REGISTRUOTIS Pamiršai?

AUKŠTOJO MOKSLO UNIVERSITETINIŲ STUDIJŲ

Bakalauro studijų

Rasta: 505

Valst. kodas Naujasis valst. kodas Studijų programos pavadinimas Institucija Suteikiama kvalifikacija Studijų programos apimtis ECTS kreditais Studijų formos Studijų formos ir trukmė metais (studentams, priimtiems iki 2009 m.) Studentų skaičius
D V N
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Kryptis nenurodyta
612B72001 612B72001 Akušerija Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Slaugos bakalauras, Akušeris 240 NL - - - 35
612C73002 612C73002 Biochemija Vytauto Didžiojo universitetas Biochemijos bakalauras 240 NL - - - 43
612C40001 612C40001 Genetika Vilniaus universitetas Genetikos bakalauras 240 NL - - - 59
612D65001 612D65001 Maisto žaliavų kokybė ir sauga Aleksandro Stulginskio universitetas Maisto žaliavų kokybės ir saugos bakalauras 240 NL - - - -
612C74001 612C74001 Medicininė ir veterinarinė biochemija Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Medicininės ir veterinarinės biochemijos bakalauras 210 NL - - - 28
612C43001 612C43001 Medicininė ir veterinarinė genetika Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Medicininės ir veterinarinės genetikos bakalauras 210 NL - - - 39
Agronomija
61206B101 612D72001 Agronomija Aleksandro Stulginskio universitetas Agronomijos bakalauras 240 NL, I 4 - 5 128
61206B104 612D70001 Sodininkystė ir želdininkystė Aleksandro Stulginskio universitetas Agronomijos bakalauras, Žemės ūkio mokslų bakalauras 240 NL, I 4 - 5 23
61206B103 612D77001 Žemės ūkio technologijos ir vadyba Aleksandro Stulginskio universitetas Agronomijos bakalauras, Žemės ūkio technologijų bakalauras 240 NL, I 4 - 5 100
Biochemija
61204P101 612C73001 Biochemija Vilniaus universitetas Biochemijos bakalauras 240 NL 4 - - 52
Biofizika
61202B101 612C72001 Biofizika Vilniaus universitetas Biofizikos bakalauras 240 NL 4 - - 38
Biologija
61201B102 612C10002 Biologija Klaipėdos universitetas Biologijos bakalauras 240 NL 4 - - 27
61201B103 612C10003 Biologija Vytauto Didžiojo universitetas Biologijos bakalauras 240 NL, I 4 - 5 98
61201B104 612C10001 Biologija Vilniaus universitetas Biologijos bakalauras 240 NL 4 - - 68
61201B105 612C71001 Molekulinė biologija Vilniaus universitetas Biologijos bakalauras, Molekulinės biologijos bakalauras 240 NL 4 - - 75
61201B106 612C10004 Taikomoji biologija Šiaulių universitetas Biologijos bakalauras 240 NL 4 - - 18
Ekologija ir aplinkotyra
61203B106 612C18001 Ekologija Vilniaus universitetas Ekologijos ir aplinkotyros bakalauras, Ekologijos bakalauras 240 NL 4 - - 46
61203B102 612C90001 Ekologija ir aplinkotyra Klaipėdos universitetas Ekologijos ir aplinkotyros bakalauras, Gyvybės mokslų bakalauras 240 NL, I 4 - 5 55
61203B107 612C18003 Ekologija ir aplinkotyra Šiaulių universitetas Ekologijos ir aplinkotyros bakalauras, Ekologijos bakalauras 240 NL 4 - - 34
61203B103 612C18002 Taikomoji ekologija Aleksandro Stulginskio universitetas Ekologijos ir aplinkotyros bakalauras, Ekologijos bakalauras 240 NL, I 4 - 5 233
Gyvulininkystės technologija
61213B101 612D73001 Gyvulininkystės technologija Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Gyvulininkystės technologijos bakalauras, Žemės ūkio mokslų bakalauras 240 NL, I - - - 109
Miškininkystė
61214B103 612D56001 Dekoratyvioji želdininkystė Šiaulių universitetas Miškininkystės bakalauras, Miestų ir rekreacinės miškininkystės bakalauras 240 NL, I 4 - 4,5 50
61214B101 612D50001 Miškininkystė Aleksandro Stulginskio universitetas Miškininkystės bakalauras 240 NL, I 4 - 5 203
Odontologija
61208B101 612A51001 Burnos higiena Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Burnos higienistas, Odontologijos bakalauras, Burnos priežiūros bakalauras 240 NL - - - 36
Reabilitacija
61211B203 612B32002 Ergoterapija Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Reabilitacijos bakalauras, Ergoterapeutas, Ergoterapijos bakalauras 240 NL - - - 26
61211B204 612B32001 Ergoterapija Vilniaus universitetas Reabilitacijos bakalauras, Ergoterapeutas, Ergoterapijos bakalauras 240 NL 4 - - 37
61211B207 612B32003 Ergoterapija Klaipėdos universitetas Reabilitacijos bakalauras, Ergoterapeutas, Ergoterapijos bakalauras 240 NL, I 4 - 5 45
61211B201 612B31003 Kineziterapija Lietuvos kūno kultūros akademija Reabilitacijos bakalauras, Kineziterapeutas, Kineziterapijos bakalauras 240 NL 4 - - 157
61211B205 612B31001 Kineziterapija Vilniaus universitetas Reabilitacijos bakalauras, Kineziterapeutas, Kineziterapijos bakalauras 240 NL 4 - - 64
61211B206 612B31002 Kineziterapija Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Reabilitacijos bakalauras, Kineziterapeutas, Kineziterapijos bakalauras 240 NL - - - 42
61211B202 612B30001 Taikomoji fizinė veikla Lietuvos kūno kultūros akademija Reabilitacijos bakalauras, Neįgaliųjų reabilitologas 240 NL 4 - - 43
Slauga
61211B111 612B70003 Slauga Klaipėdos universitetas Bendrosios praktikos slaugytojas, Slaugos bakalauras 240 NL, I 4 - 5 55
61211B112 612B70002 Slauga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Bendrosios praktikos slaugytojas, Slaugos bakalauras 240 NL - - - 73
61211B113 612B70001 Slauga Vilniaus universitetas Bendrosios praktikos slaugytojas, Slaugos bakalauras 240 NL 4 - - 47
Sportas
61208S105 612C61001 Treniravimo sistemos Lietuvos kūno kultūros akademija Sporto bakalauras, Treneris 240 NL, I 4 - 5 228
Visuomenės sveikata
61210B107 612A60002 Sveikata ir fizinis aktyvumas Lietuvos kūno kultūros akademija Visuomenės sveikatos bakalauras 240 NL, I 4 - 5 111
61210B106 612A64001 Veterinarinė maisto sauga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Visuomenės sveikatos bakalauras 240 NL, I - - - 325
61210B101 612A60001 Visuomenės sveikata Vilniaus universitetas Visuomenės sveikatos bakalauras 240 NL 4 - - 80
61210B102 612A60003 Visuomenės sveikata Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Visuomenės sveikatos bakalauras 240 NL - - - 71
61210B103 612A60004 Visuomenės sveikata Klaipėdos universitetas Visuomenės sveikatos bakalauras 240 NL, I 4 - 5 96
Fizinių mokslų studijų sritis
Kryptis nenurodyta
612I10009 612I10009 Finansų informatika Mykolo Romerio universitetas Informatikos bakalauras 210 NL - - - -
612G17002 612G17002 Finansų matematika Šiaulių universitetas Finansų ir draudimo matematikos bakalauras 240 NL - - - -
612I20001 612I20001 Informacinės sistemos Kauno technologijos universitetas Informacijos sistemų bakalauras 240 NL, I - - - 52
612F10003 612F10003 Nanotechnologijos ir medžiagotyra Vilniaus universitetas Chemijos bakalauras 160 NL - - - 19
612I30002 612I30002 Programų sistemos Kauno technologijos universitetas Programų sistemų bakalauras 240 NL, I - - - 61
612G31001 612G31001 Taikomoji statistika ir ekonometrja Vilniaus Gedimino technikos universitetas Statistikos bakalauras 160 NL - - - 37
612I20003 612I20003 Verslo informacinės sistemos Vilniaus Gedimino technikos universitetas Informacijos sistemų bakalauras 240 NL, I - - - 32
Chemija
61203P102 612F10001 Chemija Vilniaus universitetas Chemijos bakalauras 240 NL 4 - - 111
61203P103 612F10002 Taikomoji chemija Kauno technologijos universitetas Chemijos bakalauras 240 NL, I 4 - - 64
Ekologija ir aplinkotyra
61203B101 612F70001 Aplinkotyra ir ekologija Vytauto Didžiojo universitetas Ekologijos ir aplinkotyros bakalauras, Aplinkotyros bakalauras 240 NL, I 4 - 5 91
Fizika
61202P101 612F51001 Astrofizika Vilniaus universitetas Fizikos bakalauras, Astrofizikos bakalauras - 4 - - -
61202P104 612F30008 Energetikos fizika Vytauto Didžiojo universitetas Fizikos bakalauras 240 NL 4 - 5 30
61202P118 612F30006 Energetikos fizika Vilniaus universitetas Fizikos bakalauras 240 NL 4 - - 52
61202P103 612F30009 Fizika Šiaulių universitetas Fizikos bakalauras 240 NL 4 - - -
61202P105 612F30001 Fizika Vilniaus universitetas Fizikos bakalauras 240 NL 4 - - 56
61202P107 612F30002 Fizika ir fizikos mokymas Vilniaus universitetas Fizikos bakalauras, Mokytojas - 4 - - -
61202P109 612F30003 Kompiuterinė fizika Vilniaus universitetas Fizikos bakalauras 240 NL 4 - - 47
61202P110 612F30004 Moderniųjų technologijų fizika ir vadyba Vilniaus universitetas Fizikos bakalauras 240 NL 4 - - 69
61202P117 612F36001 Optometrija Šiaulių universitetas Fizikos bakalauras, Optometrininkas 240 NL 4 - - 55
61202P111 612F30007 Taikomoji fizika Kauno technologijos universitetas Fizikos bakalauras 240 NL, I 4 - - 36
61202P112 612F30005 Taikomoji fizika Vilniaus universitetas Fizikos bakalauras 240 NL 4 - - 50
Geografija
61206P102 612F80001 Geografija Vilniaus universitetas Geografijos bakalauras, Gamtinės geografijos bakalauras 240 NL 4 - - 60
61206P104 612F80002 Hidrologija ir okeonografija Klaipėdos universitetas Geografijos bakalauras, Gamtinės geografijos bakalauras 240 NL 4 - - 40
61206P103 612F83001 Meteorologija ir hidrologija Vilniaus universitetas Geografijos bakalauras, Hidrometeorologijos bakalauras 240 NL 4 - - 49
Geologija
61205P102 612F77001 Aplinkos hidrogeologija ir geoinžinerija Vilniaus universitetas Geologijos bakalauras, Geoaplinkotyros bakalauras 240 NL 4 - - 14
61205P101 612F60001 Geologija Vilniaus universitetas Geologijos bakalauras 240 NL 4 - - 26
Informatika
61209P111 612I52001 Bioinformatika Vilniaus universitetas Informatikos bakalauras, Bioinformatikos bakalauras 240 NL 4 - - 36
61209P113 612I10003 Informacinės technologijos Vilniaus universitetas Informatikos bakalauras 210 NL 3,5 - - 84
61209P114 612I13001 Informacinių technologijų paslaugų valdymas Vilniaus Gedimino technikos universitetas Informatikos bakalauras 240 NL 4 - 5 97
61209P104 612I10004 Informatika Kauno technologijos universitetas Informatikos bakalauras 240 NL, I 4 - - 230
61209P105 612I10005 Informatika Klaipėdos universitetas Informatikos bakalauras 240 NL, I 4 4 4 40
61209P106 612I10008 Informatika Šiaulių universitetas Informatikos bakalauras 240 NL, I 4 5 5 122
61209P107 612I13003 Informatika Vytauto Didžiojo universitetas Informatikos bakalauras, Taikomosios informatikos bakalauras 240 NL, I 4 - 5 117
61209P108 612I10002 Informatika Vilniaus universitetas Informatikos bakalauras 240 NL 4 - - 215
61209P109 612I13002 Inžinerinė informatika Vilniaus Gedimino technikos universitetas Informatikos bakalauras 240 NL, I 4 5 5 408
61209P110 612I30001 Programų sistemos Vilniaus universitetas Informatikos bakalauras, Programų sistemų bakalauras 240 NL 4 - - 219
61209P101 612I20002 Verslo informatika Vilniaus universitetas Informatikos bakalauras, Informacijos sistemų bakalauras 240 NL 4 - - 83
61209P112 612I10006 Verslo informatika Mykolo Romerio universitetas Informatikos bakalauras 210 NL, I 4 - 4 162
Matematika
61201P104 612G10005 Matematika Šiaulių universitetas Matematikos bakalauras 240 NL 4 - - 18
61201P107 612G10003 Matematika Klaipėdos universitetas Matematikos bakalauras 240 NL 4 - - 42
61201P105 612G10004 Matematika ir jos taikymas Vytauto Didžiojo universitetas Matematikos bakalauras 240 NL 4 - 5 26
61201P102 612G10001 Matematika ir matematikos taikymai Vilniaus universitetas Matematikos bakalauras 240 NL 4 - - 101
61201P113 612G10002 Taikomoji matematika Kauno technologijos universitetas Matematikos bakalauras 240 NL, I 4 - - 145
61201P114 612G16001 Technomatematika Vilniaus Gedimino technikos universitetas Matematikos bakalauras 240 NL 4 - - 55
Statistika
61201P201 612G30001 Ekonometrija Vilniaus universitetas Statistikos bakalauras 240 NL 4 - - 87
61201P202 612G17001 Finansų ir draudimo matematika Vilniaus universitetas Statistikos bakalauras, Finansų ir draudimo matematikos bakalauras 240 NL 4 - - 96
61201P203 612G30002 Statistika Vilniaus universitetas Statistikos bakalauras 240 NL 4 - - 83
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Kryptis nenurodyta
612Q30007 612Q30007 Anglų filologija ir kita užsienio (prancūzų, rusų arba vokiečių) kalba Lietuvos edukologijos universitetas Anglų filologijos bakalauras 240 NL, I - - - 37
612Q10004 612Q10004 Anglų ir kita užsienio kalba Vilniaus universitetas Lingvistikos bakalauras 240 NL - - - 57
612Q10003 612Q10003 Anglų ir vokiečių/ prancūzų kalbos Klaipėdos universitetas Lingvistikos bakalauras 240 NL - - - -
612U70001 612U70001 Baltijos regiono kultūros Vytauto Didžiojo universitetas Regiono kultūros studijų bakalauras 240 NL - - - 22
612T90004 612T90004 Dalykinė anglų ir kita užsienio kalba Mykolo Romerio universitetas Filologijos bakalauras 210 NL - - - -
612V22001 612V22001 Europos istorija Lietuvos edukologijos universitetas Europos istorijos bakalauras 210 NL, I - - - 14
612V50006 612V50006 Filosofija Mykolo Romerio universitetas Filosofijos bakalauras 210 NL, I - - - 22
612R30001 612R30001 Italistika ir romanų kalbos Vytauto Didžiojo universitetas Italų filologijos bakalauras 240 NL - - - -
612V56002 612V56002 Kultūros ir medijų filosofija Klaipėdos universitetas Kultūros filosofijos bakalauras 210 NL, I - - - -
612V56001 612V56001 Medijų filosofija Kauno technologijos universitetas Kultūros filosofijos bakalauras 210 NL, I - - - 40
612U70002 612U70002 Rytų Azijos šalių kultūros ir kalbos Vytauto Didžiojo universitetas Regiono kultūros studijų bakalauras 240 NL - - - -
612R61001 612R61001 Skandinavistika Vilniaus universitetas Skandinavistikos bakalauras 240 NL - - - -
612R20006 612R20006 Vokiečių filologija ir kita užsienio kalba Vilniaus universitetas Vokiečių filologijos bakalauras 240 NL - - - 26
Archeologija
61205H201 612V40001 Archeologija Vilniaus universitetas Archeologijos bakalauras 240 NL 4 - - 69
Edukologija
61207S146 612V50004 Filosofija ir pilietiškumo studijos Šiaulių universitetas Edukologijos bakalauras, Filosofijos bakalauras, Mokytojas 240 NL, I 4 - 5 34
Etnologija
61207H102 612U71001 Azijos studijos Vilniaus universitetas Etnologijos bakalauras, Azijos studijų bakalauras 240 NL 4 - - 30
61207H101 612U80001 Etnologija Vytauto Didžiojo universitetas Etnologijos bakalauras, Etnologijos ir folkloristikos bakalauras 240 NL, I 4 - 5 72
61207H103 612U81001 Sociokultūrinė antropologija Šiaulių universitetas Etnologijos bakalauras 240 NL, I 4 - 5 54
Filologija
61204H106 612Q30003 Anglų filologija Klaipėdos universitetas Filologijos bakalauras, Anglų filologijos bakalauras 240 NL, I 4 - 4 56
61204H107 612Q30006 Anglų filologija Šiaulių universitetas Filologijos bakalauras, Anglų filologijos bakalauras 240 NL, I 4 5 5 206
61204H108 612Q30002 Anglų filologija Vilniaus universitetas Filologijos bakalauras, Anglų filologijos bakalauras 240 NL 4 - - 166
61204H109 612Q30004 Anglų filologija Vytauto Didžiojo universitetas Filologijos bakalauras, Anglų filologijos bakalauras 240 NL 4 - 5 179
61204H169 612T90003 Anglų filologija ir kita užsienio kalba Šiaulių universitetas Filologijos bakalauras 240 NL 4 - - 40
61204H101 612Q10001 Anglų ir rusų kalbos Vilniaus universitetas Filologijos bakalauras, Lingvistikos bakalauras 240 NL 4 - - 53
61204H172 612T90002 Anglų ir vokiečių filologija Vytauto Didžiojo universitetas Filologijos bakalauras 240 NL - - - -
61204H102 612Q30001 Anglų kalba ir anglų kalbos mokymas Vilniaus universitetas Filologijos bakalauras, Anglų filologijos bakalauras, Mokytojas 210 NL 3,5 - 3,5 43
61204H110 612Q30005 Anglų kalba ir literatūra Viešoji įstaiga LCC TARPTAUTINIS UNIVERSITETAS Filologijos bakalauras, Anglų filologijos bakalauras 240 NL 4 - - -
61204H114 612Q80001 Klasikinė (lotynų ir senovės graikų) filologija Vilniaus universitetas Filologijos bakalauras, Klasikinės filologijos bakalauras 240 NL 4 - - 18
61204H160 612Q10002 Kompiuterinė lingvistika Kauno technologijos universitetas Filologijos bakalauras, Lingvistikos bakalauras 240 NL, I 4 - - 30
61204H118 612U20001 Lenkų filologija Vilniaus universitetas Filologijos bakalauras, Lenkų filologijos bakalauras 240 NL 4 - - 8
61204H121 612U10012 Lietuvių filologija Šiaulių universitetas Filologijos bakalauras, Lietuvių filologijos bakalauras 240 NL 4 5 5 37
61204H122 612U10001 Lietuvių filologija Vilniaus universitetas Filologijos bakalauras, Lietuvių filologijos bakalauras 240 NL, I 4 - 5 159
61204H123 612U10011 Lietuvių filologija Vytauto Didžiojo universitetas Filologijos bakalauras, Lietuvių filologijos bakalauras 240 NL, I 4 - 5 159
61204H164 612U10010 Lietuvių filologija Klaipėdos universitetas Filologijos bakalauras, Lietuvių filologijos bakalauras 240 I - - 4,5 20
61204H125 612U10005 Lietuvių filologija ir etnologija Klaipėdos universitetas Filologijos bakalauras, Lietuvių filologijos bakalauras 240 NL 4 - - 36
61204H171 612T97001 Lietuvių filologija ir kalbos tvarkyba Klaipėdos universitetas Filologijos bakalauras 240 NL, I 4 - 4 -
61204H166 612U10015 Lietuvių filologija ir komunikacija Šiaulių universitetas Filologijos bakalauras, Lietuvių filologijos bakalauras 240 NL, I 4 - 5 92
61204H161 612U10009 Lietuvių filologija ir latvių kalba Klaipėdos universitetas Filologijos bakalauras, Lietuvių filologijos bakalauras 240 NL 4 - - 10
61204H162 612U10004 Lietuvių filologija ir reklama Vilniaus universitetas Filologijos bakalauras, Lietuvių filologijos bakalauras 240 NL, I 4 - - 103
61204H126 612U10006 Lietuvių filologija ir režisūra Klaipėdos universitetas Filologijos bakalauras, Lietuvių filologijos bakalauras 240 NL 4 - - 43
61204H127 612U10007 Lietuvių filologija ir suomių kalba Klaipėdos universitetas Filologijos bakalauras, Lietuvių filologijos bakalauras 240 NL 4 - - 16
61204H128 612U10008 Lietuvių filologija ir švedų kalba Klaipėdos universitetas Filologijos bakalauras, Lietuvių filologijos bakalauras 240 NL 4 - - 18
61204H129 612U10002 Lietuvių filologija ir užsienio kalba Vilniaus universitetas Filologijos bakalauras, Lietuvių filologijos bakalauras 240 NL 4 - - 73
61204H135 612R10001 Prancūzų filologija Vilniaus universitetas Filologijos bakalauras, Prancūzų filologijos bakalauras 240 NL 4 - - 60
61204H136 612R10002 Prancūzų filologija Vytauto Didžiojo universitetas Filologijos bakalauras, Prancūzų filologijos bakalauras 240 NL 4 - 5 7
61204H141 612U30004 Rusų filologija Šiaulių universitetas Filologijos bakalauras, Rusų filologijos bakalauras 240 NL 4 5 - 4
61204H158 612U30001 Rusų filologija Vilniaus universitetas Filologijos bakalauras, Rusų filologijos bakalauras 240 NL 4 - - 34
61204H165 612U30002 Rusų filologija ir lietuvių kalba Klaipėdos universitetas Filologijos bakalauras, Rusų filologijos bakalauras 240 NL 4 - - -
61204H170 612U33001 Rusų filologija ir tarpkultūrinė komunikacija Lietuvos edukologijos universitetas Filologijos bakalauras, Mokytojas, Rusistikos bakalauras 240 NL, I 4 - 5 62
61204H144 612U31001 Rusų kalba Lietuvos edukologijos universitetas Filologijos bakalauras, Rusų filologijos bakalauras, Mokytojas 240 NL, I 4 4 5 -
61204H146 612R60001 Skandinavų filologija Vilniaus universitetas Filologijos bakalauras, Skandinavų filologijos bakalauras - 4 - - 11
61204H147 612T90001 Slavų filologija Vilniaus universitetas Filologijos bakalauras, Filologijos bakalauras - 4 - - -
61204H148 612U60001 Technikos kalbos vertimas Kauno technologijos universitetas Filologijos bakalauras, Vertimo bakalauras 240 NL, I 4 - - 80
61204H152 612R20005 Vokiečių filologija Šiaulių universitetas Filologijos bakalauras, Vokiečių filologijos bakalauras - 4 5 - -
61204H153 612R20002 Vokiečių filologija Vilniaus universitetas Filologijos bakalauras, Vokiečių filologijos bakalauras 240 NL 4 - - 69
61204H167 612R20003 Vokiečių filologija Klaipėdos universitetas Filologijos bakalauras, Vokiečių filologijos bakalauras 240 NL 4 - - 11
61204H154 612R20004 Vokiečių kalba ir kultūra Vytauto Didžiojo universitetas Filologijos bakalauras, Vokiečių filologijos bakalauras 240 NL 4 - 5 16
61204H103 612R20001 Vokiečių kalba ir vokiečių kalbos mokymas Vilniaus universitetas Filologijos bakalauras, Vokiečių filologijos bakalauras, Mokytojas - 3,5 - 3,5 -
Filosofija
61201H101 612V50005 Filosofija Lietuvos edukologijos universitetas Filosofijos bakalauras, Mokytojas 240 NL, I 4 4 5 31
61201H102 612V50003 Filosofija Vytauto Didžiojo universitetas Filosofijos bakalauras 240 NL, I 4 - 5 71
61201H103 612V50001 Filosofija Vilniaus universitetas Filosofijos bakalauras 240 NL 4 - - 68
61201H104 612V50002 Socialinė ir politinė filosofija Viešoji įstaiga "Europos Humanitarinis Universitetas" Filosofijos bakalauras 240 NL, I 4 - 5 -
Istorija
61205H107 612V10004 Baltarusistika Viešoji įstaiga "Europos Humanitarinis Universitetas" Istorijos bakalauras 240 NL, I 4 - 5 -
61205H101 612V10006 Istorija Šiaulių universitetas Istorijos bakalauras 240 NL, I 4 - 5 101
61205H104 612V10002 Istorija Klaipėdos universitetas Istorijos bakalauras 240 NL 4 - - 81
61205H105 612V10005 Istorija Vytauto Didžiojo universitetas Istorijos bakalauras 240 NL, I 4 - 5 200
61205H106 612V10001 Istorija Vilniaus universitetas Istorijos bakalauras 240 NL, I 4 - 5 224
61205H102 612V34001 Kultūros istorija ir antropologija Vilniaus universitetas Istorijos bakalauras, Kultūros istorijos bakalauras 240 NL 4 - - 111
61205H108 612V10003 Taikomoji istorija Lietuvos edukologijos universitetas Istorijos bakalauras 225 NL, I 4 - 4 95
Menotyra
61203H101 612U90001 Dailėtyra Vilniaus dailės akademija Menotyros bakalauras 240 NL 4 - - 15
61203H104 612U90003 Menotyra Vytauto Didžiojo universitetas Menotyros bakalauras 240 NL, I 4 - 5 170
61203H107 612U90002 Šiuolaikinio meno teorija ir praktikos Viešoji įstaiga "Europos Humanitarinis Universitetas" Menotyros bakalauras 240 NL, I 4 - 5 -
Teologija
61202H102 612V60001 Evangeliškoji teologija Klaipėdos universitetas Teologijos bakalauras 240 NL, I 4 - 5 19
61202H103 612V60003 Evangeliškoji teologija Viešoji įstaiga LCC TARPTAUTINIS UNIVERSITETAS Teologijos bakalauras 240 NL 4 - - -
61202H101 612V60002 Katalikų teologija Vytauto Didžiojo universitetas Teologijos bakalauras 300 NL 5 - - 39
Meno studijų sritis
Kryptis nenurodyta
612W20007 612W20007 Aplinkos objektų dizainas Šiaulių universitetas Dizaino bakalauras 240 NL - - - 3
612W10014 612W10014 Kūrybinės technologijos Šiaulių universitetas Dailės bakalauras 240 NL - - - -
612W10013 612W10013 Metalo menas Vilniaus dailės akademija Dailės bakalauras 240 NL - - - -
612W19001 612W19001 Scenografija Vilniaus dailės akademija Dailės bakalauras 160 NL - - - -
612W40003 612W40003 Vaidyba Vytauto Didžiojo universitetas Teatro ir kino bakalauras 240 NL - - - -
Architektūra
61205M101 612K10001 Architektūra Kauno technologijos universitetas Architektūros bakalauras 240 NL, I 4 - - 125
61205M102 612K11001 Architektūra Vilniaus Gedimino technikos universitetas Architektūros bakalauras, Architektas 240 NL 4 - - 196
61205M103 612K10002 Architektūra Vilniaus dailės akademija Architektūros bakalauras, Architektas 240 NL 4 4 - 144
Audiovizualinis menas
61204M107 612W60002 Animacija Vilniaus dailės akademija Audiovizualinio meno bakalauras, Fotografijos ir medijos bakalauras 240 NL 4 - - -
61204M106 612W61001 Audiovizualinis menas Šiaulių universitetas Audiovizualinio meno bakalauras 240 NL, I 4 - 4 71
61204M101 612W60001 Fotografija ir medijos menas Vilniaus dailės akademija Audiovizualinio meno bakalauras, Fotografijos ir medijos bakalauras 240 NL 4 - - 35
61204M102 612W37002 Garso režisūra Lietuvos muzikos ir teatro akademija Audiovizualinio meno bakalauras, Muzikos technologijų ir industrijos bakalauras, Režisierius 240 NL 4 - - 26
61204M110 612W43002 Kino dramaturgija Lietuvos muzikos ir teatro akademija Audiovizualinio meno bakalauras, Kino bakalauras 240 NL 4 - - 6
61204M111 612W43003 Kino studijos Lietuvos muzikos ir teatro akademija Audiovizualinio meno bakalauras, Kino bakalauras 240 NL 4 - - 6
61204M109 612W26001 Medijos ir vizualinis dizainas Viešoji įstaiga "Europos Humanitarinis Universitetas" Audiovizualinio meno bakalauras, Dizaino bakalauras 240 NL, I 4 - 5 -
61204M103 612W90001 Meno vadyba Lietuvos muzikos ir teatro akademija Audiovizualinio meno bakalauras, Meno studijų bakalauras 240 NL 4 - 4 16
61204M108 612W37001 Muzikos technologijos Kauno technologijos universitetas Audiovizualinio meno bakalauras, Muzikos technologijų ir industrijos bakalauras 240 NL, I 4 - - 57
61204M113 612W63001 Naujųjų medijų menas Vytauto Didžiojo universitetas Audiovizualinio meno bakalauras, Medijų meno bakalauras 240 NL - - - 16
61204M112 612W43004 Vaizdo operatorius Lietuvos muzikos ir teatro akademija Audiovizualinio meno bakalauras, Operatorius, Kino bakalauras 240 NL 4 - - -
61204M105 612W43001 Vaizdo režisūra Lietuvos muzikos ir teatro akademija Audiovizualinio meno bakalauras, Režisierius, Kino bakalauras 240 NL 4 - - 14
Dailė
61202M103 612W10011 Dailė Šiaulių universitetas Dailės bakalauras, Dailininkas 240 NL 4 - - 46
61202M121 612W12001 Dailė Klaipėdos universitetas Dailės bakalauras 240 NL 4 - - 16
61202M106 612W20001 Dizainas Vilniaus dailės akademija Dailės bakalauras, Dizaino bakalauras 240 NL 4 4 - 188
61202M107 612W10002 Grafika Vilniaus dailės akademija Dailės bakalauras 240 NL 4 - - 46
61202M108 612W20002 Grafinis dizainas Vilniaus dailės akademija Dailės bakalauras, Dizaino bakalauras 240 NL 4 4 - 39
61202M120 612W20005 Interjero dizainas Vilniaus dailės akademija Dailės bakalauras, Dizaino bakalauras 240 NL 4 4 - 54
61202M109 612W10001 Keramika Vilniaus dailės akademija Dailės bakalauras 240 NL 4 - - 15
61202M110 612W20003 Kostiumo dizainas Vilniaus dailės akademija Dailės bakalauras, Dizaino bakalauras 240 NL 4 4 - 47
61202M111 612W10003 Monumentalioji dailė Vilniaus dailės akademija Dailės bakalauras 240 NL 4 - - 33
61202M112 612W10004 Skulptūra Vilniaus dailės akademija Dailės bakalauras 240 NL 4 4 - 52
61202M113 612W10005 Stiklas Vilniaus dailės akademija Dailės bakalauras 240 NL 4 4 - 12
61202M122 612W10012 Taikomoji dailė ir verslas Šiaulių universitetas Dailės bakalauras, Dailininkas 240 NL 4 - - 33
61202M114 612W10006 Taikomoji grafika Vilniaus dailės akademija Dailės bakalauras 240 NL 4 4 - 26
61202M115 612W10007 Taikomoji keramika Vilniaus dailės akademija Dailės bakalauras 240 NL 4 4 - 5
61202M116 612W10008 Taikomoji tekstilė Vilniaus dailės akademija Dailės bakalauras 240 NL 4 4 - 21
61202M117 612W10009 Tapyba Vilniaus dailės akademija Dailės bakalauras 240 NL 4 4 - 60
61202M118 612W10010 Tekstilė Vilniaus dailės akademija Dailės bakalauras 240 NL 4 - - 21
61202M119 612W20004 Vizualinis dizainas Vilniaus dailės akademija Dailės bakalauras, Dizaino bakalauras 240 NL 4 4 - 58
Kraštotvarka
61204T201 612K13001 Kraštovaizdžio architektūra Klaipėdos universitetas Kraštotvarkos bakalauras, Kraštovaizdžio architektūros bakalauras, Kraštovaizdžio architektas 240 NL, I 4 - 5 64
Muzika
61201M101 612W31001 Atlikimo menas Lietuvos muzikos ir teatro akademija Atlikėjas arba dirigentas, Muzikos bakalauras 240 NL - - - 38
61201M115 612W31002 Atlikimo menas Klaipėdos universitetas Atlikėjas, Muzikos bakalauras 240 NL 4 - - 33
61201M107 612W32001 Kompozicija Lietuvos muzikos ir teatro akademija Muzikos bakalauras, Kompozitorius 240 NL 4 - - 6
61201M116 612W30001 Muzikinis folkloras Lietuvos muzikos ir teatro akademija Muzikos bakalauras, Muzikos bakalauras 240 NL 4 - - 3
61201M118 612W30003 Muzikos teorija ir istorija Klaipėdos universitetas Muzikos bakalauras, Mokytojas 240 NL 4 - - -
61201M117 612W30002 Muzikos teorija ir kritika Lietuvos muzikos ir teatro akademija Muzikos bakalauras 240 NL 4 - - 11
Teatras
61203M101 612W51001 Choreografija Klaipėdos universitetas Choreografas, Teatro bakalauras, Šokio bakalauras 240 NL, I 4,5 - 4,5 35
61203M107 612W40001 Estrados menas Šiaulių universitetas Aktorius, Teatro bakalauras, Teatro ir kino bakalauras 240 NL 4 - - 24
61203M102 612W41005 Režisūra Klaipėdos universitetas Teatro bakalauras, Režisierius 240 NL, I 4,5 - 4,5 26
61203M103 612W54001 Sportiniai šokiai Klaipėdos universitetas Choreografas, Teatro bakalauras, Šokio bakalauras 240 NL 4,5 - - 29
61203M104 612W41001 Teatro režisūra Lietuvos muzikos ir teatro akademija Teatro bakalauras, Režisierius 240 NL 4 - - -
61203M108 612W41003 Teatro studijos Lietuvos muzikos ir teatro akademija Teatro bakalauras 240 NL 4 - - 7
61203M105 612W40002 Vaidyba Lietuvos muzikos ir teatro akademija Aktorius arba choreografas, Teatro bakalauras, Teatro ir kino bakalauras 240 NL 4 - - 44
61203M106 612W41006 Vaidyba Klaipėdos universitetas Aktorius, Teatro bakalauras 240 NL 4 - 4 6
Socialinių mokslų studijų sritis
Kryptis nenurodyta
612X13038 612X13038 Anglų ir antrosios užsienio kalbos mokymas Mykolo Romerio universitetas Mokytojas, Dalyko pedagogikos, filologijos bakalauras 240 NL - - - 11
612N40002 612N40002 Apskaita Kauno technologijos universitetas Apskaitos bakalauras 240 NL, I - - - 50
612X10017 612X14009 Dailės pedagogika Lietuvos edukologijos universitetas Mokytojas, Meno pedagogikos, dailės bakalauras 240 NL, I - - - -
612L10009 612L10009 Ekonomikos inžinerija Vilniaus Gedimino technikos universitetas Ekonomikos bakalauras 240 NL, I - - - 135
612L23001 612L23001 Europos studijos Kauno technologijos universitetas Europos Sąjungos studijų bakalauras 240 NL, I - - - -
612N30001 612N30001 Finansai Kauno technologijos universitetas Finansų bakalauras 240 NL, I - - - 169
612N30003 612N30003 Finansai "ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB Finansų bakalauras 210 NL - - - 63
612N40003 612N40003 Finansų apskaita Mykolo Romerio universitetas Apskaitos bakalauras 210 NL, I - - - -
612N20009 612N20009 Kaimo plėtros vadyba Aleksandro Stulginskio universitetas Vadybos bakalauras 240 NL, I - - - -
612N28002 612N28002 Kultūros vadyba ir kultūros politika Vilniaus dailės akademija Kultūros vadybos bakalauras 240 NL - - - -
612P90003 612P90003 Kūrybos komunikacija Vilniaus universitetas Komunikacijos bakalauras 240 NL - - - -
612N60001 612N60001 Lyderystė Kauno technologijos universitetas Žmonių išteklių vadybos bakalauras 240 NL, I - - - 78
612N50002 612N50002 Marketingas Kauno technologijos universitetas Rinkodaros bakalauras 240 NL, I - - - 59
612N50001 612N50001 Marketingo vadyba Vytauto Didžiojo universitetas Rinkodaros bakalauras 240 NL - - - 50
612X14010 612X14010 Muzikos pedagogika Vytauto Didžiojo universitetas Mokytojas, Meno pedagogikos bakalauras 240 NL - - - 16
612N90003 612N90003 Organizacijų vadyba Mykolo Romerio universitetas Verslo ir vadybos bakalauras 140 NL, I - - - 69
612N15001 612N15001 Paslaugų verslo administravimas Lietuvos edukologijos universitetas Paslaugų verslo administravimo bakalauras 222 NL, I - - - 41
612S21001 612S21001 Policijos veikla Mykolo Romerio universitetas Visuomenės saugumo bakalauras 240 NL, I - - - 33
612X10013 612X10013 Socialinė pedagogika Mykolo Romerio universitetas Pedagogikos bakalauras, Socialinis pedagogas 210 NL, I - - - -
612L40001 612L40001 Socialinė politika Vytauto Didžiojo universitetas Socialinės politikos bakalauras 240 NL - - - 22
612X90003 612X90003 Sociokultūrinė edukacija Mykolo Romerio universitetas Švietimo ir ugdymo bakalauras 210 NL, I - - - -
612L30004 612L30004 Sociologija Viešoji įstaiga "Europos Humanitarinis Universitetas" Sociologijos bakalauras 240 NL, I - - - -
612L30005 612L30005 Sociologija Mykolo Romerio universitetas Sociologijos bakalauras 210 NL, I - - - -
612S10007 612S10007 Sveikatos psichologija Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Psichologijos bakalauras 240 NL - - - -
612X30003 612X30003 Švietimas ir informacinės technologijos Vytauto Didžiojo universitetas Mokytojas, Andragogikos ir taikomosios informatikos bakalauras 240 NL, I - - - -
612L20008 612L20008 Tarptautinės politikos ir vystymo studijos Vytauto Didžiojo universitetas Politikos mokslų bakalauras 240 NL - - - -
612X10012 612X10012 Ugdymo karjerai pedagogika Mykolo Romerio universitetas Mokytojas, Pedagogikos bakalauras 210 NL, I - - - 6
612S22001 612S22001 Valstybės sienos apsauga Mykolo Romerio universitetas Visuomenės saugumo bakalauras 240 NL, I - - - -
612N12004 612N12004 Verslas ir politika Vidurio ir Rytų Europoje Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla Tarptautinio verslo bakalauras 240 NL - - - 14
612L17002 612L17002 Verslo ekonomika Šiaulių universitetas Verslo ekonomikos bakalauras 210 NL, I - - - 32
612N30002 612N30002 Verslo finansų valdymas Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla Finansų bakalauras 210 NL, I - - - 70
612N10005 612N10005 Verslo sistemų kūrimas ir valdymas Mykolo Romerio universitetas Verslo bakalauras 210 NL, I - - - 188
612P90001 612P90001 Viešoji komunikacija Vytauto Didžiojo universitetas Komunikacijos bakalauras 240 NL - - - 343
612L20007 612L20007 Viešoji politika Kauno technologijos universitetas Politikos mokslų bakalauras 240 NL, I - - - -
612L20006 612L20006 Viešoji politika ir vadyba Mykolo Romerio universitetas Politikos mokslų bakalauras 210 NL, I - - - 122
612L10008 612L10008 Viešojo sektoriaus ekonomika Kauno technologijos universitetas Ekonomikos bakalauras 240 NL, I - - - 33
612N60002 612N60002 Žmonių išteklių vadyba Kauno technologijos universitetas Žmonių išteklių vadybos bakalauras 240 NL, I - - - 15
Biologija
61201B101 612X13004 Biologija Lietuvos edukologijos universitetas Biologijos bakalauras, Mokytojas, Dalyko pedagogikos, biologijos bakalauras 240 NL, I 4 4 5 105
Chemija
61203P101 612X13019 Chemija Lietuvos edukologijos universitetas Chemijos bakalauras, Mokytojas, Dalyko pedagogikos, chemijos bakalauras 240 NL, I 4 4 5 27
Dailė
61202M105 612X14007 Dailė ir dizainas Šiaulių universitetas Dailės bakalauras, Mokytojas, Meno pedagogikos, dailės, dizaino bakalauras 240 NL, I 4 - 5 38
Edukologija
61207S139 612X30001 Andragogika Klaipėdos universitetas Edukologijos bakalauras, Andragogikos bakalauras, Andragogas 240 NL, I 4 4 4,5 77
61207S126 612X13001 Dailės pedagogika Klaipėdos universitetas Edukologijos bakalauras, Mokytojas, Dalyko pedagogikos bakalauras - 4 - 5 -
61207S134 612X10011 Edukologija Šiaulių universitetas Edukologijos bakalauras, Auklėtojas mokytojas, Pedagogikos bakalauras, mokytojas, socialinis pedagogas 240 NL, I 4 - 4 143
61207S135 612X20001 Edukologija Klaipėdos universitetas Edukologijos bakalauras 240 NL, I 4 - 4 88
61207S104 612X13026 Etika Lietuvos edukologijos universitetas Edukologijos bakalauras, Mokytojas, Dalyko pedagogikos bakalauras 240 NL, I 4 4 5 86
61207S101 612X13031 Filosofija ir visuomenės mokslai Šiaulių universitetas Edukologijos bakalauras, Mokytojas, Dalyko pedagogikos, filosofijos bakalauras - 5 - 5 2
61207S128 612X10008 Ikimokyklinė pedagogika ir vaikų renginių organizavimas Šiaulių universitetas Edukologijos bakalauras, Auklėtojas, Pedagogikos bakalauras 240 I 4 - 4 -
61207S103 612X10005 Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogika Lietuvos edukologijos universitetas Edukologijos bakalauras, Mokytojas arba auklėtojas, Pedagogikos bakalauras 240 NL, I 4 4 5 277
61207S131 612X10009 Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas Šiaulių universitetas Edukologijos bakalauras, Auklėtojas, Pedagogikos bakalauras, Auklėtojas, mokytojas 240 NL, I 4 - 4 34
61207S129 612X30002 Karjera ir profesinis konsultavimas Vytauto Didžiojo universitetas Edukologijos bakalauras, Mokytojas, Andragogikos bakalauras 240 NL, I 4 - 5 105
61207S127 612X13002 Kūno kultūros ir sporto pedagogika Klaipėdos universitetas Edukologijos bakalauras, Mokytojas, Dalyko pedagogikos bakalauras 240 NL, I 4 - 4,5 117
61207S132 612X10010 Meninis ugdymas ir tikyba Šiaulių universitetas Edukologijos bakalauras, Mokytojas, Pedagogikos bakalauras 240 NL 4 - 4 7
61207S133 612X90001 Neformalus ugdymas ir etika Šiaulių universitetas Edukologijos bakalauras, Mokytojas, Švietimo ir ugdymo bakalauras 240 NL, I 4 - 4 10
61207S108 612X10006 Pradinio ugdymo pedagogika Šiaulių universitetas Edukologijos bakalauras, Mokytojas, Pedagogikos bakalauras 240 NL, I 4 - 4 16
61207S112 612X10007 Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas Šiaulių universitetas Edukologijos bakalauras, Mokytojas arba auklėtojas, Pedagogikos bakalauras, Mokytojas, auklėtojas 240 NL, I 4 - 4 72
61207S116 612X10002 Socialinė pedagogika Kauno technologijos universitetas Edukologijos bakalauras, Pedagogikos bakalauras, Socialinis pedagogas 240 NL, I 4 - 4 56
61207S130 612X16001 Socialinė pedagogika Klaipėdos universitetas Edukologijos bakalauras, Socialinis pedagogas, Socialinės pedagogikos bakalauras 240 NL, I 4 - 4,5 119
61207S137 612X10003 Socialinė pedagogika Lietuvos kūno kultūros akademija Edukologijos bakalauras, Pedagogikos bakalauras, Socialinis pedagogas 240 NL, I 4 - 5 107
61207S138 612X16002 Socialinė pedagogika Lietuvos edukologijos universitetas Edukologijos bakalauras, Socialinis pedagogas, Socialinės pedagogikos bakalauras 240 NL, I 4 4 5 694
61207S143 612X16003 Socialinė pedagogika Šiaulių universitetas Edukologijos bakalauras, Socialinis pedagogas, Socialinės pedagogikos bakalauras 240 NL, I 4 - 4,5 299
61207S140 612X14005 Šokio pedagogika Lietuvos edukologijos universitetas Edukologijos bakalauras, Mokytojas, Meno pedagogikos, šokio bakalauras 240 NL, I 4 - 4 54
61207S144 612X17001 Specialioji pedagogika Šiaulių universitetas Edukologijos bakalauras, Specialusis pedagogas, Specialiosios pedagogikos bakalauras 240 NL, I 4 - 4,5 186
61207S142 612X20002 Sveikatos edukologija Šiaulių universitetas Edukologijos bakalauras, Mokytojas 240 NL, I 4 - 4 91
61207S141 612X14006 Teatro pedagogika Lietuvos edukologijos universitetas Edukologijos bakalauras, Mokytojas, Meno pedagogikos, teatro bakalauras 240 NL, I 4 4 4 43
61207S102 612X13025 Technologijų pedagogika Lietuvos edukologijos universitetas Edukologijos bakalauras, Mokytojas, Dalyko pedagogikos bakalauras 240 NL, I 4 4 5 93
61207S147 612X13003 Technologijų pedagogika Klaipėdos universitetas Edukologijos bakalauras, Mokytojas, Dalyko pedagogikos bakalauras 240 NL 4 - - 14
61207S122 612X11001 Vaikystės pedagogika Klaipėdos universitetas Edukologijos bakalauras, Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos bakalauras - 4 - 4 -
61207S145 612X12001 Vaikystės pedagogika ir ankstyvasis užsienio kalbos mokymas Klaipėdos universitetas Edukologijos bakalauras, Mokytojas, Pradinio ugdymo pedagogikos bakalauras 240 NL, I 4 - 4 38
Ekologija ir aplinkotyra
61203B104 612X13005 Ekologija ir gamtamokslinis ugdymas Lietuvos edukologijos universitetas Ekologijos ir aplinkotyros bakalauras, Mokytojas, Dalyko pedagogikos, ekologijos bakalauras 240 NL, I 4 4 5 49
Ekonomika
61204S101 612L10003 Ekonomika Kauno technologijos universitetas Ekonomikos bakalauras 240 NL, I 4 4 5 654
61204S102 612L10002 Ekonomika Vilniaus universitetas Ekonomikos bakalauras 240 NL, I 4 4 5 1298
61204S103 612L10006 Ekonomika Šiaulių universitetas Ekonomikos bakalauras 240 NL, I 4 5 5 692
61204S104 612L10005 Ekonomika Vytauto Didžiojo universitetas Ekonomikos bakalauras 240 NL, I 4 - 5 259
61204S106 612L17001 Ekonomika Klaipėdos universitetas Ekonomikos bakalauras 240 NL, I 4 - 5 197
61204S108 612L10001 Ekonomika "ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB Ekonomikos bakalauras 240 NL, I 4 4 4 211
61204S105 612L10007 Ekonomikos ir verslo pagrindai Lietuvos edukologijos universitetas Ekonomikos bakalauras, Mokytojas 240 NL, I 4 4 5 563
61204S109 612L10004 Finansų ekonomika Mykolo Romerio universitetas Ekonomikos bakalauras 210 NL, I 4 - 4 830
61204S107 612L11001 Žemės ūkio ekonomika Aleksandro Stulginskio universitetas Ekonomikos bakalauras, Taikomosios ekonomikos bakalauras 240 NL, I 4 - 5 329
Filologija
61204H105 612X13008 Anglų filologija Lietuvos edukologijos universitetas Filologijos bakalauras, Mokytojas, Dalyko pedagogikos, anglų filologijos bakalauras 240 NL, I 4 4 5 226
61204H168 612X13030 Anglų ir rusų kalbos Šiaulių universitetas Filologijos bakalauras, Mokytojas, Dalyko pedagogikos, anglų kalbos, rusų kalbos bakalauras 240 NL 4 4 - 12
61204H113 612X13009 Baltarusių filologija Lietuvos edukologijos universitetas Filologijos bakalauras, Mokytojas, Dalyko pedagogikos, baltarusių filologijos bakalauras 240 NL, I 4 4 5 45
61204H115 612X13010 Lenkų filologija Lietuvos edukologijos universitetas Filologijos bakalauras, Mokytojas, Dalyko pedagogikos, lenkų filologijos bakalauras 240 NL, I 4 4 5 26
61204H120 612X13011 Lietuvių filologija Lietuvos edukologijos universitetas Filologijos bakalauras, Mokytojas, Dalyko pedagogikos, lietuvių filologijos bakalauras 240 NL, I 4 4 5 344
61204H137 612X13028 Lietuvių filologija ir prancūzų kalba Šiaulių universitetas Filologijos bakalauras, Mokytojas, Dalyko pedagogikos, lietuvių filologijos, prancūzų kalbos bakalauras - 5 - - -
61204H156 612X13029 Lietuvių filologija ir vokiečių kalba Šiaulių universitetas Filologijos bakalauras, Mokytojas, Dalyko pedagogikos, lietuvių filologijos, vokiečių kalbos bakalauras 240 NL 5 - - -
61204H133 612X13012 Prancūzų filologija Lietuvos edukologijos universitetas Filologijos bakalauras, Mokytojas, Dalyko pedagogikos, prancūzų filologijos bakalauras 240 NL, I 4 4 5 18
61204H140 612X13013 Rusų filologija Lietuvos edukologijos universitetas Filologijos bakalauras, Mokytojas, Dalyko pedagogikos, rusų filologijos bakalauras 240 NL, I 4 4 5 49
61204H150 612X13014 Vokiečių filologija Lietuvos edukologijos universitetas Filologijos bakalauras, Mokytojas, Dalyko pedagogikos, vokiečių filologijos bakalauras 240 NL, I 4 4 5 34
Fizika
61202P108 612X13018 Fizika ir informacinės technologijos Lietuvos edukologijos universitetas Fizikos bakalauras, Mokytojas, Dalyko pedagogikos, fizikos bakalauras 240 NL, I 4 4 5 30
61202P116 612X13034 Fizika ir informatika Šiaulių universitetas Fizikos bakalauras, Mokytojas, Dalyko pedagogikos, fizikos, informatikos bakalauro laipsnis 240 NL 4,5 - - 25
Geografija
61206P101 612X13020 Geografija Lietuvos edukologijos universitetas Geografijos bakalauras, Mokytojas, Dalyko pedagogikos, gamtinės, visuomeninės geografijos bakalauras 240 NL, I 4 4 5 171
61206P105 612L70001 Visuomeninė geografija Klaipėdos universitetas Geografijos bakalauras, Visuomeninės geografijos bakalauras 240 NL, I 4 - 4,5 71
Informatika
61209P103 612X13021 Informatika Lietuvos edukologijos universitetas Informatikos bakalauras, Mokytojas, Dalyko pedagogikos, informatikos bakalauras 240 NL, I 4 4 4 123
Istorija
61205H103 612X13016 Istorija Lietuvos edukologijos universitetas Istorijos bakalauras, Mokytojas, Dalyko pedagogikos, istorijos bakalauras 240 NL, I 4 4 5 203
Komunikacija ir informacija
61209S101 612P12001 Archyvistika Vilniaus universitetas Komunikacijos ir informacijos bakalauras, Archyvistikos bakalauras 240 NL 4 - - 65
61209S102 612P11001 Informacijos ir bibliotekų paslaugos Vilniaus universitetas Komunikacijos ir informacijos bakalauras, Bibliotekininkystės ir informacijos bakalauras 240 NL, I 4 - 4 102
61209S103 612P10001 Informologija Vilniaus universitetas Komunikacijos ir informacijos bakalauras, Informacijos paslaugų bakalauras 240 NL 4 - - 78
61209S107 612P10003 Informologija Klaipėdos universitetas Komunikacijos ir informacijos bakalauras, Informacijos paslaugų bakalauras 240 NL, I 4 - 4 28
61209S110 612P96001 Kūrybinės industrijos Vilniaus Gedimino technikos universitetas Komunikacijos ir informacijos bakalauras, Komunikacijos bakalauras 240 NL 4 - - 95
61209S108 612P40001 Leidyba Vilniaus universitetas Komunikacijos ir informacijos bakalauras, Leidybos bakalauras 240 NL 4 - - 78
61209S104 612P10002 Verslo informacijos vadyba Vilniaus universitetas Komunikacijos ir informacijos bakalauras, Informacijos paslaugų bakalauras 240 NL 4 - - 89
61209S109 612P90002 Žiniasklaida ir komunikacija Viešoji įstaiga "Europos Humanitarinis Universitetas" Komunikacijos ir informacijos bakalauras, Komunikacijos bakalauras 240 NL, I 4 - 5 -
61209S105 612P50002 Žurnalistika Klaipėdos universitetas Komunikacijos ir informacijos bakalauras, Žurnalistikos bakalauras 240 NL 4 - - 53
61209S106 612P50001 Žurnalistika Vilniaus universitetas Komunikacijos ir informacijos bakalauras, Žurnalistikos bakalauras 240 NL, I 4 - 5 126
Matematika
61201P108 612X13035 Matematika ir informatika Šiaulių universitetas Matematikos bakalauras, Mokytojas, Dalyko pedagogikos, matematikos, informatikos bakalauras 240 NL 4,5 - - 17
61201P109 612X13017 Matematika ir informatika Lietuvos edukologijos universitetas Matematikos bakalauras, Mokytojas, Dalyko pedagogikos, matematikos, informatikos bakalauras 240 NL, I 4 4 5 85
61201P101 612X13006 Matematikos ir informatikos mokymas Vilniaus universitetas Matematikos bakalauras, Mokytojas, Dalyko pedagogikos, matematikos bakalauras 240 NL 4 - - 35
61201P115 612X13037 Matematikos ir informatikos mokymas Klaipėdos universitetas Matematikos bakalauras, Mokytojas, Dalyko pedagogikos, matematikos bakalauras 240 NL 4 4 - -
Muzika
61201M119 612X14004 Ankstyvasis ir pradinis muzikinis ugdymas Lietuvos edukologijos universitetas Muzikos bakalauras, Mokytojas, Pedagogikos, muzikos bakalauras 240 NL, I 4 4 4 4
61201M102 612X14001 Bendroji muzikos didaktika Lietuvos muzikos ir teatro akademija Muzikos bakalauras, Mokytojas, Meno pedagogikos bakalauras 240 NL - - - 13
61201M111 612X14008 Muzika Šiaulių universitetas Muzikos bakalauras, Mokytojas, Meno pedagogikos, muzikos bakalauras 240 NL, I 4 - 4 44
61201M109 612X14003 Muzikos pedagogika Lietuvos edukologijos universitetas Muzikos bakalauras, Mokytojas, Meno pedagogikos, muzikos bakalauras 240 NL, I 4 4 5 65
61201M110 612X14002 Muzikos pedagogika Klaipėdos universitetas Muzikos bakalauras, Mokytojas, Meno pedagogikos, muzikos bakalauras 240 NL, I 4 4 4 19
Politikos mokslai
61202S102 612L20003 Politikos mokslai Klaipėdos universitetas Politikos mokslų bakalauras 240 NL, I 4 - 4,5 107
61202S103 612L20001 Politikos mokslai Vilniaus universitetas Politikos mokslų bakalauras 240 NL, I 4 - 5 287
61202S104 612L20005 Politikos mokslai Vytauto Didžiojo universitetas Politikos mokslų bakalauras 240 NL 4 - 5 190
61202S105 612L20004 Politikos mokslai ir Europos studijos Viešoji įstaiga "Europos Humanitarinis Universitetas" Politikos mokslų bakalauras 240 NL, I 4 - 5 -
61202S101 612L20002 Tarptautiniai santykiai Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija Politikos mokslų bakalauras 216 NL 3,5 - - 44
Psichologija
61206S101 612S10003 Psichologija Klaipėdos universitetas Psichologijos bakalauras 240 NL, I 4 4 4,5 161
61206S102 612X13024 Psichologija Lietuvos edukologijos universitetas Psichologijos bakalauras, Mokytojas, Dalyko pedagogikos, psichologijos bakalauras 240 NL, I 4 4 5 112
61206S103 612S10005 Psichologija Vytauto Didžiojo universitetas Psichologijos bakalauras 240 NL, I 4 - 5 407
61206S104 612S10001 Psichologija Vilniaus universitetas Psichologijos bakalauras 240 NL 4 - - 130
61206S107 612S10004 Psichologija Mykolo Romerio universitetas Psichologijos bakalauras 210 NL, I 4 4 - 298
61206S108 612S10006 Psichologija Viešoji įstaiga LCC TARPTAUTINIS UNIVERSITETAS Psichologijos bakalauras 240 NL 4 - - -
Rekreacija ir turizmas
61203S302 612N80002 Kultūros paveldas ir turizmas Viešoji įstaiga "Europos Humanitarinis Universitetas" Rekreacijos ir turizmo bakalauras, Turizmo ir poilsio bakalauras 240 NL, I 4 - 5 -
61203S301 612N80001 Rekreacija ir turizmas Klaipėdos universitetas Rekreacijos ir turizmo bakalauras, Turizmo ir poilsio bakalauras 240 NL, I 4 - 5 148
61203S303 612N87001 Sportinė rekreacija ir turizmas Lietuvos kūno kultūros akademija Rekreacijos ir turizmo bakalauras, Rekreacijos ir laisvalaikio bakalauras 240 NL, I 4 4 5 129
Religijos mokslai
61202H202 612X13007 Katalikų tikyba Lietuvos edukologijos universitetas Religijos mokslų bakalauras, Mokytojas, Dalyko pedagogikos, religijos studijų bakalauras 240 NL, I 4 4 5 20
61202H205 612X13015 Religijos pedagogika Vytauto Didžiojo universitetas Religijos mokslų bakalauras, Mokytojas, Dalyko pedagogikos, religijos studijų bakalauras 240 NL, I 4 - 4 45
61202H204 612X13036 Religijos pedagogika ir psichologija Klaipėdos universitetas Religijos mokslų bakalauras, Mokytojas, Dalyko pedagogikos, religijos studijų bakalauras 240 NL, I 4 - 4 9
Socialinis darbas
61205S204 612L50002 Socialinis darbas Klaipėdos universitetas Socialinio darbo bakalauras, Socialinis darbuotojas 240 NL, I 4 - 5 132
61205S205 612L54001 Socialinis darbas Mykolo Romerio universitetas Socialinio darbo bakalauras, Socialinis darbuotojas 210 NL, I 4 - 4 367
61205S206 612L50001 Socialinis darbas Vilniaus universitetas Socialinio darbo bakalauras, Socialinis darbuotojas arba socialinis pedagogas 240 NL, I 4 - 4 196
61205S207 612L50003 Socialinis darbas Vytauto Didžiojo universitetas Socialinio darbo bakalauras 240 NL, I 4 - 5 242
61205S208 612L51001 Socialinis darbas medicinoje Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Socialinio darbo bakalauras, Socialinis darbuotojas 240 NL - - - 26
Sociologija
61205S101 612L38001 Politikos sociologija Lietuvos edukologijos universitetas Sociologijos bakalauras, Mokytojas, Politikos sociologijos bakalauras 240 NL, I 4 4 5 511
61205S102 612L30003 Sociologija Vytauto Didžiojo universitetas Sociologijos bakalauras 240 NL, I 4 - 5 176
61205S103 612L30001 Sociologija Vilniaus universitetas Sociologijos bakalauras 240 NL 4 - - 72
61205S104 612L30002 Sociologija Kauno technologijos universitetas Sociologijos bakalauras 240 NL, I 4 4 5 66
Sportas
61208S103 612X13027 Kūno kultūra Lietuvos edukologijos universitetas Sporto bakalauras, Mokytojas, Dalyko pedagogikos, sporto bakalauras 240 NL, I 4 4 5 491
61208S107 612X13033 Kūno kultūra Šiaulių universitetas Sporto bakalauras, Mokytojas, Dalyko pedagogikos, sporto bakalauras 240 NL, I 4 - 4 152
61208S104 612X13032 Kūno kultūros ir sporto pedagogika Šiaulių universitetas Sporto bakalauras, Mokytojas, Dalyko pedagogikos, sporto bakalauro laipsnis - 4 - 4 -
Teisė
61201S107 612M90007 Tarptautinė teisė Viešoji įstaiga "Europos Humanitarinis Universitetas" Teisės bakalauras 240 NL, I 4 - 5 -
61201S103 612M90003 Teisė Mykolo Romerio universitetas Teisės bakalauras 210 NL, I 4 - 4 1739
61201S101 612M90001 Teisė ir muitinės veikla Mykolo Romerio universitetas Teisės bakalauras 210 NL, I 4 - 4 284
61201S104 612M90004 Teisė ir penitencinė veikla Mykolo Romerio universitetas Teisės bakalauras 210 NL, I 4 - 4 180
61201S105 612M90005 Teisė ir policijos veikla Mykolo Romerio universitetas Teisės bakalauras 210 NL, I 4 - 4 587
61201S106 612M90006 Teisė ir valdymas Mykolo Romerio universitetas Teisės bakalauras 210 NL, I 4 4 4 1580
61201S102 612M90002 Teisė ir valstybės sienos apsauga Mykolo Romerio universitetas Teisės bakalauras 210 NL, I 4 - 4 114
Vadyba ir verslo administravimas
61203S121 612N40001 Apskaita ir finansai Aleksandro Stulginskio universitetas Vadybos ir verslo administravimo bakalauras, Apskaitos ir finansų bakalauras 240 NL, I 4 - 5 554
61203S104 612N20004 Įstaigų vadyba Vilniaus Gedimino technikos universitetas Vadybos ir verslo administravimo bakalauras, Vadybos bakalauras 240 NL 4 - - 157
61203S105 612N70003 Kaimo plėtros administravimas Aleksandro Stulginskio universitetas Vadybos ir verslo administravimo bakalauras, Viešojo administravimo bakalauras 240 NL, I 4 - 5 165
61203S123 612N28001 Kultūros vadyba Vilniaus universitetas Vadybos ir verslo administravimo bakalauras, Kultūros vadybos bakalauras 240 NL, I 4 - - 117
61203S107 612N20005 Nekilnojamojo turto vadyba Vilniaus Gedimino technikos universitetas Vadybos ir verslo administravimo bakalauras, Vadybos bakalauras 240 NL 4 - - 126
61203S127 612N12003 Tarptautinis turizmo verslas Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla Vadybos ir verslo administravimo bakalauras, Tarptautinio verslo bakalauras 210 NL, I 4 4 4 113
61203S108 612N12001 Tarptautinis verslas Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla Vadybos ir verslo administravimo bakalauras, Tarptautinio verslo bakalauras 210 NL, I 4 4 4 681
61203S126 612N12002 Tarptautinis verslas ir komunikacija "ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB Vadybos ir verslo administravimo bakalauras, Tarptautinio verslo bakalauras 210 NL 3,5 - - -
61203S101 612N18002 Transportas ir logistika Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija Vadybos ir verslo administravimo bakalauras, Transporto ir logistikos bakalauras 216 NL 3,5 - - -
61203S109 612N18001 Transporto inžinerinė ekonomika ir vadyba Vilniaus Gedimino technikos universitetas Vadybos ir verslo administravimo bakalauras, Transporto ir logistikos bakalauras 240 NL, I 4 - 5 331
61203S110 612N90002 Turizmo ir sporto vadyba Lietuvos kūno kultūros akademija Vadybos ir verslo administravimo bakalauras, Verslo ir vadybos bakalauras, Vadybininkas 240 NL, I 4 - 5 155
61203S102 612N20008 Vadyba Vytauto Didžiojo universitetas Vadybos ir verslo administravimo bakalauras, Vadybos bakalauras 240 NL 4 - 5 125
61203S103 612N20007 Vadyba Klaipėdos universitetas Vadybos ir verslo administravimo bakalauras, Vadybos bakalauras 240 NL, I 4 4 4,5 133
61203S111 612N20003 Vadyba Kauno technologijos universitetas Vadybos ir verslo administravimo bakalauras, Vadybos bakalauras 240 NL, I 4 4 5 643
61203S112 612N90001 Vadyba ir verslo administravimas Vilniaus universitetas Vadybos ir verslo administravimo bakalauras, Verslo ir vadybos bakalauras 240 NL, I 4 4 5 1257
61203S114 612N20002 Vadybos informacinės sistemos Vilniaus universitetas Vadybos ir verslo administravimo bakalauras, Vadybos bakalauras 240 NL 4 - - 56
61203S115 612N10002 Verslo administravimas Kauno technologijos universitetas Vadybos ir verslo administravimo bakalauras, Verslo bakalauras 240 NL, I 4 4 5 536
61203S116 612N11001 Verslo administravimas Viešoji įstaiga LCC TARPTAUTINIS UNIVERSITETAS Vadybos ir verslo administravimo bakalauras, Verslo administravimo bakalauras 240 NL 4 - - -
61203S117 612N10004 Verslo administravimas Šiaulių universitetas Vadybos ir verslo administravimo bakalauras, Verslo bakalauras 240 NL, I 4 5 5 538
61203S119 612N11002 Verslo administravimas Vytauto Didžiojo universitetas Vadybos ir verslo administravimo bakalauras, Verslo administravimo bakalauras 240 NL, I 4 - 5 383
61203S120 612N10003 Verslo vadyba Vilniaus Gedimino technikos universitetas Vadybos ir verslo administravimo bakalauras, Verslo bakalauras 240 NL, I 4 5 5 880
61203S124 612N10001 Verslo vadyba VERSLO IR VADYBOS AKADEMIJA, VšĮ Vadybos ir verslo administravimo bakalauras, Verslo bakalauras 240 NL, I 4 4 5 -
61203S118 612N20001 Verslo vadyba ir analitika "ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB Vadybos ir verslo administravimo bakalauras, Vadybos bakalauras 240 NL, I 4 4 4 225
61203S122 612N20006 Žemės ūkio verslo vadyba Aleksandro Stulginskio universitetas Vadybos ir verslo administravimo bakalauras, Vadybos bakalauras 240 NL, I 4 - 5 153
Viešasis administravimas
61203S201 612N70002 Personalo vadyba Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija Viešojo administravimo bakalauras 216 NL, I 3,5 - 4,5 53
61203S203 612N70001 Viešasis administravimas Kauno technologijos universitetas Viešojo administravimo bakalauras 240 NL, I 4 - 5 381
61203S204 612N71001 Viešasis administravimas Mykolo Romerio universitetas Viešojo administravimo bakalauras 210 NL, I 4 - 4 1019
61203S205 612N70006 Viešasis administravimas Šiaulių universitetas Viešojo administravimo bakalauras 240 NL, I 4 5 5 371
61203S206 612N70005 Viešasis administravimas Vytauto Didžiojo universitetas Viešojo administravimo bakalauras 240 NL, I 4 - 5 400
61203S209 612N70004 Viešasis administravimas Klaipėdos universitetas Viešojo administravimo bakalauras 240 NL, I 4 - 4,5 146
Technologijos mokslų studijų sritis
Kryptis nenurodyta
612E33001 612E33001 Atsinaujinančioji energetika Kauno technologijos universitetas Atsinaujinančiosios energijos inžinerijos bakalauras 240 NL, I - - - 115
612H41003 612H41003 Aviacijos inžinerija Kauno technologijos universitetas Aviacijos inžinerijos bakalauras 240 NL, I - - - 13
612J17001 612J17001 Biomasės inžinerija Aleksandro Stulginskio universitetas Biomasės inžinerijos bakalauras 240 NL, I - - - 11
612H16001 612H16001 Biomedicininė elektronika Kauno technologijos universitetas Biomedicinos inžinerijos bakalauras 240 NL, I - - - 27
612J70002 612J70002 Biotechnologija Vytauto Didžiojo universitetas Biotechnologijos bakalauras 240 NL - - - -
612E10006 612E10006 Elektroninio mokymosi technologijos Kauno technologijos universitetas Informatikos inžinerijos bakalauras 240 NL, I - - - -
612E10007 612E10007 Elektroninio mokymosi technologijos Vytauto Didžiojo universitetas Informatikos inžinerijos bakalauras 240 NL - - - -
612H70001 612H70001 Gamybos inžinerija ir technologijos Kauno technologijos universitetas Gamybos inžinerijos bakalauras 240 NL, I - - - 11
612H13001 612H13001 Inžinerinis dizainas Kauno technologijos universitetas Inžinerinio projektavimo bakalauras 240 NL, I - - - 23
612E14003 612E14003 Multimedija ir kompiuterinis dizainas Vilniaus Gedimino technikos universitetas Informacinių technologijų bakalauras 240 NL, I - - - 142
612E10005 612E10005 Multimedijos ir interneto technologijos Vytauto Didžiojo universitetas Informatikos inžinerijos bakalauras 240 NL - - - 25
612J70001 612J70001 Pramoninė biotechnologija Kauno technologijos universitetas Biotechnologijos bakalauras 240 NL, I - - - 18
612H67001 612H67001 Robotika Kauno technologijos universitetas Robotikos ir kibernetikos bakalauras 240 NL, I - - - 18
612J80002 612J80002 Statybų technologijos Kauno technologijos universitetas Statybų technologijų bakalauras 240 NL, I - - - 10
612H61007 612H61007 Transporto elektronika Kauno technologijos universitetas Elektronikos inžinerijos bakalauras 240 NL, I - - - -
Aplinkos inžinerija
61204T101 612H17002 Aplinkos apsaugos inžinerija Vilniaus Gedimino technikos universitetas Aplinkos inžinerijos bakalauras 240 NL, I 4 - 5 172
61204T104 612H17004 Aplinkos inžinerija Klaipėdos universitetas Aplinkos inžinerijos bakalauras 240 NL 4 - - 30
61204T105 612H17005 Aplinkos ir profesinė sauga Šiaulių universitetas Aplinkos inžinerijos bakalauras 240 NL, I 4 5 5 70
61204T102 612H17001 Aplinkosaugos inžinerija Kauno technologijos universitetas Aplinkos inžinerijos bakalauras 240 NL, I 4 - 5 56
61204T106 612H23002 Hidrotechninės statybos inžinerija Aleksandro Stulginskio universitetas Aplinkos inžinerijos bakalauras, Vandens inžinerijos bakalauras 240 NL, I 4 - 5 256
61204T108 612H23001 Miestų vandentvarkos inžinerija Vilniaus Gedimino technikos universitetas Aplinkos inžinerijos bakalauras, Vandens inžinerijos bakalauras 160 NL 4 - - 56
61204T109 612H17003 Vandens apsaugos inžinerija ir valdymas Aleksandro Stulginskio universitetas Aplinkos inžinerijos bakalauras 240 NL, I 4 - 5 152
Biofizika
61202B102 612H16002 Biomedicinos inžinerija Klaipėdos universitetas Biofizikos bakalauras, Biomedicinos inžinerijos bakalauras 240 NL 4 - - 9
Bioinžinerija
61205T201 612J76001 Bioinžinerija Vilniaus Gedimino technikos universitetas Bioinžinerijos bakalauras 240 NL 4 - - 59
Chemijos inžinerija
61205T101 612H81002 Chemijos inžinerija Klaipėdos universitetas Chemijos inžinerijos bakalauras 240 NL 4 - - 30
61205T102 612H81001 Cheminė technologija ir inžinerija Kauno technologijos universitetas Chemijos inžinerijos bakalauras 240 NL, I 4 - 5 83
61205T103 612E40001 Maisto technologija ir inžinerija Kauno technologijos universitetas Chemijos inžinerijos bakalauras, Maisto technologijų bakalauras 240 NL, I 4 - 5 183
Elektronikos inžinerija
61201T201 612H61004 Elektronikos inžinerija Vilniaus Gedimino technikos universitetas Elektronikos inžinerijos bakalauras 240 NL, I 4 - - 121
61201T202 612H61002 Elektronikos inžinerija Kauno technologijos universitetas Elektronikos inžinerijos bakalauras 240 NL, I 4 5 5 84
61201T203 612H61003 Elektronikos inžinerija Šiaulių universitetas Elektronikos inžinerijos bakalauras, Elektronikos ir elektros inžinerijos bakalauras 240 NL, I 4 5 5 77
61201T204 612H61005 Intelektualios elektroninės sistemos Kauno technologijos universitetas Elektronikos inžinerijos bakalauras 240 NL, I 4 - - 37
61201T208 612H69001 Kompiuterių inžinerija Vilniaus Gedimino technikos universitetas Elektronikos inžinerijos bakalauras, Kompiuterių inžinerijos bakalauras 240 NL, I 4 - - 66
61201T205 612H64001 Telekomunikacijos Kauno technologijos universitetas Elektronikos inžinerijos bakalauras, Telekomunikacijų inžinerijos bakalauras 240 NL, I 4 - 5 132
61201T206 612H61001 Telekomunikacijų fizika ir elektronika Vilniaus universitetas Elektronikos inžinerijos bakalauras 240 NL 4 - - 70
61201T207 612H64002 Telekomunikacijų inžinerija Vilniaus Gedimino technikos universitetas Elektronikos inžinerijos bakalauras, Telekomunikacijų inžinerijos bakalauras 240 NL, I 4 5 - 172
Elektros inžinerija
61201T101 612H62002 Automatika Vilniaus Gedimino technikos universitetas Elektros inžinerijos bakalauras 240 NL, I 4 - - 136
61201T102 612H66001 Automatika ir valdymas Kauno technologijos universitetas Elektros inžinerijos bakalauras, Valdymo sistemų bakalauras 240 NL, I 4 5 5 179
61201T103 612H63001 Elektros energetikos technologijos Kauno technologijos universitetas Elektros inžinerijos bakalauras, Elektros energijos bakalauras 240 NL, I 4 - 5 140
61201T104 612H62001 Elektros inžinerija Kauno technologijos universitetas Elektros inžinerijos bakalauras 240 NL, I 4 5 - 71
61201T105 612H62003 Elektros inžinerija Klaipėdos universitetas Elektros inžinerijos bakalauras 240 NL, I 4 4 5 53
61201T106 612H62004 Elektros inžinerija Šiaulių universitetas Elektros inžinerijos bakalauras, Elektronikos ir elektros inžinerijos bakalauras 240 NL, I 4 5 5 40
Energetika
61206T103 612E30003 Agroenergetikos inžinerija Aleksandro Stulginskio universitetas Energetikos bakalauras, Energijos inžinerijos bakalauras 240 NL, I 4 - 5 136
61206T105 612E32001 Branduolinė energetika Kauno technologijos universitetas Energetikos bakalauras, Branduolinės energijos inžinerijos bakalauras 240 NL, I 4 - - 14
61206T101 612E30002 Pastatų energetika Vilniaus Gedimino technikos universitetas Energetikos bakalauras, Energijos inžinerijos bakalauras 240 NL, I 4 - - 122
61206T102 612E30001 Šilumos energetika ir technologijos Kauno technologijos universitetas Energetikos bakalauras, Energijos inžinerijos bakalauras 240 NL, I 4 - 5 85
Informatikos inžinerija
61207T102 612E14001 Informacinės technologijos Šiaulių universitetas Informatikos inžinerijos bakalauras, Inžinierius, Informacinių technologijų bakalauras 240 I 4 5 5 -
61207T104 612E15001 Informacinių sistemų inžinerija Vilniaus Gedimino technikos universitetas Informatikos inžinerijos bakalauras 240 NL, I 4 - - 93
61207T101 612E10001 Informatikos inžinerija Kauno technologijos universitetas Informatikos inžinerijos bakalauras 240 NL, I 4 5 - 140
61207T103 612E10003 Informatikos inžinerija Klaipėdos universitetas Informatikos inžinerijos bakalauras 240 NL, I 4 4 5 49
61207T105 612E10004 Informatikos inžinerija Šiaulių universitetas Informatikos inžinerijos bakalauras 240 NL, I 4 5 5 137
61207T106 612E14002 Žiniasklaidos informacinės technologijos Kauno technologijos universitetas Informatikos inžinerijos bakalauras, Informacinių technologijų bakalauras 240 NL, I 4 5 5 25
Kraštotvarka
61204T202 612H91001 Žemėtvarka Aleksandro Stulginskio universitetas Kraštotvarkos bakalauras, Žemėtvarkos bakalauras 240 NL, I 4 - 5 344
Matavimų inžinerija
61210T101 612H14001 Geodezija Vilniaus Gedimino technikos universitetas Matavimų inžinerijos bakalauras, Matavimo inžinerijos bakalauras 240 NL, I 4 - - 142
Mechanikos inžinerija
61209T101 612H42001 Aviacijos mechanikos inžinerija Vilniaus Gedimino technikos universitetas Mechanikos inžinerijos bakalauras, Aeronautikos inžinerijos bakalauras 240 NL 4 - - 40
61209T102 612H15002 Biomechanika Vilniaus Gedimino technikos universitetas Mechanikos inžinerijos bakalauras, Biomechanikos inžinerija bakalauras 240 NL, I 4 - 5 35
61209T103 612H77003 Eksporto inžinerija Kauno technologijos universitetas Mechanikos inžinerijos bakalauras, Pramonės inžinerijos bakalauras 240 NL, I 4 - - 253
61209T110 612H30004 Inžinerija ir technologijos Lietuvos edukologijos universitetas Mechanikos inžinerijos bakalauras, Mokytojas 240 NL, I 4 4 5 114
61209T104 612H33001 Mechanikos inžinerija Vilniaus Gedimino technikos universitetas Mechanikos inžinerijos bakalauras 240 NL, I 4 - 5 158
61209T105 612H30001 Mechanikos inžinerija Kauno technologijos universitetas Mechanikos inžinerijos bakalauras 240 NL, I 4 5 5 45
61209T106 612H30003 Mechanikos inžinerija Klaipėdos universitetas Mechanikos inžinerijos bakalauras 240 NL, I 4 - 5 60
61209T107 612H30005 Mechanikos inžinerija Šiaulių universitetas Mechanikos inžinerijos bakalauras 240 NL, I 4 5 5 127
61209T109 612H73001 Mechatronika Kauno technologijos universitetas Mechanikos inžinerijos bakalauras, Mechatronikos bakalauras 240 NL, I 4 - - 44
61209T120 612H15001 Sporto inžinerija Kauno technologijos universitetas Mechanikos inžinerijos bakalauras, Biomechanikos inžinerijos bakalauras 240 NL, I 4 5 - 21
61209T111 612H10001 Žemės ūkio inžinerija ir vadyba Aleksandro Stulginskio universitetas Mechanikos inžinerijos bakalauras, Bendrosios inžinerijos bakalauras 160 NL, I 4 - 5 242
61209T117 612H30002 Žemės ūkio mechanikos inžinerija Aleksandro Stulginskio universitetas Mechanikos inžinerijos bakalauras 240 NL, I 4 - 5 207
61209T113 612H18001 Žemės ūkio produktų gamybos inžinerija Aleksandro Stulginskio universitetas Mechanikos inžinerijos bakalauras, Biosistemų inžinerijos bakalauras - 4 - 5 39
61209T115 612H10002 Žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo inžinerija Aleksandro Stulginskio universitetas Mechanikos inžinerijos bakalauras, Bendrosios inžinerijos bakalauras 240 NL 4 - 5 33
Medžiagų mokslas
61208T101 612J50002 Medžiagos ir nanotechnologijos Kauno technologijos universitetas Medžiagų mokslo bakalauras, Medžiagų technologijų bakalauras 240 NL, I 4 5 - 9
Pramonės inžinerija
61208T208 612H77002 Aprangos inžinerija Šiaulių universitetas Pramonės inžinerijos bakalauras 240 NL, I 4 5 - 15
61208T207 612J40002 Aprangos mados inžinerija Kauno technologijos universitetas Pramonės inžinerijos bakalauras, Polimerų ir tekstilės technologijų bakalauras 240 NL, I 4 - 5 73
61208T201 612J53001 Baldų ir medienos gaminių inžinerija ir dizainas Kauno technologijos universitetas Pramonės inžinerijos bakalauras, Medienos dirbinių technologijų bakalauras 240 NL, I 4 - 5 101
61208T205 612H77001 Gamybos inžinerija ir valdymas Vilniaus Gedimino technikos universitetas Pramonės inžinerijos bakalauras, Gamybos inžinerijos bakalauras 240 NL, I 4 - 5 140
61208T202 612H70003 Inovatyvioji gamybos inžinerija Vilniaus Gedimino technikos universitetas Pramonės inžinerijos bakalauras, Gamybos inžinerijos bakalauras 240 NL 4 - - 32
61208T204 612J40001 Odos ir polimerinių gaminių dizainas ir technologija Kauno technologijos universitetas Pramonės inžinerijos bakalauras, Polimerų ir tekstilės technologijų bakalauras 240 NL, I 4 - - 5
61208T203 612H74001 Spaudos inžinerija Vilniaus Gedimino technikos universitetas Pramonės inžinerijos bakalauras, Gamybos inžinerijos bakalauras 240 NL 4 - - 37
61208T209 612J40003 Tekstilės dizainas ir technologija Kauno technologijos universitetas Pramonės inžinerijos bakalauras, Polimerų ir tekstilės technologijų bakalauras 240 NL, I 4 - 5 28
61208T210 612H74002 Žiniasklaidos inžinerija Kauno technologijos universitetas Pramonės inžinerijos bakalauras, Spaudos inžinerijos bakalauras 240 NL, I 4 - 5 83
Saugos inžinerija
61202T201 612H12001 Gaisrinė sauga Vilniaus Gedimino technikos universitetas Saugos inžinerijos bakalauras, Inžinierius 240 NL 4 - - 49
Statybos inžinerija
61202T112 612J82001 Inovatyvios statybos medžiagos ir technologijos Vilniaus Gedimino technikos universitetas Statybos inžinerijos bakalauras, Statybų technologijų bakalauras 240 NL 4 - - 41
61202T103 612H22001 Kelių ir geležinkelių inžinerija Vilniaus Gedimino technikos universitetas Statybos inžinerijos bakalauras 240 NL, I 4 - 5 319
61202T104 612H27001 Miestų inžinerija Vilniaus Gedimino technikos universitetas Statybos inžinerijos bakalauras 240 NL, I 4 - 5 193
61202T114 612H24001 Pastatų inžinerinės sistemos Kauno technologijos universitetas Statybos inžinerijos bakalauras, Statinių inžinerinių sistemų bakalauras 240 NL, I 4 4 5 66
61202T106 612H24002 Statinių inžinerinės sistemos Vilniaus Gedimino technikos universitetas Statybos inžinerijos bakalauras, Statinių inžinerinių sistemų bakalauras 240 NL, I 4 - 5 88
61202T107 612H21002 Statybos inžinerija Vilniaus Gedimino technikos universitetas Statybos inžinerijos bakalauras 240 NL, I 4 5 5 461
61202T108 612H20002 Statybos inžinerija Klaipėdos universitetas Statybos inžinerijos bakalauras 240 NL, I 4 4 5 80
61202T109 612H20003 Statybos inžinerija Šiaulių universitetas Statybos inžinerijos bakalauras 240 NL, I 4 5 5 237
61202T110 612H20001 Statybos inžinerija Kauno technologijos universitetas Statybos inžinerijos bakalauras 240 NL, I 4 5 5 499
61202T113 612J80001 Statybos technologijos ir valdymas Vilniaus Gedimino technikos universitetas Statybos inžinerijos bakalauras, Statybų technologijų bakalauras 240 NL, I 4 - 5 369
61202T102 612H21001 Transporto ir specialieji statiniai Vilniaus Gedimino technikos universitetas Statybos inžinerijos bakalauras 240 NL 4 - - 86
Transporto inžinerija
61203T114 612H53001 Jūrų uostų inžinerija Klaipėdos universitetas Transporto inžinerijos bakalauras, Jūrų uostų inžinerijos bakalauras 240 NL 4 - - 48
61203T105 612H51001 Laivo inžinerija Klaipėdos universitetas Transporto inžinerijos bakalauras, Jūrų inžinerijos bakalauras 240 NL, I 4 4 - 37
61203T106 612H50001 Laivų energetinių įrenginių eksploatacija Klaipėdos universitetas Transporto inžinerijos bakalauras, Jūrų inžinerijos bakalauras 240 NL 4 - 5 27
61203T110 612E20002 Transporto inžinerija Vilniaus Gedimino technikos universitetas Transporto inžinerijos bakalauras, Sausumos transporto inžinerijos bakalauras 240 NL, I 4 5 5 588
61203T112 612E20001 Transporto priemonių inžinerija Kauno technologijos universitetas Transporto inžinerijos bakalauras, Sausumos transporto inžinerijos bakalauras 240 NL, I 4 5 5 184
Naujai įregistruotos programos
Aplinkos inžinerija
61204T107 Hidrotechnika Aleksandro Stulginskio universitetas Inžinierius - 4 - 5 -
Audiovizualinis menas
61204M104 TV operatoriaus menas Lietuvos muzikos ir teatro akademija Audiovizualinio meno bakalauras, Operatorius - 4 - - 1
Dailė
61202M104 Dailė ir technologijos Šiaulių universitetas Dailės bakalauras, Mokytojas 240 NL, I 4 - 4 31
Edukologija
61207S119 Sveikatos ugdymas Lietuvos kūno kultūros akademija Edukologijos bakalauras, Mokytojas - 4 - 5 -
61207S120 Sveikos gyvensenos pedagogika Lietuvos edukologijos universitetas Edukologijos bakalauras, Mokytojas 240 NL, I 4 4 5 92
61207S121 Technologija ir dailė Lietuvos edukologijos universitetas Edukologijos bakalauras, Mokytojas 240 NL, I 4 4 5 15
Ekologija ir aplinkotyra
61203B105 Taikomoji ekologija Šiaulių universitetas Ekologijos ir aplinkotyros bakalauras - 4 - 4,5 -
Energetika
61206T104 Žemės ūkio energetikos inžinerija Aleksandro Stulginskio universitetas Inžinierius - 4 - 5 -
Mechanikos inžinerija
61209T119 Kaimo komunalinė inžinerija Aleksandro Stulginskio universitetas Inžinierius - 4 - 5 4
Muzika
61201M106 Fortepijonas Klaipėdos universitetas Muzikos bakalauras, Mokytojas - 5 - - -
Sportas
61208S102 Kūno kultūra Lietuvos kūno kultūros akademija Sporto bakalauras, Mokytojas - 4 - 5 -
61208S101 Kūno kultūra ir šokis Lietuvos kūno kultūros akademija Sporto bakalauras, Mokytojas - 4 - - -
Transporto inžinerija
61203T104 Laivavedyba Klaipėdos universitetas Transporto inžinerijos bakalauras - 4 - 5 8
Vadyba ir verslo administravimas
61203S125 Vadyba Lietuvos kūno kultūros akademija Vadybos ir verslo administravimo bakalauras, Vadybininkas 160 NL, I 4 - 5 28
Visuomenės sveikata
61210B105 Biosocialinis ūkis ir mityba Aleksandro Stulginskio universitetas Visuomenės sveikatos bakalauras - 4 - 5 2