REGISTRUOTIS Pamiršai?

AUKŠTOJO MOKSLO UNIVERSITETINIŲ STUDIJŲ

Laipsnio nesuteikiančios studijos (išskyrus rezidentūrą)

Rasta: 18

Valst. kodas Naujasis valst. kodas Studijų programos pavadinimas Institucija Suteikiama kvalifikacija Studijų programos apimtis ECTS kreditais Studijų formos Studijų formos ir trukmė metais (studentams, priimtiems iki 2009 m.) Studentų skaičius
D V N
Socialinių mokslų studijų sritis
Edukologija
62207S137 631X13004 Ankstyvasis anglų kalbos mokymas Lietuvos edukologijos universitetas Mokytojas 60 NL, I - - - -
62207S134 631X13006 Ankstyvasis anglų kalbos ugdymas Šiaulių universitetas Mokytojas 60 NL, I 1 - 1 -
62207S106 631X13001 Dalyko didaktika Klaipėdos universitetas Mokytojas 60 NL, I 1 - 1 -
62207S107 631X13005 Dalyko pedagogika Šiaulių universitetas Mokytojas 60 NL, I 1 1 1 -
62207S136 631X13003 Mokyklinė pedagogika Lietuvos edukologijos universitetas Mokytojas 60 I - - - -
62207S118 631X10004 Pedagogika Vytauto Didžiojo universitetas Mokytojas 62 NL, I 1 - 1 -
62207S120 631X10003 Pedagogika Kauno technologijos universitetas Mokytojas 60 NL, I 1 - 1 -
62207S133 631X10001 Pedagogika Vilniaus universitetas Mokytojas 60 NL, I 1 - 1 -
62207S126 631X15001 Profesijos pedagogika Aleksandro Stulginskio universitetas Mokytojas 60 NL, I 1 - - -
62207S129 631X15002 Profesinė pedagogika Lietuvos edukologijos universitetas Mokytojas 90 NL, I - - 1,5 -
62207S130 631X15003 Profesinė pedagogika Šiaulių universitetas Mokytojas 60 NL, I - - 1,5 -
62207S132 631X13002 Profesinė pedagogika Klaipėdos universitetas Mokytojas - - - 1,5 -
Matematika
62201P104 631X10002 Dalyko didaktika Kauno technologijos universitetas Mokytojas 60 NL, I 1 - 1 -
Muzika
62201M102 631X14001 Muzikos pedagogika Lietuvos muzikos ir teatro akademija Mokytojas 60 NL 1 - - 5
Naujai įregistruotos programos
Filologija
62204H129 Technikos kalbos vertimas ir redagavimas Kauno technologijos universitetas Vertėjas - 1 - 1 -
Transporto inžinerija
62203T112 Laivavedyba Klaipėdos universitetas Inžinierius - 1 - - 12
62203T105 Laivų energetinių įrenginių eksploatacija Klaipėdos universitetas Inžinierius - 1 - - 8
Vadyba ir verslo administravimas
62203S131 Tarptautinis verslas Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla Vadybininkas - 1 2 - -