5 - -
62403S123 621N30001 Tarptautinio verslo finansai Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla Vadybos ir verslo administravimo magistras, Finansų magistras 60 NL, I - 2 2 4
62403S113 621N20006 Tarptautinio verslo vadyba Vilniaus universitetas Vadybos ir verslo administravimo magistras, Vadybos magistras 90 NL 2 2 - 4
62403S115 621N55001 Tarptautinis marketingas ir prekyba Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla Vadybos ir verslo administravimo magistras, Tarptautinės rinkodaros magistras 60 NL, I 2 2 2 19
62103S136 621N12002 Tarptautinis verslas "ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB Vadybos ir verslo administravimo magistras, Tarptautinio verslo magistras 120 NL 2 - - -
62403S119 621N12004 Tarptautinis verslas Kauno technologijos universitetas Vadybos ir verslo administravimo magistras, Tarptautinio verslo magistras 120 NL, I 2 2 2 35
62403S120 621N18001 Transporto inžinerinė ekonomika ir vadyba Vilniaus Gedimino technikos universitetas Vadybos ir verslo administravimo magistras, Transporto ir logistikos magistras 90 NL, I 2 2 - -
62403S114 621N20019 Vadyba Šiaulių universitetas Vadybos ir verslo administravimo magistras, Vadybos magistras 120 NL, I 2 - 2 36
62403S118 621N20010 Vadyba Kauno technologijos universitetas Vadybos ir verslo administravimo magistras, Vadybos magistras 120 NL, I 2 2 2,5 37
62603S110 621N20001 Vadyba "ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB Vadybos ir verslo administravimo magistras, Vadybos magistras 120 NL 2 - - -
62603S124 621N11002 Verslo administravimas Viešoji įstaiga "Europos Humanitarinis Universitetas" Vadybos ir verslo administravimo magistras, Verslo magistras 90 NL - - - -
62403S103 621N20015 Verslo vadyba Klaipėdos universitetas Vadybos ir verslo administravimo magistras, Vadybos magistras 120 NL, I 2 2 - -
62403S121 621N10004 Verslo vadyba Vilniaus Gedimino technikos universitetas Vadybos ir verslo administravimo magistras, Verslo magistras 90 NL, I 1,5 1,5 2 -
62603S104 621N20014 Žemės ūkio verslo vadyba Aleksandro Stulginskio universitetas Vadybos ir verslo administravimo magistras, Vadybos magistras 120 NL, I 2 2 2 9
62603S121 621N20011 Žinių ir inovacijų vadyba Kauno technologijos universitetas Vadybos ir verslo administravimo magistras, Vadybos magistras 120 NL, I 2 2 2 -
62603S105 621N60002 Žmonių išteklių vadyba Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija Vadybos ir verslo administravimo magistras, Žmonių išteklių vadybos magistras 90 NL, I 1,5 - 2 8
Viešasis administravimas
62603S206 621L22005 Aplinkos apsaugos politika ir administravimas Mykolo Romerio universitetas Politikos mokslų magistras, Viešojo administravimo magistras 90 NL, I 1,5 - 1,5 63
62603S207 621L22006 Darnaus vystymosi vadyba ir administravimas Mykolo Romerio universitetas Politikos mokslų magistras, Viešojo administravimo magistras 90 NL, I 1,5 - 1,5 34
62603S203 621L23002 Europos Sąjungos politika ir administravimas Mykolo Romerio universitetas Politikos mokslų magistras, Viešojo administravimo magistras 90 NL, I 1,5 - 1,5 104
62403S203 621N70003 Europos Sąjungos viešoji politika ir administravimas Vytauto Didžiojo universitetas Viešojo administravimo magistras 120 NL 2 - 2 -
62603S209 621N61001 Lyderystė ir pokyčių valdymas Mykolo Romerio universitetas Viešojo administravimo magistras, Žmonių išteklių vadybos magistras 90 NL, I 1,5 - 1,5 2
62603S202 621N73001 Savivaldos institucijų administravimas Mykolo Romerio universitetas Viešojo administravimo magistras 90 NL, I 1,5 - 1,5 81
62403S204 621N70004 Valstybės institucijų administravimas Vytauto Didžiojo universitetas Viešojo administravimo magistras 120 NL 2 - 2 -
62403S205 621N70001 Viešasis administravimas Kauno technologijos universitetas Viešojo administravimo magistras 120 NL, I 2 2 2 3
62603S204 621N71001 Viešasis administravimas Mykolo Romerio universitetas Viešojo administravimo magistras 90 NL, I 1,5 - 1,5 494
Technologijos mokslų studijų sritis
Kryptis nenurodyta
621J17001 621J17001 Biomasės inžinerija Aleksandro Stulginskio universitetas Biomasės inžinerijos magistras 120 NL, I - - - 13
621H81004 621H81004 Chemijos inžinerija Kauno technologijos universitetas Chemijos inžinerijos magistras 120 NL, I - - - 39
621H63005 621H63005 Elektros energetikos sistemos Kauno technologijos universitetas Elektros energijos magistras 120 NL - - - -
621J92002 621J92002 Ergonomika Kauno technologijos universitetas Ergonomikos magistras 120 NL - - - -
621E10003 621E10003 Informacijos ir informacinių technologijų sauga Kauno technologijos universitetas Master of Informatics Engineering 120 NL, I - - - 26
621E14007 621E14007 Informacijos ir informacinių technologijų sauga Vilniaus Gedimino technikos universitetas Informatikos inžinerijos magistras 120 NL - - - 12
621E10002 621E10002 Informatikos inžinerija Šiaulių universitetas Informatikos inžinerijos magistras 120 NL - - - 9
621J70003 621J70003 Nanobiotechnologija Vilniaus Gedimino technikos universitetas Biotechnologijų magistras 120 NL - - - 5
621J91001 621J91001 Saulės elementų ir modulių inžinerija Vilniaus Gedimino technikos universitetas Energijos technologijos magistras 120 NL - - - 15
Agronomija
62406B104 621J70002 Agrobiotechnologija Aleksandro Stulginskio universitetas Agronomijos magistras, Biotechnologijos magistras 120 NL, I 2 2 2 -
Aplinkos inžinerija
62604T102 621H17002 Aplinkos apsaugos vadyba ir švaresnė gamyba Kauno technologijos universitetas Aplinkos inžinerijos magistras 120 NL, I 2 2 - -
62404T103 621H17003 Aplinkos apsaugos vadyba ir švarioji gamyba Vilniaus Gedimino technikos universitetas Aplinkos inžinerijos magistras 112 NL, I 2 - - -
62404T104 621H17004 Aplinkos inžinerija Vilniaus Gedimino technikos universitetas Aplinkos inžinerijos magistras 112 NL, I 2 2 - -
62404T102 621H17001 Aplinkosaugos inžinerija Kauno technologijos universitetas Aplinkos inžinerijos magistras 120 NL, I 2 2 - 1
62404T101 621H23002 Hidrotechnikos inžinerija Aleksandro Stulginskio universitetas Aplinkos inžinerijos magistras, Vandens inžinerijos magistras 120 NL, I 2 - 2 15
62604T101 621H17005 Jūros aplinkos inžinerija Klaipėdos universitetas Aplinkos inžinerijos magistras 120 NL 2 2 - -
62404T105 621H23001 Vandens ūkio inžinerija Vilniaus Gedimino technikos universitetas Aplinkos inžinerijos magistras, Vandens inžinerijos magistras 112 NL, I 2 2 - -
Biofizika
62402B103 621H16001 Biomedicininė inžinerija Kauno technologijos universitetas Biofizikos magistras, Biomedicinos inžinerijos magistras 120 NL, I 2 - - -
Bioinžinerija
62405T201 621J76001 Bioinžinerija Vilniaus Gedimino technikos universitetas Bioinžinerijos magistras 120 NL, I 2 2 - -
Chemijos inžinerija
62405T104 621J70001 Biotechnologija Kauno technologijos universitetas Chemijos inžinerijos magistras, Biotechnologijų magistras 120 NL, I 2 2 - -
62405T102 621H81001 Cheminė technologija Kauno technologijos universitetas Chemijos inžinerijos magistras 120 NL, I 2 2 - -
62405T103 621E40001 Maisto mokslas ir sauga Kauno technologijos universitetas Chemijos inžinerijos magistras, Maisto technologijų magistras 120 NL, I 2 2 - -
62405T106 621E40002 Maisto produktų technologija Kauno technologijos universitetas Chemijos inžinerijos magistras, Maisto technologijų magistras 90 NL, I 1,5 1,5 1,5 1
62405T101 621H81003 Naftos technologiniai procesai Klaipėdos universitetas Chemijos inžinerijos magistras 120 NL 2 2 - -
Elektronikos inžinerija
62401T208 621H43002 Aviacinė elektronika Vilniaus Gedimino technikos universitetas Elektronikos inžinerijos magistras, Aeronautikos inžinerijos magistras 112 NL 2 - - -
62401T203 621H61002 Elektronikos inžinerija Kauno technologijos universitetas Elektronikos inžinerijos magistras 120 NL, I 2 2 - 8
62401T209 621H61003 Elektronikos inžinerija Vilniaus Gedimino technikos universitetas Elektronikos inžinerijos magistras 120 NL, I 2 2 - -
62401T211 621H69001 Kompiuterių inžinerija Vilniaus Gedimino technikos universitetas Elektronikos inžinerijos magistras, Kompiuterių inžinerijos magistras 120 NL, I 2 2 - -
62401T202 621H67001 Signalų technologija Šiaulių universitetas Elektronikos inžinerijos magistras, Robotikos ir kibernetikos magistras 120 NL 2 - - 1
62401T205 621H64001 Telekomunikacijos Kauno technologijos universitetas Elektronikos inžinerijos magistras, Telekomunikacijų inžinerijos magistras 120 NL, I 2 2 - -
62401T210 621H64003 Telekomunikacijų inžinerija Vilniaus Gedimino technikos universitetas Elektronikos inžinerijos magistras, Telekomunikacijų inžinerijos magistras 120 NL, I 2 2 - -
62401T207 621H64002 Telekomunikacijų sistemos Kauno technologijos universitetas Elektronikos inžinerijos magistras, Telekomunikacijų inžinerijos magistras 90 NL, I 1,5 1,5 - 3
Elektros inžinerija
62401T104 621H62001 Automatika Vilniaus Gedimino technikos universitetas Elektros inžinerijos magistras 120 NL, I 2 2 - -
62401T101 621H63003 Elektros energetikos inžinerija Kauno technologijos universitetas Elektros inžinerijos magistras, Elektros energijos magistras 120 NL, I 2 2 - 2
62601T101 621H62002 Elektros energetikos sistemų inžinerija Vilniaus Gedimino technikos universitetas Elektros inžinerijos magistras 120 NL, I 2 - - -
62601T102 621H62003 Laivų elektros įranga ir automatika Klaipėdos universitetas Elektros inžinerijos magistras 120 NL 2 - - -
62601T103 621H60002 Pramonės elektros įranga ir automatika Klaipėdos universitetas Elektros inžinerijos magistras, Elektronikos ir elektros inžinerijos magistras 120 NL 2 - - -
62401T103 621H66002 Valdymo inžinerija Kauno technologijos universitetas Elektros inžinerijos magistras, Valdymo sistemų magistras 90 NL, I 1,5 1,5 - -
62401T102 621H66001 Valdymo technologijos Kauno technologijos universitetas Elektros inžinerijos magistras, Valdymo sistemų magistras 120 NL, I 2 2 - 1
Energetika
62406T101 621E33001 Agroenergetikos inžinerija Aleksandro Stulginskio universitetas Energetikos magistras, Atsinaujinančiosios energijos inžinerijos magistras 120 NL, I 2 - 2 5
62406T108 621E32001 Branduolinė energetika Kauno technologijos universitetas Energetikos magistras, Branduolinės energijos inžinerijos magistras 120 NL, I 2 - - -
62406T102 621H63004 Elektros energetika Šiaulių universitetas Energetikos magistras, Elektros energijos magistras 120 NL 2 - - 1
62406T104 621H63001 Elektros energetika Kauno technologijos universitetas Energetikos magistras, Elektros energijos magistras 90 NL, I 1,5 1,5 - -
62606T101 621H63002 Energetikos inžinerija ir vadyba Kauno technologijos universitetas Energetikos magistras, Elektros energijos magistras 90 NL, I 1,5 1,5 - -
62406T106 621E30003 Energijos inžinerija ir planavimas Vilniaus Gedimino technikos universitetas Energetikos magistras, Energijos inžinerijos magistras 112 NL, I 2 2 - -
62406T105 621E30002 Pramonės termoinžinerija Kauno technologijos universitetas Energetikos magistras, Energijos inžinerijos magistras 90 NL, I 1,5 1,5 - -
62406T107 621E31001 Šilumos inžinerija Vilniaus Gedimino technikos universitetas Energetikos magistras, Šiluminės energijos inžinerijos magistras 90 NL, I 1,5 - 2 -
62406T103 621E30001 Termoinžinerija Kauno technologijos universitetas Energetikos magistras, Energijos inžinerijos magistras 120 NL, I 2 2 - -
Informatikos inžinerija
62407T109 621E15003 Informacinės elektroninės sistemos Vilniaus Gedimino technikos universitetas Informatikos inžinerijos magistras 120 NL, I 2 2 - -
62407T104 621E14004 Informacinės technologijos Vilniaus Gedimino technikos universitetas Informatikos inžinerijos magistras 120 NL, I 2 2 - -
62607T101 621E14001 Informacinės technologijos Kauno technologijos universitetas Informatikos inžinerijos magistras, Informacinių technologijų magistras 120 NL, I 2 2,5 - -
62407T108 621E15002 Informacinių sistemų programų inžinerija Vilniaus Gedimino technikos universitetas Informatikos inžinerijos magistras 120 NL, I 2 - - -
62607T103 621E14003 Kompiuterizuotas mokymas Kauno technologijos universitetas Informatikos inžinerijos magistras, Informacinių technologijų magistras 120 NL, I 2 - - -
62407T105 621E14005 Nuotolinio mokymosi informacinės technologijos Vilniaus Gedimino technikos universitetas Informatikos inžinerijos magistras 120 NL, I 2 2 2 -
62607T102 621E14002 Nuotolinio mokymosi informacinės technologijos Kauno technologijos universitetas Informatikos inžinerijos magistras, Informacinių technologijų magistras 120 NL, I 2 2 2 -
62407T101 621E16001 Programų sistemų inžinerija Kauno technologijos universitetas Informatikos inžinerijos magistras, Programų sistemų inžinerijos magistras 120 NL, I 2 2 2,5 -
62407T107 621E15004 Techninių informacinių sistemų inžinerija Klaipėdos universitetas Informatikos inžinerijos magistras, Informacinių sistemų inžinerijos magistras 120 NL 2 2 - -
62407T106 621E14006 Veiklos procesų valdymo technologijos Vilniaus Gedimino technikos universitetas Informatikos inžinerijos magistras 112 NL, I - - 2,5 7
62407T103 621E10001 Vienlustės sistemos Kauno technologijos universitetas Informatikos inžinerijos magistras 120 NL, I 2 2 - -
Kraštotvarka
62604T201 621H91001 Žemėtvarka Aleksandro Stulginskio universitetas Kraštotvarkos magistras, Žemėtvarkos magistras 120 NL, I 2 - 2 12
Matavimų inžinerija
62410T102 621H14003 Geodezija ir kartografija Vilniaus Gedimino technikos universitetas Matavimų inžinerijos magistras, Matavimo inžinerijos magistras 112 NL, I 2 2 - -
62410T101 621H14001 Metrologija ir matavimai Kauno technologijos universitetas Matavimų inžinerijos magistras 120 NL, I 2 2 - 4
62610T101 621H14002 Taikomoji metrologija Kauno technologijos universitetas Matavimų inžinerijos magistras 90 NL, I 1,5 1,5 - -
Mechanikos inžinerija
62409T109 621H42001 Aviacijos mechanikos inžinerija Vilniaus Gedimino technikos universitetas Mechanikos inžinerijos magistras, Aeronautikos inžinerijos magistras 120 NL 2 - - -
62409T110 621H15001 Biomechanika Vilniaus Gedimino technikos universitetas Mechanikos inžinerijos magistras, Biomechanikos inžinerijos magistras 120 NL, I 2 2 - -
62409T108 621H70004 Gamybos inžinerija Kauno technologijos universitetas Mechanikos inžinerijos magistras, Gamybos inžinerijos magistras 90 NL, I 1,5 1,5 - 1
62409T105 621H30004 Mechanikos inžinerija Šiaulių universitetas Mechanikos inžinerijos magistras 120 NL 2 - - 2
62409T107 621H30001 Mechanikos inžinerija Kauno technologijos universitetas Mechanikos inžinerijos magistras 120 NL, I 2 2 - 1
62409T111 621H33001 Mechanikos inžinerija Vilniaus Gedimino technikos universitetas Mechanikos inžinerijos magistras 120 NL, I 2 2 - -
62409T106 621H73001 Mechatronika Kauno technologijos universitetas Mechanikos inžinerijos magistras, Mechatronikos magistras 120 NL, I 2 2 2,5 -
62409T104 621H70007 Perdirbimo pramonės inžinerija Klaipėdos universitetas Mechanikos inžinerijos magistras, Gamybos inžinerijos magistras 120 NL 2 - - -
62609T101 621H10001 Žemės ūkio inžinerija ir vadyba Aleksandro Stulginskio universitetas Mechanikos inžinerijos magistras, Bendrosios inžinerijos magistras 120 NL, I 2 - 2 5
62409T103 621H30002 Žemės ūkio mechanikos inžinerija Aleksandro Stulginskio universitetas Mechanikos inžinerijos magistras 120 NL, I 2 - 2 3
62409T101 621H18001 Žemės ūkio produktų gamybos inžinerija Aleksandro Stulginskio universitetas Mechanikos inžinerijos magistras, Biosistemų inžinerijos magistras 120 NL, I 2 - 2 -
62409T102 621H18002 Žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo inžinerija Aleksandro Stulginskio universitetas Mechanikos inžinerijos magistras, Biosistemų inžinerijos magistras 120 NL, I 2 - 2 -
Medžiagų mokslas
62408T106 621J50003 Lazerinė technologija Vilniaus universitetas Medžiagų mokslo magistras, Medžiagų technologijų magistras 120 NL 2 - - -
62408T101 621J50005 Medžiagų mokslas Kauno technologijos universitetas Medžiagų mokslo magistras, Medžiagų technologijų magistras 120 NL, I 2 2 - 1
62408T105 621J50002 Optoelektronikos medžiagos ir technologijos Vilniaus universitetas Medžiagų mokslo magistras, Medžiagų technologijų magistras 120 NL 2 - - -
62408T104 621H75001 Statybinės medžiagos Vilniaus Gedimino technikos universitetas Medžiagų mokslo magistras, Medžiagų inžinerijos magistras 120 NL 2 - - -
Pramonės inžinerija
62608T205 621J40004 Aprangos mados inžinerija Kauno technologijos universitetas Pramonės inžinerijos magistras, Polimerų ir tekstilės technologijų magistras 120 NL, I 2 2 - 1
62608T203 621H74002 Grafinių komunikacijų inžinerija ir vadyba Kauno technologijos universitetas Pramonės inžinerijos magistras, Spaudos inžinerijos magistras 90 NL, I 1,5 1,5 - -
62408T202 621J53001 Medienos inžinerija Kauno technologijos universitetas Pramonės inžinerijos magistras, Medienos dirbinių technologijų magistras 120 NL, I 2 2 - -
62408T205 621H70005 Medžiagų ir suvirinimo inžinerija Vilniaus Gedimino technikos universitetas Pramonės inžinerijos magistras, Gamybos inžinerijos magistras 120 NL, I 2 2 - -
62408T201 621J40001 Plastikų inžinerija Kauno technologijos universitetas Pramonės inžinerijos magistras, Polimerų ir tekstilės technologijų magistras 120 NL, I 2 2 - 2
62408T207 621H77001 Pramonės inžinerija Vilniaus Gedimino technikos universitetas Pramonės inžinerijos magistras, Gamybos inžinerijos magistras 120 NL, I 2 2 - -
62608T204 621H77002 Pramonės inžinerija ir inovacijų vadyba Vilniaus Gedimino technikos universitetas Pramonės inžinerijos magistras, Gamybos inžinerijos ir vadybos magistras 120 NL, I 2 2 - -
62608T202 621H77003 Pramonės inžinerija ir vadyba Kauno technologijos universitetas Pramonės inžinerijos magistras 120 NL, I 2 2 - -
62408T204 621J40003 Siuvinių dizainas ir technologija Kauno technologijos universitetas Pramonės inžinerijos magistras, Polimerų ir tekstilės technologijų magistras 90 NL, I 1,5 1,5 - -
62408T206 621H74001 Spaudos inžinerija Vilniaus Gedimino technikos universitetas Pramonės inžinerijos magistras, Gamybos inžinerijos magistras 120 NL, I 2 2 - -
62608T206 621H77004 Technologijų vadyba Kauno technologijos universitetas Pramonės inžinerijos magistras 120 NL, I 2 - - -
62608T201 621H70006 Technologijų valdymas Klaipėdos universitetas Pramonės inžinerijos magistras, Gamybos inžinerijos magistras 120 NL 2 2 - -
62408T203 621J40002 Tekstilės inžinerija Kauno technologijos universitetas Pramonės inžinerijos magistras, Polimerų ir tekstilės technologijų magistras 120 NL, I 2 2 - 1
Saugos inžinerija
62402T201 621H12001 Saugos inžinerija Vilniaus Gedimino technikos universitetas Saugos inžinerijos magistras 90 NL, I 1,5 - 2 -
Statybos inžinerija
62402T105 621H20002 Civilinė inžinerija Vilniaus Gedimino technikos universitetas Statybos inžinerijos magistras 112 NL, I 2 2 - -
62602T102 621J92001 Ergonomika gamyboje Vilniaus Gedimino technikos universitetas Statybos inžinerijos magistras, Ergonomikos magistras 120 NL 2 - - -
62402T106 621H25001 Geotechnika Vilniaus Gedimino technikos universitetas Statybos inžinerijos magistras 120 NL, I 2 2 - -
62402T111 621H22001 Kelių eismo saugumo inžinerija Vilniaus Gedimino technikos universitetas Statybos inžinerijos magistras, Kelių inžinerijos magistras 112 NL, I 2 2 2,5 -
62602T103 621H27001 Miestų planavimas ir inžinerija Vilniaus Gedimino technikos universitetas Statybos inžinerijos magistras, Urbanistinės inžinerijos magistras 112 NL, I - - - -
62602T101 621J80002 Nekilnojamojo turto valdymas Kauno technologijos universitetas Statybos inžinerijos magistras, Statybų technologijų magistras 120 NL, I 2 2 2,5 -
62402T104 621H24001 Pastatų inžinerinės sistemos Kauno technologijos universitetas Statybos inžinerijos magistras, Statinių inžinerinių sistemų magistras 90 NL, I 1,5 1,5 - -
62402T107 621H21001 Statinių konstrukcijos Vilniaus Gedimino technikos universitetas Statybos inžinerijos magistras 120 NL, I 2 2 - 1
62402T103 621J80001 Statyba Kauno technologijos universitetas Statybos inžinerijos magistras, Statybų technologijų magistras 90 NL, I 1,5 1,5 - -
62402T102 621H20001 Statybos inžinerija Kauno technologijos universitetas Statybos inžinerijos magistras 120 NL, I 2 2 - 1
62402T108 621H20003 Statybos inžinerija Vilniaus Gedimino technikos universitetas Statybos inžinerijos magistras 120 NL 2 2 - -
62402T109 621J82001 Statybos medžiagos ir dirbiniai Vilniaus Gedimino technikos universitetas Statybos inžinerijos magistras, Statybų technologijų magistras 120 NL, I 2 2 - -
62402T110 621J80003 Statybos technologijos ir valdymas Vilniaus Gedimino technikos universitetas Statybos inžinerijos magistras, Statybų technologijų magistras 112 NL, I 2 2 2 -
62402T101 621H20004 Uosto statiniai Klaipėdos universitetas Statybos inžinerijos magistras 120 NL, I 2 2 - 4
Transporto inžinerija
62603T103 621H53001 Jūrų uostų valdymas Klaipėdos universitetas Transporto inžinerijos magistras, Jūrų uostų inžinerijos magistras 120 NL, I 2 2 - -
62603T102 621H52001 Laivų projektavimas Klaipėdos universitetas Transporto inžinerijos magistras, Jūrų inžinerijos magistras 120 NL 2 - - -
62403T101 621H50001 Laivyno techninė eksploatacija Klaipėdos universitetas Transporto inžinerijos magistras, Jūrų inžinerijos magistras 90 NL, I 2 2 - -
62603T101 621J60001 Laivyno techninės eksploatacijos valdymas Klaipėdos universitetas Transporto inžinerijos magistras, Jūrų technologijų magistras 120 NL, I 2 2 - -
62403T104 621E20003 Transporto inžinerija Vilniaus Gedimino technikos universitetas Transporto inžinerijos magistras, Sausumos transporto inžinerijos magistras 120 NL, I 2 2 - -
62403T103 621E20002 Transporto priemonės Kauno technologijos universitetas Transporto inžinerijos magistras, Sausumos transporto inžinerijos magistras 90 NL, I 1,5 1,5 - 1
62403T102 621E20001 Transporto priemonių inžinerija Kauno technologijos universitetas Transporto inžinerijos magistras, Sausumos transporto inžinerijos magistras 120 NL, I 2 2 - -
Naujai įregistruotos programos
Archeologija
62105H201 Archeologija Vilniaus universitetas Archeologijos magistras - 2 - - -
Architektūra
62105M104 Architektūra ir paminklotvarka Vilniaus dailės akademija Architektūros magistras, Architektas - 2 - - -
62105M105 Interjero architektūra Vilniaus dailės akademija Architektūros magistras, Architektas - 2 - - -
62105M106 Kraštovaizdžio architektūra Vilniaus dailės akademija Architektūros magistras, Architektas - 2 - - -
62105M107 Pastatų architektūra Vilniaus dailės akademija Architektūros magistras, Architektas - 2 - - -
Audiovizualinis menas
62104M101 Fotografija ir medijos menas Vilniaus dailės akademija Audiovizualinio meno magistras - 2 - - -
Biochemija
62104P101 Biochemija Vilniaus universitetas Biochemijos magistras - 2 - - -
Biofizika
62102B101 Biofizika Vilniaus universitetas Biofizikos magistras - 2 - - -
Biologija
62101B104 Botanika Vilniaus universitetas Biologijos magistras - 2 - - -
62101B105 Genetika Vilniaus universitetas Biologijos magistras - 2 - - -
62101B106 Medicinos biologija Vilniaus universitetas Biologijos magistras - 2 - - -
62101B107 Mikrobiologija Vilniaus universitetas Biologijos magistras - 2 - - -
62101B109 Neurobiologija Vilniaus universitetas Biologijos magistras - 2 - - -
62101B110 Sporto fiziologija Lietuvos kūno kultūros akademija Biologijos magistras - 2 - - -
62101B111 Zoologija Vilniaus universitetas Biologijos magistras - 2 - - -
Chemija
62103P103 Chemija Vilniaus universitetas Chemijos magistras - 2 - - -
Dailė
62102M102 Dizainas Vilniaus dailės akademija Dailės magistras - 2 - - -
62102M103 Grafika Vilniaus dailės akademija Dailės magistras - 2 - - -
62102M104 Grafinis dizainas Vilniaus dailės akademija Dailės magistras - 2 - - -
62102M105 Keramika Vilniaus dailės akademija Dailės magistras - 2 - - -
62102M106 Kostiumo dizainas Vilniaus dailės akademija Dailės magistras - 2 - - -
62102M107 Monumentalioji dailė Vilniaus dailės akademija Dailės magistras - 2 - - -
62102M108 Skulptūra Vilniaus dailės akademija Dailės magistras - 2 - - -
62102M109 Stiklas Vilniaus dailės akademija Dailės magistras - 2 - - -
62102M110 Taikomoji grafika Vilniaus dailės akademija Dailės magistras - 2 - - -
62102M111 Taikomoji keramika Vilniaus dailės akademija Dailės magistras - 2 - - -
62102M112 Taikomoji tekstilė Vilniaus dailės akademija Dailės magistras - 2 - - -
62102M113 Tapyba Vilniaus dailės akademija Dailės magistras - 2 - - -
62102M114 Tekstilė Vilniaus dailės akademija Dailės magistras - 2 - - -
62102M115 Vizualinis dizainas Vilniaus dailės akademija Dailės magistras - 2 - - -
Edukologija
62107S109 Edukologija Lietuvos kūno kultūros akademija Edukologijos magistras - 2 2 2 -
62107S112 Edukologija Vilniaus universitetas Edukologijos magistras - 2 - 2 -
62607S108 Politechnikos edukologija Lietuvos edukologijos universitetas Edukologijos magistras, Mokytojas - 2 2 2 -
62107S128 Specialioji pedagogika Vilniaus universitetas Edukologijos magistras, Specialusis pedagogas - - - 2 -
62407S109 Teatro edukologija Lietuvos edukologijos universitetas Edukologijos magistras, Mokytojas - 2 2 2 -
62107S141 Užsienio kalbų mokymas Vilniaus universitetas Edukologijos magistras - - - 2 -
Ekologija ir aplinkotyra
62103B103 Aplinkotyra ir aplinkotvarka Vilniaus universitetas Ekologijos ir aplinkotyros magistras - 2 - - -
62103B105 Ekologija Vilniaus universitetas Ekologijos ir aplinkotyros magistras - 2 - - -
Ekonomika
62104S105 Apskaita, finansai ir bankininkystė Vilniaus universitetas Ekonomikos magistras - 2 2 - -
62104S106 Bankininkystė Vilniaus universitetas Ekonomikos magistras - 2 2 - -
62104S108 Ekonominė analizė ir planavimas Vilniaus universitetas Ekonomikos magistras - 2 2 - -
62104S114 Europos ekonominės studijos Vilniaus universitetas Ekonomikos magistras - 2 2 - -
62104S109 Finansai Vilniaus universitetas Ekonomikos magistras - 2 2 - -
62104S111 Taikomoji makroekonomika Vilniaus universitetas Ekonomikos magistras - 2 2 - -
62104S116 Verslo ekonomika Vilniaus universitetas Ekonomikos magistras - - - 2 -
Elektronikos inžinerija
62401T206 Inžinerinė elektronika Kauno technologijos universitetas Elektronikos inžinerijos magistras - 1,5 1,5 - -
62401T204 Taikomoji elektronika Kauno technologijos universitetas Elektronikos inžinerijos magistras - 2 2 - -
62101T210 Telekomunikacijų fizika ir elektronika Vilniaus universitetas Elektronikos inžinerijos magistras - 2 2 - -
Filologija
62104H104 Anglų kalbotyra Vilniaus universitetas Filologijos magistras - 2 - - -
62104H108 Klasikinė filologija Vilniaus universitetas Filologijos magistras - 2 - - -
62104H114 Lietuvių kalbotyra Vilniaus universitetas Filologijos magistras - 2 - - -
62104H116 Lietuvių literatūra Vilniaus universitetas Filologijos magistras - 2 2 - -
62104H122 Prancūzų kalbotyra Vilniaus universitetas Filologijos magistras - 2 - - -
62104H139 Semiotika Vilniaus universitetas Filologijos magistras - 2 - - -
62104H126 Skandinavų filologija Vilniaus universitetas Filologijos magistras - 2 - - -
62104H127 Slavų kalbotyra Vilniaus universitetas Filologijos magistras - 2 - - -
62104H128 Slavų literatūros Vilniaus universitetas Filologijos magistras - 2 - - -
62104H138 Taikomoji kalbotyra Vilniaus universitetas Filologijos magistras - 2 - - -
62104H130 Vertimas Vilniaus universitetas Filologijos magistras, Vertėjas - 2 2 - -
62104H131 Visuotinė literatūra Vilniaus universitetas Filologijos magistras - 2 - - -
62104H134 Vokiečių kalbotyra Vilniaus universitetas Filologijos magistras - 2 - - -
Filosofija
62101H102 Filosofija Vilniaus universitetas Filosofijos magistras - 2 2 - -
Fizika
62102P102 Aplinkos ir cheminė fizika Vilniaus universitetas Fizikos magistras - 2 - - -
62102P110 Lazerinė fizika ir optinės technologijos Vilniaus universitetas Fizikos magistras - 2 2 - -
62102P111 Medžiagotyra ir puslaidininkių fizika Vilniaus universitetas Fizikos magistras - 2 - - -
62102P116 Teorinė fizika ir astronomija Vilniaus universitetas Fizikos magistras - 2 - - -
Geografija
62106P102 Bendroji geografija ir kraštotvarka Vilniaus universitetas Geografijos magistras - 2 - - -
62106P105 Hidrometeorologija Vilniaus universitetas Geografijos magistras - 2 - - -
62106P101 Kartografija Vilniaus universitetas Geografijos magistras - 2 - - -
Geologija
62105P101 Geologinė nuotrauka, paieška ir žvalgyba Vilniaus universitetas Geologijos magistras - 2 - - -
62105P104 Hidrogeologija ir inžinerinė geologija Vilniaus universitetas Geologijos magistras - 2 - - -
Informatika
62109P106 Informatika Vilniaus universitetas Informatikos magistras - 2 - - -
62109P111 Kompiuterių modeliavimas Vilniaus universitetas Informatikos magistras - 2 - - -
62109P101 Verslo informatika Vilniaus universitetas Informatikos magistras - 2 2 - -
Informatikos inžinerija
62407T102 Informacinių sistemų inžinerija Kauno technologijos universitetas Informatikos inžinerijos magistras - 1,5 1,5 - -
Istorija
62105H103 Istorija Vilniaus universitetas Istorijos magistras - 2 - 2 -
62105H106 Paveldosauga Vilniaus universitetas Istorijos magistras, Paveldosaugininkas - 2 - 2 -
Komunikacija ir informacija
62109S103 Bibliotekų ir informacijos centrų vadyba Vilniaus universitetas Komunikacijos ir informacijos magistras - 1,5 - 1,5 -
62109S104 Informacijos sistemų vadyba Vilniaus universitetas Komunikacijos ir informacijos magistras - 2 - - -
62109S105 Informacijos vadyba Vilniaus universitetas Komunikacijos ir informacijos magistras - 2 - - -
62109S106 Knygotyra Vilniaus universitetas Komunikacijos ir informacijos magistras - 2 - - -
62109S107 Komunikacijos mokslai Vilniaus universitetas Komunikacijos ir informacijos magistras - 2 - 2 -
62109S101 Leidyba Vilniaus universitetas Komunikacijos ir informacijos magistras - 1,5 2 - -
62109S102 Muziejininkystė Vilniaus universitetas Komunikacijos ir informacijos magistras - 2 - - -
62109S108 Ryšiai su visuomene Vilniaus universitetas Komunikacijos ir informacijos magistras - 2 - 2 -
62109S109 Tarptautinė komunikacija Vilniaus universitetas Komunikacijos ir informacijos magistras - 2 - 2 -
62109S111 Žurnalistika Vilniaus universitetas Komunikacijos ir informacijos magistras - 2 - 2 -
Matematika
62101P103 Matematika Vilniaus universitetas Matematikos magistras - 2 - - -
62101P109 Matematikos ir informatikos dėstymas Vilniaus universitetas Matematikos magistras, Mokytojas - 2 - - -
Medžiagų mokslas
62108T101 Fizikinės technologijos ir jų vadyba Vilniaus universitetas Medžiagų mokslo magistras - 2 - - -
Menotyra
62103H101 Dailės istorija ir teorija Vilniaus dailės akademija Menotyros magistras - 2 - - -
Muzika
62601M101 Muzikos teorija ir istorija Klaipėdos universitetas Muzikos magistras 120 NL 2 - - -
Politikos mokslai
62102S102 Europos studijos Vilniaus universitetas Politikos mokslų magistras - 2 2 - -
62102S109 Karinė diplomatija Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija Politikos mokslų magistras - 1,5 - 2 -
62102S104 Lyginamoji politika Vilniaus universitetas Politikos mokslų magistras - 2 2 - -
62402S101 Politikos mokslai Klaipėdos universitetas Politikos mokslų magistras - 2 - - -
62102S108 Rytų ir Vidurio Europos studijos Vilniaus universitetas Politikos mokslų magistras - 1,5 1,5 - -
62102S106 Tarptautiniai santykiai ir diplomatija Vilniaus universitetas Politikos mokslų magistras - 2 2 - -
Psichologija
62106S101 Klinikinė psichologija Vilniaus universitetas Psichologijos magistras - 2 2 - -
62106S105 Organizacinė psichologija Vilniaus universitetas Psichologijos magistras - 2 2 - -
62106S106 Pedagoginė psichologija Vilniaus universitetas Psichologijos magistras - 2 2 2 -
62106S108 Psichologija ir kriminologija Vilniaus universitetas Psichologijos magistras - 2 - - -
Reabilitacija
62111B201 Kineziterapija Lietuvos kūno kultūros akademija Reabilitacijos magistras, Kineziterapeutas - 2 - 2 -
62111B202 Taikomoji fizinė veikla Lietuvos kūno kultūros akademija Reabilitacijos magistras - 2 - - -
Religijos mokslai
62102H203 Religijos studijos Vilniaus universitetas Religijos mokslų magistras - 2 - 2 -
Slauga
62111B107 Slauga Vilniaus universitetas Bendrosios praktikos slaugytojas, Slaugos magistras - 2 - 2 -
Socialinis darbas
62105S205 Socialinis darbas Vilniaus universitetas Socialinio darbo magistras - 2 2 2 -
Sociologija
62105S106 Informacijos visuomenės studijos Vilniaus universitetas Sociologijos magistras - - - 2,5 -
62105S103 Sociologija Vilniaus universitetas Sociologijos magistras - 2 2 - -
62105S104 Sociologija ir kriminologija Vilniaus universitetas Sociologijos magistras - 2 - - -
Sportas
62108S102 Kūno kultūra ir sportas Lietuvos kūno kultūros akademija Sporto magistras - 2 - 2 -
62108S104 Sporto psichologija Lietuvos kūno kultūros akademija Sporto magistras - 2 - - -
Statistika
62101P201 Statistika Vilniaus universitetas Statistikos magistras - 2 - - -
Teisė
62601S101 Administracinė teisė Vytauto Didžiojo universitetas Teisės magistras - 2 - 2 -
62601S102 Komercinė teisė Vytauto Didžiojo universitetas Teisės magistras - 2 - 2 -
62601S103 Tarptautinė teisė Vytauto Didžiojo universitetas Teisės magistras - 2 - 2 -
Teologija
62602H101 Krikščioniškasis švietimas Vytauto Didžiojo universitetas Religijos mokslų magistras - 1,5 - - -
Vadyba ir verslo administravimas
62103S103 Apskaita ir auditas Vilniaus universitetas Vadybos ir verslo administravimo magistras - 2 2 - -
62103S105 Draudimo vadyba Vilniaus universitetas Vadybos ir verslo administravimo magistras - 2 2 - -
62103S109 Gamybos vadyba Vilniaus universitetas Vadybos ir verslo administravimo magistras - 2 2 - -
62103S115 Komercinė kokybės vadyba Vilniaus universitetas Vadybos ir verslo administravimo magistras - 2 2 - -
62103S116 Kultūros vadyba ir kultūros politika Vilniaus dailės akademija Vadybos ir verslo administravimo magistras - 2 - 2 -
62103S117 Marketingas ir prekybos vadyba Vilniaus universitetas Vadybos ir verslo administravimo magistras - 2 2 - -
62103S122 Paslaugų vadyba Vilniaus universitetas Vadybos ir verslo administravimo magistras - 2 2 - -
62103S123 Personalo vadyba Vilniaus universitetas Vadybos ir verslo administravimo magistras - 2 2 - -
62103S144 Personalo vadyba Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija Vadybos ir verslo administravimo magistras - 1,5 - 2 1
62103S126 Prekyba Vilniaus universitetas Vadybos ir verslo administravimo magistras - 2 2 - -
62103S129 Tarptautinė prekyba Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla Vadybos ir verslo administravimo magistras - 2 - 2 -
62103S146 Tarptautinio verslo ekonomika ir vadyba Vilniaus universitetas Vadybos ir verslo administravimo magistras - 1,5 1,5 - -
62103S130 Tarptautinis verslas Vilniaus universitetas Vadybos ir verslo administravimo magistras - 2 2 - 1
62103S145 Tarptautinis verslas ir teisė Vilniaus universitetas Vadybos ir verslo administravimo magistras - - 2 - -
62103S133 Turizmo ir sporto vadyba Lietuvos kūno kultūros akademija Vadybos ir verslo administravimo magistras - 2 2 2 -
62103S106 Vadybos informacinės sistemos Vilniaus universitetas Vadybos ir verslo administravimo magistras - 2 2 - -
62103S101 Verslo administravimas Vilniaus universitetas Vadybos ir verslo administravimo magistras - 2 2 - 1
62103S138 Verslo informacijos sistemos Vilniaus universitetas Vadybos ir verslo administravimo magistras - 2 2 - -
62103S102 Verslo vadyba Vilniaus universitetas Vadybos ir verslo administravimo magistras - - - 2 -
Viešasis administravimas
62103S210 Europos viešasis administravimas Vilniaus universitetas Viešojo administravimo magistras - 2 2 - -
62603S201 Mokesčių administravimas Mykolo Romerio universitetas Viešojo administravimo magistras - 1,5 - 1,5 14
62603S205 Muitinių administravimas Mykolo Romerio universitetas Viešojo administravimo magistras - 1,5 - 1,5 13
62103S205 Viešasis administravimas Vilniaus universitetas Viešojo administravimo magistras - 2 2 - -
Visuomenės sveikata
62110B104 Sveikata ir fizinis aktyvumas Lietuvos kūno kultūros akademija Visuomenės sveikatos magistras - 2 - 2 -
62110B101 Visuomenės sveikata Vilniaus universitetas Visuomenės sveikatos magistras - 2 - - -